Проф. Атанас Тасев: Не може да се говори за шоково поскъпване на природния газ

Проф. Атанас Тасев
Източник: БНР

В интервю за радио Фокус, енергийният експерт проф. Атанас Тасев обясни защо новата тарифна структура за природния газ не е толкова „страшна“ за бизнеса, както и, че тя на практика дисциплинира бизнеса по отношение на потреблението.Прогнози за драстично увеличение на цената на природния газ с до 60% се завъртяха в последните дни в публичното пространство. Енергийният министър съобщи, че увеличението ще бъде под 2%. На какво се дължи разминаването в информацията, има ли недоразумение, за какво точно увеличение става въпрос – за всичко това ще говорим в следващите минути с енергийния експерт проф. Атанас Тасев. Проф. Тасев, откъде идва това неразбиране и за какво увеличение става дума?


Атанас Тасев:

Първо, това е нова методика за определяне цената за достъп и пренос през мрежите на националната газотранспортна система „Булгартрансгаз“. Тя е малко по-различна от досегашната и поради нейната сложност очевидно трябваше да бъде предшествана от една по-детайлна разяснителна кампания. За съжаление, тук трябва да отправя критика към регулатора. Този път сме свидетели на един феномен, който е традиционен, но сега не трябваше да се действа по този начин. Независимо от нормативната откритост за достъп до информация, защото докладите, които се публикуват, на Комисията по енергетика са изключително подробни. Тук обаче това се гарнира с едно чисто бюрократично високомерие, което породи това напрежение. Между другото, отчитайки спецификата на тази методика, големите потребители на газ, индустриалните и битовите потребители, в същия този доклад е посочено, че са поискали едно по-широко обществено обсъждане, обаче е било отговорено, това също е написано в доклада, че съгласно чл. 33 от методиката се предвижда организиране, провеждане на публични обсъждания и общо взето имате право в 14-дневен срок да обжалвате. Не трябва да забравяме, че Комисията за енергийно и водно регулиране е подвластна на контрола на Върховния административен съд, понеже тя издава нормативни актове, които могат да бъдат обжалвани във Върховния административен съд. Така че не е изключена възможността всичко това по законов начин да бъде изяснено, да бъде коригирано. Но по-важното е, че се създаде съвсем излишно напрежение. Благодарение на брифинга на министър Петкова беше изяснено, че всъщност не става въпрос за нещо драстично. Понеже потребителят не се интересува от спецификата, тя е твърде сложна, в крайна сметка за крайния потребител средно цените ще бъдат повишени не повече от 2%.Министър Петкова днес обясни, че увеличението е резултат от изпълнение на регламент на Европейската комисия. Но защо комисията има това изискване, какво се гарантира с него, с прилагането на тази нова методика, за която вие говорите?


Атанас Тасев:

Трябва веднага да поясним, очевидно аудиторията знае, че Европейската комисия има два инструмента за регулиране на законодателните рамки на държавите. Едното е т.нар. директиви, които се транспонират, а регламентът, в дадения случай имаме работа с регламент, се прилага директно. Замисълът, философията, защото всяко нещо има някаква крайна цел, е да има справедливост при определяне на разходите, които трябва да понесе потребителят при получаване на услугата – транспортирането на газ до крайния потребител.

Досега формулата за определяне на тази цена на услугата, беше елементарна – необходимите приходи са равни на разходите, променливи и постоянни, плюс т.нар. възвръщаемост, като всичко това е в регулаторна рамка. Не се признават разходите, които не са специфични, нормата на възвръщаемост и т.н. И необходимите приходи се разделят на количеството газ, независимо от това в кой сезон е, дали е краткосрочно или дългосрочно, дали е голям или малък потребителят, общо взето това се нарича на калпак. И всичко, за всички разходи до крайния потребител, независимо в коя точка на страната, за транспортирането на газ по националната система – 19 лева и 60 стотинки.

