НАЧАЛО » интервюта

Регионална енергийна конференция на БЕМФ: Очаквания за новости и изненади

Във фокуса на дискусиите са „горещите” теми на българската и регионалната енергетика – бъдещето на въглищните ТЕЦ, перспективите на развитие на ВЕИ, проблемите на пазарите на еленергия и газ в региона, бъдещето на българската ядрена енергетика, иновациите

fb
3E news
fb
14-05-2019 10:35:00
fb

 

Г-н Хиновски, предстои провеждането на традиционната за БЕМФ 8-ма поред регионална енергийна конференция. Тези ваши събития винаги са били на сериозно професионално ниво и са генерирали новини. Какво да очакваме тази година?

-          Традиционно за своите годишни енергийни конференции от 2003 година насам БЕМФ събира различни групи специалисти от всички области на енергетиката, държавното управление, екологията, бизнеса, пазарното развитие,науката, иновациите. Тази година в осмата поред регионална конференция с любезното съдействие и под патронажа на Министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова са регистрирани над 200 представители на различни институции и фирми от 16 страни в света. Сред регистрираните са представители на Европейската комисия, президенти на международни организации и големи енергийни компании присъстващи на регионалния пазар и с интереси за инвестиции в региона. Дискусионните панели на конференцията бяха подбрани да са в съответствие с „горещите” теми на българската и регионалната енергетика – бъдещето на въглищната енергетика, перспективите на развитие на възобновяемите енергийни източници , проблемите на енергийните пазари на електроенергия и газ в региона, бъдещето на българската ядрена енергетика и за пръв път – темата за иновациите и проблемите на „градската” енергетика.

Какви са очакванията Ви за теми на дискусиите, но сигурно вече имате информация и за някои вече очертаващи се консенсусуни резултати?

-          В най-спорния първи панел - за въглищните региони в преход ще чуем тезите и подхода на Европейската комисия и на някои специализирани институции, на ЕВРОКОЛ и на други страни в Европа с такива проблеми като Полша и Гърция. Ще научим подробности за нови подходи и нови технологии в тази област. За жалост и огромно учудване за нас в дискусиите няма да вземат участие представители на държавните ТЕЦ”Марица-изток-2” и Мини „Марица изток”. Вероятно на тях всичко им е ясно..... На мен това обаче ми прилича на тактиката на щрауса и пясъка...Тезата за важността на българската топлоенергетика за енергийната сигурност на страната, колкото и да е странно, ще се защитава само от представители на ..... така наречените „американски” централи AES и Contour Global ?! Ще имаме обаче активно присъствие на големите профсъюзни централи, което е разбираемо. С интерес се очаква докладът за прогнозата за конкурентнособността на българската въглищна енергетика в този панел. И дано отсъстващите ръководни държавни фактори на този сектор от района на Марица Изток намерят време да се запознаят с прогнозата и с неотложните действия, които предстоят.

Във втория панел за конкурентноспособността на възобновяемите енергийни източници ще чуем доклада за резултатите от едно фундаментално изследване на Европейската комисия за потенциала на конкурентнособни ВЕИ в нашия регион. Ще бъдат обсъдени възможностите за повишаване конкурентноспособността на тези централи чрез снижаване на капиталовите разходи, както и чрез иновативно приложение на корпоративни дългосрочни договори за изкупуване на енергията. Това е един популярен подход, прилаган в договорните отношения на редица големи компании в света, желаещи да демонстрират рекламно поддръжка на зелената енергия. В панела ще стане дума и за продължаващото подценяване на ролята на топлинна енергия от ВЕИ за горивно-енергийния баланс на страната. Но и тук имаме изненада по български - Българските фотоволтаична асоциация и ветроенергийната асоциация няма да участват в дискусиите от този панел. Оказва се за пореден път, че българският биснес в областта на възобновяемата енергия не се интересува от новите технолочични и пазарни перспективи на това развитие в света, а единствено за тесните си корпоративни интереси. Жалкото в случая е, че вече никой не се учудва от тази до болка позната българска картинка на непрофесиоанално високомерно отношение по ключови теми от енергийното развитие на страната.

В говорителите на Панел 3 виждаме участие на Президента на АCER - Асоциацията на европейските регулатори,г-жа Клара Полети, както и на изпълнителния диерктор на TOTAL България-сериозни VIP-присъствия. Какво очаквате от дискуциите в този панел?

