НАЧАЛО » интервюта

Томаш Пецка, ЧЕЗ: Изкупуването на съоръжения от ЧЕЗ Разпределение е важно за гражданите и за настоящите им собственици

Мобилизирахме допълнителен ресурс за приключване на процеса по придобиване на съоръженията, осигурено е финансиране с част от инвестиционния заем от ЕБВР, обяснява главният директор „Управление на активи“ в дружеството

fb
3E news
fb
06-12-2017 11:53:00
fb

Г-н Пецка, ЧЕЗ Разпределение обяви, че изкупува енергийни съоръжения, собственост на трети страни. Какви са пречките в процеса и какво може да се случи ако не бъдат изкупени съоръжения?

- Така е, изкупуването на съоръжения на трети страни е във фокуса на нашата дейност и през тази година. Съществува обаче известно забавяне по отношение на документацията за съоръженията - някои от собствениците не могат да предоставят всички необходими документи или самите собственици са трудно откриваеми.  А изкупуването е изключително важно за инвеститорите. То ще позволи да бъдат приключени поетите ангажименти от двете страни по договорите за присъединяване на съоръжения към електроразпределителната мрежа. След придобиването им от ЧЕЗ Разпределение, ще отпадне задължението на инвеститорите за поддръжка на енергийните съоръжения, която изисква ресурси и е в тяхна тежест. Това минимизира риска гражданите да бъдат потърпевши заради аварии в съоръжения на трети страни. За инвеститорите е добре задължението за техническа поддръжка и за правилна и безопасна експлоатация да бъде наше. Така че мога да кажа, че изкупуването на съоръженията  ще предостави възможност за правилното им и законосъобразно експлоатиране.

Какви усилия полагате, за да приключите процедурите по изкупуване на съоръжения?

- Ние, от наша страна, сме направили всичко необходимо за изпълнението на плана за изкупувания. Мобилизирахме допълнителен ресурс за приключване на процеса по придобиване на съоръженията, осигурихме и финансиране чрез част от инвестиционния заем от около 100 млн. евро, който получихме през 2016 г. от Европейската банка за възстановяване и развитие. В готовност сме да изкупим всички съоръжения, които подлежат на изкупуване и имат необходимите документи, стига да има желание и от ответната страна за завършване на процеса. Важно е да се знае, че неизпълнението на договорите за присъединяване е в разрез със законовите изисквания.


Как информирате собствениците на съоръжения?

- ЧЕЗ Разпределение полага максимални усилия за информиране на собствениците на съоръжения, че подлежат на изкупуване и какво е необходимо, за да завършат процедурите. Компанията  изпраща писма, имейли, свързва се с тях по телефон. За съжаление има и инвеститори, които са променили своите адреси и контакти, което прави свързването с голяма част от тях невъзможно. Призоваваме  да се свържат с нас на имейл адрес klienti@cez-rp.bg, в центровете за обслужване на клиенти или да потърсят в централата на ЧЕЗ на бул. Цариградско шосе 159 в София колеги от отдел „Придобиване на енергийни съоръжения“. Готови сме да предоставим допълнителна информация на всеки, който има нужда от разяснение.

Какви документи са необходими?

- Всеки случай е индивидуален, но най-общо към заявленията за изкупуване е необходимо да се добавят документи за собственост, разрешение за строеж и за въвеждане в експлоатация  на обектите, както и да се учредят  вещни права и сервитути, които се изискват  съгласно Закона за енергетиката. Възможно е да се поискат и други документи в зависимост от спецификата на изкупуването, като ние предоставяме съответните консултации.  Изискваните от ЧЕЗ Разпределение документи са свързани със строителния процес и са издавани на собствениците във връзка с него, съгласно българското законодателство. С представянето на тези документи се удостоверява, че енергийното съоръжение е изградено и съществуващо съгласно законодателната рамка, т.е. съоръженията са законни и могат да бъдат технически експлоатирани и и поддържани.

ЧЕЗ Разпределение България
изкупуване на съоръжения
потребители
инвеститори
финансиране
инвестиционен заем от ЕБВР
заявления
пазар на електрическа енергия
либерализация
По статията работи:

Галина Александрова