НАЧАЛО » интервюта
fb

Кремен Георгиев, енергиен експерт: Природният газ има ключова роля в прехода от въглищна енергия

fb
3E news
fb
02-07-2020
fb

Богомил Манчев: Докато отидем с каската и кирката на обекта АЕЦ „Белене“ трябват две години и половина

fb
3E news
fb
01-07-2020
fb

С мащабната инвестиция от над 10 млн. евро в нови когенератори на природен газ Топлофикация Перник прави важна крачка към модернизация и опазване на околната среда

fb
3E news
fb
23-06-2020
fb

Без модерните ТЕЦ в Маришкия басейн не може да се гаранира сигурността на енергийната ни система

fb
3E news
fb
19-06-2020
fb

Инж. Павлин Костов: Преминаването към алтернативни енергоизточници подобрява околната среда в Сливен

fb
3E news
fb
16-06-2020
fb

Инж. Кремен Георгиев: Дистанционният отчет на топлоенергията ще е от огромна полза за всички абонати

fb
3E news
fb
11-06-2020
fb

Кремен Георгиев, АТДБ: КЕВР и Министерството на енергетиката направиха много за нормалното функциониране на топлофикационния сектор

fb
3E news
fb
09-06-2020
fb

Теодора Георгиева: Отне ни много време да направим IGB финансово устойчив

fb
3E news
fb
08-06-2020
fb

Боян Чуков: Когато глобалните фактори се сблъскват, васалите в България започват да се конфронтират помежду си

fb
3E news
fb
04-06-2020
fb

„Brown to Green“ – платформата, която обещава да създаде подходящи решения за трансформиране на Югозападния въглищен район

fb
3E news
fb
03-06-2020