НАЧАЛО » интервюта
fb

Ръководството на Булатом: Трябва да съобщим на ЕК за измененията в проекта за АЕЦ "Белене", който вече веднъж е разглеждан от комисията в предишен период

fb
3E news
fb
16-07-2020
fb

Инж. Любомир Спасов: Преходът към нулеви емисии трябва да се осъществява паралелно с адекватен икономически и социален модел

fb
3E news
fb
16-07-2020
fb

Инж. Христин Илиев: Вярвам, че инвестициите в екологично производство на енергия могат да променят страната ни

fb
3E news
fb
16-07-2020
fb

Инж. Емил Христов: Не можем да допуснем ТЕЦ Бобов Дол да бъде затворен. Хиляди ще останат без доходи

fb
3E news
fb
10-07-2020
fb

Енергийната сигурност на държавата би била провалена без комплекса „Марица изток“

fb
3E news
fb
09-07-2020
fb

Кремен Георгиев, енергиен експерт: Природният газ има ключова роля в прехода от въглищна енергия

fb
3E news
fb
02-07-2020
fb

Богомил Манчев: Докато отидем с каската и кирката на обекта АЕЦ „Белене“ трябват две години и половина

fb
3E news
fb
01-07-2020
fb

С мащабната инвестиция от над 10 млн. евро в нови когенератори на природен газ Топлофикация Перник прави важна крачка към модернизация и опазване на околната среда

fb
3E news
fb
23-06-2020
fb

Без модерните ТЕЦ в Маришкия басейн не може да се гаранира сигурността на енергийната ни система

fb
3E news
fb
19-06-2020
fb

Инж. Павлин Костов: Преминаването към алтернативни енергоизточници подобрява околната среда в Сливен

fb
3E news
fb
16-06-2020