С този регламент се въвежда такса достъп и пренос, както е в електроенергийната система, при което вече по-справедливо става разпределянето на разходите. Ако вие сте един голям потребител, ако вие имате равномерно потребление през годината, вие естествено, че ще плащате по-малко. Защото при неравномерното потребление, за да може да гарантира „Булгартрансгаз“, той трябва да променя режимите на компресорите, трябва да нагнетява и да ползва от газохранилището в Чирен, най-малко при сезон на неравномерност, а това струва пари. Например, топлофикационните дружества трябва да платят малко по-висока цена за съхранението на тези количества газ и неравномерното потребление в годишен размер.

Едновременно с това се въвежда и динамика. Значи, вие вече имате възможност да правите своето портфолио, тоест да имате достъп на час, на ден, на месец, на година и вие да оптимизирате този профил. Тук вече очевидно трябва потребителите да изградят съответните звена, които да извършат анализи предварително и да правят тези профили. Защото в случай, когато вие заявите капацитет и трябва да го платите, ако не използвате капацитета, просто парите са похарчени напразно. Ако обаче в момента вашата прогноза за вашия профил е песимистична и ви трябват допълнителни количества газ, тогава ще платите една доста висока цена, или дори тук е въведен един коефициент 5 – пет пъти по-висока цена. Новото в наредбата е, че се въвежда вече унифициран измерител, за достъпа е в мегаватчас на ден, седмица, месец и т.н., и за енергията, тоест за самото количество газ, което вие ще ползвате, калоричният елемент е в мегаватчас. Което означава, по-рано вие независимо от това дали ще получавате 8000 килокалории на 1000 куб.м. или 7500, или 9000, няма никакво значение. Има колебание плюс, минус около 20%, но вие получавате различна енергия. Сега това се изравнява. Едновременно с това се създават правила. Унифицира се входът и изходът на системата за достъп. Вие плащате една и съща цена и при вкарване на количества газ, и при изнасяне на количества газ, което дава път на т.нар. виртуални сделки, на т.нар. реверс. С тази наредба и този нов мрежови кодекс ние се вписваме в новите европейски правила и подготвяме нашата национална система за бъдещото участие в общоевропейската газопреносна система или това, което ние наричаме условно газов хъб „Балкан“.


Възможно ли е обаче на българска почва да се спекулира с регламента на Европейската комисия за такса пренос и достъп и формираната в крайна сметка цена да се окаже по-висока от тази, която би трябвало да бъде?


Атанас Тасев:

Аз пак повтарям, актовете, с които регулира процесите на КЕВР, са контролируеми от Върховния административен съд. Освен това, всяка страна може да възрази и в течение на самото тестване на разпоредбата. Следователно е изключено. Значи този, който е голям потребител, той много внимателно ще прецени, ще анализира тази наредба, има достатъчно време да я обжалва. Аз лично предполагам, че при съществуващата система, лично аз съм се явявал като вещо лице във Върховния административен съд повече от 38 пъти и зная в детайли как действа Върховният административен съд, така че съм далеч от мисълта, че може да има спекулативен елемент.


А какво рискува страната ни, ако не приложи тази методика, препоръчана от Европейската комисия?


Атанас Тасев:

Знаете, че Европейската комисия има много сериозен инструмент. Тя показва жълт картон, след това червен картон, което означава финансови санкции и те никак не са малки. В момента не мога да кажа какви са, но най-малкото не можем да бъдем непослушното дете в тази сложна система, наречена ЕС. Затова са въведени строги правила – регламентът директно се прилага и санкциите са доста значителни, за да могат да принудят, значи това е принудителна мярка, да принудят всеки да играе по правилата. В противен случай системата става нестабилна.


Има ли краен срок, в който трябва да влезе това въпросно увеличение на таксата за пренос?