-          Темата на водещия доклад на г-жа Полети е интегрирането енергийните пазари в Европа, нещо което за нас все още напълно далечна и неразбираема тема, но все пак трябва да започнем да напредваме в материята. В другия водещ доклад Тотал изнендващо за всички няма да говори за газови проучвания и добив, а ще ни даде пример за модерно европейско мислене като темата му е енергиен преход към нисковъглеродна енергетика. Този панел ще бъде наситен с други изключително интересни дискусии като технолочичните аспекти в развитието на морския учасрък на Турски поток, днешните проблеми на независимата българска енергийна борса , гръцките прогнози за бъдещата роля на LNG на европейските газови пазари, визията и прогнозите на българския регулатор по темата на бъдещото либерализиране на българския енергиен пазар. Но, най-голямото предизвикателство и изненада за българската енергетика ще бъде докладът на Председателя на Румънската стокова борса, който ще предложи модел на бъдещото интегриране на румънския газов пазар в един бъдещ регионален пазар. На фона на това за специалистите в областта на природния газ ще бъде много любопитно дали концепцията за газовия хъб „Балкан”, която ще бъде представена от неговия изпълнителен директор, няма да се окаже в конкуренция с румънската стратегия ?!

И тук, за пореден път се сблъскваме с подценяване (или може би неразбиране?) от българска страна, този път от ръководството на Булгартрангаз, които ще пропуснат дискусиите по такива ключово важни теми за бъдещото пазарно развитие на компанията.

За пореден път БЕМФ се опитва професионално, без емоции и предубеждения да изясни проблемите на бъдещото развитие на българската ядрена енергетика, като отваря дискусия за бъдеща нова ядрена мощност. Какво очаквате от тази дискусия?

-          В България редица НПО-та и политически партии упорито и без отчитане на днешните обстоятелства в България лобират сляпо за стартиране на АЕЦ”Белене”, защото за жалост голяма част от техните аргументи са политически или емоционални. Този панел има за цел да представи трезво и обективно днешните реалности пред идеята за изграждане на нова ядрена мощност в България. Ние като организатори на тази конференция срещнахме изключителни трудности по привличане на външни участници в този панел, но за жалост срещнахме липса на интерес от явните лобисти на АЕЦ”Белене”, или по-скоро бих казал страх от открита дискусия по темата. За нас учудващо е и упоритото неглижиране от страна на отговорните държавни фактори на идеята за строителство на 7-ми блок ва АЕЦ”Козлодуй”, което е един реализуем и лесен за обосновка проект, за разлика от Белене.

Г-н Хиновски, за първи път в историята на енергийните конференции в страната виждаме включена темата за иновациите и енергетиката на големите градове. Кое ви мотивира да включите тези теми в конференцията?

-          Темата за иновациите става изключително актуална на фона на днешните предизвикателства пред интензивното развтие на различните подотрасли. Едва ли някой може да пренебрегне важността и бъдещата роля на електромобилността, както и на кръговата икономика и свързаните с темата технологии за високо ефективно преработване на различните по вид отпадъци. В този панел ние даваме възможност до широката енергийна аудитория да стигнат и такива екзотични идеи като технологията за добив на енергия от сероводорода в Черно море, както и частичното неутрализиране на въглеродния диоксид в парниковите газове. Авторите на софтуерната платформа за контрол и следене на потреблението и/или производството на просюмерите (една дефиниция, все още неприета в България) ще представят една авангардна разработка, която ще реши голям кръг проблеми по пътя към либерализацията на българския енергиен пазар. От Столична Община ще разберем повече за актуалните параметри на новата интегрална стратегия за подобряване на качеството на въздуха и повишаване на енергийната ефективност в столицата .

Редица остри проблеми и конфликти в развитието на българската енергетика коментирани напоследък широко в медиите със сигурност неизбежно ще бъдат засегнати в дискусиите и ние като организатори сериозно се надяваме патронът на конференцията – министърът на енергетиката, да осигури участието на отговорни нива в ръководствата на отделните енергийни дружества.

За да не се окаже, както в редица случаи напоследък, проблемите и перспективите за развитие на българската енергетика да бъдат обсъждани само от чуждестранните участници....

 

БЕМФ
8-ма регионална конференция
енергетика
Иван Хиновски
енергиен пазар
газ
електроенергия
ВЕИ
АЕЦ "Белене"
въглещните ТЕЦ
иновации
По статията работи:

Галина Александрова