НАЧАЛО » интервюта

Екехард Нойрайтер: Искаме да направим АББ по-видима за българския пазар

Компанията ще утрои производството си в Севлилиево, но се готви за бизнеса с роботите и електромобилността, заяви регионалният мениджър на АББ за България

fb
3E news
fb
19-06-2014 06:16:00
fb

Господин Нойрайтер, когато разговарях с вас през ноември миналата година, вие казахте, че АББ ще изнесе голяма част от производството си в България. Остават ли тези планове и за какво производство в частност става въпрос?

Това, което може да видите тук в Раковски е част от осъществяването на тези намерения. Тук се произвеждат продукти за средно и ниско напрежение.  Да, ще изпълним плановете си. Всъщност ангажиментът ми е да бъда тук, в този завод. Тук ще отворим още 600 работни места. Това въсщност ще доведе до значителен ръст на АББ в България. С това няма да сложим точката. В момента ремонтираме един от заводите си тук в България - бившия завод АББ Авангард (в Севлиево). Там работят около 180 човека, като  през ноември тази година там ще стартираме отново  производството и това ще ни бъде ключовият център за производство на разпределителни уредби за газова изолация. Очакваме да утроим приходите си там. Така че говорим за доста широкомащабно производство, с което ще може да изпълним планираните резултати.
Към този момент вече ще имаме около 2000 работни места тук в България, което ни прави всъщност от гледна точка на заети лица най-голямото производство в Европа в системата на АББ.

Как виждате АББ през следващите пет години и то тук в България ?

Разбирам въпроса, но не мога да кажа отсега за следващите пет години. Имаме стратегически планове, но те се простират най-вече до следващите две години. А по отношение на развитието през другите три години,  ние трбва да се докажем, че може да постигаме добри резултати и чак след това ще може да се заложат нови планове за развитие в България.
По отношение на бъдещето след тези две години, които ни предстоят ще се опитаме да направим АББ по-видима на българския пазар. Знаете че по отношение на продуктите за енергетиката сме много силни , също така и при високоволтовите продукти. Имаме и много добра история по отношение на добре изпълнени  подстанции и трансформаторни станции. Виждаме също така ниша по отношение на бизнеса с роботите. Това е една стратегическа ниша, която бихме желали да развием. Има определени сегменти на които също искаме да стъпим по-стабилно, например автоманизацията на сгради, автоматизираното управление на сгради. Имаме в продуктовата си гама различни продукти, които биха представлявали интерес за България. Ще искаме и тях да ги наложим по-видимо на пазара.

Предполагам, че енергийната ефективност, както и фотоволтаичните централи остават ваш приоритет?

Имаме редица проекти с които може да стъпим на пазара. Енергийната ефективност ще остане един от нашите приоритети, например в минното дело. Там има редица приложения, в които се ползват мотори и двигатели и там наистина трябва да се мисли за енергийна ефективност, а всички са наясно, че в това АББ е световен лидер. Така че, да, има какво да предложим на пазара. Гледаме по-широко и към сектора на електромобилността. Там правим първи стъпки и няма да се ограничим единствено със зарядни станции, които са малки и с мрежи за променлив ток. Смятаме да започнем да предлагаме и големи професионални и правотокови зарядни станции, така че да може да помогнем на българските градове да изчистят и въздуха си. България все пак е малка държава и всичко трябва да се прави стъпка по стъпка.

Какъв е объмът на продукция, който трябва да постигнете, за да тръгнете към следващата стъпка от тази новата база в Раковски?

Не бих казал, че нещата зависят толкова от обемите на производство, защоте те са свързани с пазарното търсене и когато то е достатъчно голямо, тогава ние увеличаваме и производствените обеми. По-скоро това, което се гледа по-отблизо е качеството, отличните резултати, подобренията, безопасността, която предлагаме и се надявам да докажем, че ние сме надеждни в това отношение. Тези критерии ще бъдат в основата за взимане на следващото решение за разширение на АББ тук в  България. Иначе ръководството ни е много наясно с предимствата на държавата, като място за инвестиране.
Една от приятните изненади, която ми съобщиха по телефона беше това, че са ни признали като атрактивна дестинация и са ни удостоили с честта за отпускане на стипендии, които ще бъдат отпускани  постоянно за двама-трима студенти. Мисля, че това ще даде добра мотивация, добър стимул на младежите, за да могат  да подобрят своите квалификации. За мен беше удоволствие да получим това признание.

АББ
АББ България
Екехард Нойрайтер
По статията работи:

Маринела Арабаджиева