НАЧАЛО » интервюта

Ръководството на Булатом: Трябва да съобщим на ЕК за измененията в проекта за АЕЦ "Белене", който вече веднъж е разглеждан от комисията в предишен период

fb
3E news
fb
16-07-2020 05:07:43
fb

Трябва ли или не да бъде нотифициран проектът за АЕЦ “Белене” в Европейската комисия.Този дебат в общественото пространство е свързано с това, че проектът не е нов и вече е нотифициран в ЕК. След вземането на решението, с което е спрян строежът на АЕЦ "Белене", статутът на проекта е върнат такъв, какъвто е бил преди неговото спиране, обясни преди дни енергийният министър Теменужка Петкова в отговор на твърденията на експерти, както у нас, така и в Брюксел, че страната ни не е информирала за стартирането на процедурата по проекта.

От Европейската комисия потвърдиха, че е необходима нова нотификация от страна на България, ако реши да поднови строежа на АЕЦ „Белене“. От институцията се мотивираха с настъпилите промени в проекта, развитието на стандартите за безопасност и промяната в правната рамка на договора за „Евратом“, която е била значително променяна и укрепвана от 2007 година, когато Комисията е издала становище за  изграждането на централата.

„Ако България реши да поднови проекта „Белене“, тя трябва да гарантира, че той отговаря на договора за „Евратом“ и на съответното вторично законодателство. Ние сме в контакт с българските власти във връзка с действията, които трябва да се предприемат. Те информираха комисията за вече направените стъпки от тяхна страна и декларираха намерението си да осъществят всички необходими процедури за навременното и ефективно изпълнение на техните задължения“, заяви говорителят на ЕК Тим Макфий. По неговите думи след нотификацията ЕК трябва да даде цялостна оценка дали проектът е в съответствие с договора от „Евратом“ и вторичното законодателство.

България не е нужно да започне нова процедура за информиране и нотификация в Европейската комисия на проекта за АЕЦ "Белене", защото процедурата е старата, коментира Петкова. Тя припомни, че проектът АЕЦ "Белене" е съобщен от тогавашния инвеститор НЕК още през февруари 2007-ма и е бил нотифициран и одобрен от ЕК през декември 2007-ма.

Задължително е да се направи допълнителна нотификация за инвестиционния проект. В нашия конкретен случай, към настоящия момент, не е налице задължение на България да информира Брюксел, налице е задължение ако процедурата приключи успешно и ако бъде избран друг инвеститор. Той в рамките на този срок, но не по-късно от три месеца, трябва да информира ЕК за промените в инвестиционния проект, каквито неизбежно ще има", разясни министърът.

"Договорът за Евратом предвижда, че когато всяка една държава членка ще изгражда определена ядрена мощност, или ще прави промени, е длъжна да нотифицира Европейската комисия. Редът за това как трябва да бъде извършено това известяване и при какви условия, е регламентиран - не по-късно от три месеца преди да започнат първите договори с доставчици.

Във връзка с този дебат се обърнахме към Ръководството Български атомен форум /Булатом/ – на най-влиятелната организация на компаниите, работещи в атомния сектор, представлявана от Председателя на УС Богомил Манчев и Станислав Георгиев, Главен секретар на организацията, за да разяснят експертно и коректно как стои въпросът с нотификацията на проекта – необходима ли е такава, на какъв етап и кой трябва да участва в нея.

Господа, необходима ли е нотификация на проекта за изграждане на АЕЦ "Белене"?

- Лицата и предприятията, които участват в промишлените дейности, изброени в приложение II от договора на Евроатом, са длъжни да съобщят на Европейската Комисията за намерението си за осъществяване на инвестиционните проекти, отнасящи се до нови съоръжения, а също и за измененията или преобразуванията, направени във въпросния проекта, който вече веднъж е разглеждан от комисията в предишен период.

Кой ще участва в процедурата по нотификация и колко време ще бъде необходимо за финализирането й?

- Проектите, посочени в член 41 от договора на Евроатом, трябва да се съобщават на Комисията, а за информационни цели – на заинтересованите държави-членки, не по-късно от три месеца преди сключването на първите договори с доставчиците или, ако работата се осъществява от предприятието с негови собствени средства – три месеца преди началото на работата.

Тълкуването на чл. 41 от Договора за ЕВРАТОМ показва, че инвеститорът/собственикът на проекта е задължен да извърши нотификацията до ЕК. Европейската Комисия обсъжда с инвеститора/собственика и лицата или предприятията участващи в проекта, всички аспекти на инвестиционния проект, които се отнасят до целите на бъдещия договор. Тя съобщава становището си на заинтересованите държави-членки.

Държавите-членки чрез инвеститора/собственика на проекта са длъжни да съобщават на Европейската Комисия за проектоспоразуменията или проектодоговорите с трета държава, международна организация или гражданин на трета държава, когато тези споразумения или договори се отнасят до въпроси, включени в приложното поле на бъдещия договор.

Ако проектодоговорът или проектоспоразумението съдържат клаузи, които препятстват прилагането на бъдещия договор, Комисията в рамките на един месец от получаване на съобщението е длъжна да съобщи на съответните държави-членки своите коментари.

Инвеститорът/собственикът на проекта може да сключи предложеното споразумение или договор по бъдещия проект само след като е удовлетворил възраженията на Комисията или се е съобразил с постановеното по спешност решение на Съда на Европейския съюз по молба на заинтересована държава, относно съвместимостта на предложените клаузи с разпоредбите на бъдещия договор. Молбата може да бъде отправена до Съда на Европейския съюз по всяко време, след като съответната заинтересована държавата е получила коментарите на Комисията.

 

ЕК
нотификация
АЕЦ Белене
По статията работи:

3E news