Атанас Тасев
:

Аз доколкото съм информиран, ние дори вече малко закъсняваме. Лично аз имах предложение, като че ли не се приема това предложение, за да може да се избегнат всякакви спекулации, при влизането в сила на решението на КЕВР, да се направи едно допълнение, че за един тестов период, примерно от 6 месеца, да се пресмята по старите правила и паралелно да се пресмята от актюерите по новата методика, всеки индивидуално. След което, след 6 месеца да се обобщят резултатите и всеки да види как изглежда разходната част в новата наредба. И ако действително има някакви отклонения, защото е напълно възможно, методиката е изключително сложна, то тогава да се извършват корекции. Защото тези коефициенти, за които се въвежда корекция, по отношение на неравномерност на потреблението и прочие, те са индикативни, те са тестови, те не са аргументирани на базата на статистиката. И тогава този преход би бил много по-безболезнен. Но, за съжаление мисля, че тук се позовах на категоричността на регламента и това, че ние както винаги закъсняваме и вече сме в…


Последния възможен срок ?


Атанас Тасев:

Последния възможен час, да. Така че, ако това беше малко по-рано направено, ако беше направено по-публично и ако беше направен един тестов период, кратък, може би нямаше да има това напрежение. Според мен съвсем стана изкуствено всичко това. Знаете, че българският народ е изключително чувствителен на тема цена на каквото и да било, особено за енергоносителите. Както виждате, в крайна сметка разликата не е съществена, най-общо казано. За някои ще бъде съществена – тези, които са неравномерните потребители. Между другото, не трябва да забравяме, че в новия ценови период цената на газа се очаква да бъде по-ниска, така че ще смекчи този удар. Но в никакъв случай не можем да говорим за шок.

 

Бяха изразени опасения, че въпросното увеличение ще засегне най-много бизнеса, а пък това от своя страна естествено пак ще се върне при потребителите на услугите на различните видове бизнес.


Атанас Тасев:

Зависи кой бизнес. Значи този, който има равномерен товаров график, той няма да бъде засегнат, дори ще бъде облекчен. А този, който има неравномерен, ами трябва да си плати разликата, защото е несправедливо. Реално досега той е получавал кръстосано субсидиране. Не може така на калпак всички. Значи, тази методика е по-прецизна, но тя пък защитава крайния потребител, защото му дава гарантирано в енергиен измерител, тоест в мегаватчас. Вие получавате нещо, което ви е гарантирано. Вие получавате енергията. Вие не получавате кубически метра газ, независимо от това каква енергия съдържа, а вие мерите енергията, която сте получили чрез определени количества газ. Възможно е по-голямо количество газ да получите, но ще платите цената, която е еквивалентна на приетия норматив за енергийно съдържание. Там има много точно определение как се мери количеството газ, при каква температура, колко е енергийната съставляваща. Дори тя е определена с методиката, че 10,64 киловата за един кубически метър при природен газ с температура 20 градуса, налягане 1,01 мегапаскала, референтна температура и т.н. Тоест това е строго регламентирано. С една дума, всичко това, което се предлага, е по-справедливо, по-прецизно, има повече параметри за измерване и всеки, който достатъчно добре разбира за какво става въпрос, от тази работа може само да спечели, а не да загуби.Но пък от друга страна, професоре, това е регламент, който ни задължава да консумираме едно и също количество газ.


Атанас Тасев
:

Не, той не ни задължава да консумираме едно и също количество газ.

 

Но в наш интерес би било да бъде така ?


Атанас Тасев:

Да, но ако ние сме „Топлофикация“, ние не можем да консумираме през лятото толкова, колкото консумираме през зимата, но ще плащаме повече, защото разходите за акумулирането, съхранението, а след това добива на газ от Чирен, е по-висок. Но във всеки случай този, който може да регулира потреблението, ще бъде заинтересуван да регулира така, че да има по-устойчив график. Колкото е по-устойчив графикът, толкова по-малко ще плаща. Така че вече говорим за друга култура на поведение, друга дисциплина. Това ще дисциплинира до максимум потреблението в системата.Разбрах ви, по-справедливо заплащане и по-дисциплинирано потребление от наша страна и от страна на бизнеса ?


Атанас Тасев:

Да.

 Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари