Оливие Маркет, AES: Правим оценка на възможностите за съхранение на енергия в широк кръг от пазари, включително и в България

Подкрепяме усилията на българското правителство да търси изключения за българските ТЕЦ, както се предвижда съгласно разпоредбите на ЕС, заяви ръководителят „Бизнес развитие“ на новосъздаденото звено EurAsia в интервю за 3e-News

Оливие Маркет

Г-н Маркет, буквално преди дни съобщихме за новата ви по-висока, но и по-отговорна позиция като ръководител „Бизнес развитие“ на новосъздаденото звено EurAsia. С какви ангажименти и предизвикателства е свързана новата ви позиция?

- ЕЙ И ЕС непрекъснато се стреми да оптимизира ефективността на своята организация и да реализира синергии, за да подобри конкурентната си позиция на пазара. Понастоящем компанията осъществява сливането на стратегическите бизнес звена в Европа и Азия в комбинирания регион на EurAsia. Новосъздаденият регион EurAsia обхваща пазари, в които ЕЙ И ЕС развива дейност като България, Великобритания и Северна Ирландия, Холандия, Йордания, Казахстан, Индия, Виетнам и Филипините. Отговаряйки за развитието на бизнеса, аз ще ръководя разработването на проекти за растеж от световна класа, проекти на зелено (като вятърния парк в Каварна) или придобиване на съществуващи проекти в областта на възобновяемата енергия, съхранението на енергия чрез батерии и втечнен природен газ (LNG). На всички пазари, които обслужваме, реализираме идеи, които непрекъснато подобряват живота на общностите, като предоставят иновативни проекти с най-съвременна насоченост, които са от полза за енергийната система

Стана ясно също, че ще изпълнявате и длъжността президент на ЕЙ И ЕС България. Това означава ли, че ще продължим да ви виждаме тук и специалистите и експертите в институциите ще могат да се възползват и в бъдеще от Вашия опит и компетенции? Къде ще бъде офисът ви?

- Всъщност аз запазвам цялостната отговорност за българския бизнес, а г-н Цанков, в новата си позиция на изпълнителен директор, отговаря за всички оперативни аспекти на бизнеса в България и е основното лице за контакт за всички местни партньори. Основният ми фокус ще бъде управлението на бизнес дейностите, които включват взаимодействия между български и международни партньори - спазването на новите стандарти на ЕС в областта на околната среда, регулаторни въпроси с Европейската комисия и управление на договори за заем с международни кредитори.
В новата си роля ще деля времето си между България, Брюксел, Амстердам (където се намират регионалният офис на EurAsia) и пазарите, в които ЕЙ И ЕС развива проекти.
Г-н Цанков е много опитен експерт, който работи повече от 10 години в компанията и добре познава бизнеса. Като дългосрочен инвеститор в България вярваме, че нашият бизнес трябва да продължи устойчивото си развитие, като помага за преструктурирането на енергийния пазар в страната и Иван е правилният човек да ръководи тези усилия.

AES Гълъбово безспорно е най-големият инвеститор в България, който е и с най-високо технологично ниво. Какво е значението на тази централа – и като производствена мощност, и като поддържане на студен резерв, за стабилността на енергийната система на България?

- ЕЙ И ЕС построи в България съвсем нови електроцентрали, които разполагат с най-съвременна технология и се експлоатират в съответствие с най-високите международни стандарти. Предлагаме микс от възобновяема и конвенционална енергия, който допринася за сигурността на доставките, увеличава енергийната независимост на страната, като използва само местни ресурси. Ние сме определящ фактор в областта на безопасността, налагайки нови, много високи стандарти за това на какво ниво един производител на енергия трябва да поддържа безопасността, не само за нашите служители и изпълнители, но и за общностите, в които работим.
ЕЙ И ЕС "Гълъбово" е най-модерната топлоелектрическа централа на Балканите и допринася за опазването на околната среда чрез затворен оборотен цикъл на водите, новаторски съоръжения за депониране на отпадъци и високоефективна система за десулфуризация на отработените газове. ЕЙ И ЕС Гълъбово също така е ключът към осигуряването на енергийните доставки в България и добър пример за това е отличното представяне през изминалата зима и особено през най-студените дни на януари 2017 г., когато потреблението беше много високо. ЕЙ И ЕС Гълъбово беше един от „гръбнаците“ на енергийната система, осигуряващ електроснабдяването на българските граждани при тежки метеорологични условия. Техническите параметри на ТЕЦ ЕЙ И ЕС „Гълъбово“ (минимален товар, първично и вторично регулиране, скорост на увеличаване и намаляване на товара) правят съоръжението предпочитаното за балансиране на енергийната система и осигуряване на нейната стабилност от ЕСО.
Вятърния  парк „Свети Никола“ в Каварна е най-големият в България и работи в пълно съответствие със стандартите за опазване на околната среда, чрез уникалната за страната ни система за мониторинг и опазване на птиците. При подаване на сигнал за наближаващи птици към района на ветропарка, генераторните турбини биват изключвани, което намалява и премахва риска от сблъсък на птиците с ветрогенераторите.
Работата на парка спестява хиляди тонове емисии на CO2 годишно и е един от ключовите фактори, допринасящи за постигане на целите, залегнали в стратегията „Европа 2020“.
ЕЙ И ЕС допринася не само за стабилността на енергийната система, но е и отговорен корпоративен гражданин и допринася за благосъстоянието на населението чрез нашите програми за Корпоративна социална отговорност (КСО). През последните 11 години инвестирахме повече от 14 милиона лева в различни проекти, които са от полза за българските граждани.


През последните няколко месеца енергийната картина се промени. Имам предвид новия европейски регламент за големите горивни инсталации, който поставя пред сериозни изпитания целия отрасъл работещ с въглища. Можете ли да коментирате и да кажете отсега как ще се отрази това на AES Гълъбово, на въгледобива и на енергийния сектор в България?

- Факт е, че новите стандарти са по-строги отпреди и в момента сме в процес на оценка дали ТЕЦ ЕЙ И ЕС Гълъбово ще има нужда от допълнителни инвестиции, за да може тези стандарти да бъдат изпълнени по устойчив начин. Предвид голямата важност на производството на въглища в България, както бе демонстрирано по време на студената вълна през януари 2017 г., е от основно значение да се осигури гладък преход към по-екологично съобразен енергиен микс и въглищните електроцентрали ще останат незаменими в близко бъдеще, за да се гарантира сигурността на доставките. Ето защо ние напълно подкрепяме усилията на българското правителство да търси изключения за българските топлоцентрали, както се предвижда съгласно разпоредбите на ЕС.


Наред с бизнеса с ТЕЦ, AES е и сред първите компании в света, заложили на иновативната технология за съхранение на енергия от ВЕИ. Разкажете ни нещо повече за плановете ви. Какъв е потенциалът на този нов, но вече много сериозен бизнес, има ли интерес за неговото развиване и в България?

- ЕЙ И ЕС идентифицира много рано (преди повече от 10 години), ползите, които съхранението на енергия чрез батерии може да донесе на системата. Днес компанията е световен лидер в съхранението на енергия за комунални услуги с над 400 MW в експлоатация или в процес на изграждане. ЕЙ И ЕС разработи собствено решение за съхранение на енергия, наречено Advancion®, и активно го предлага на пазара, както за своите собствени проекти, така и за проекти, разработени от трети страни. Съхранението на енергия чрез батерии може да предоставя редица услуги за мрежата, включително спомагателни услуги като контрол на честотата и първичен и вторичен резерв, и посрещане на върхови натоварвания. Правим оценка на възможностите за съхранение на енергия в широк кръг от пазари, включително и в България. Българският пазар за съхранение на енергия чрез батерии все още се заражда и икономическата логика на подобен проект е предизвикателство поради ниските цени на енергията (в сравнение с европейските стандарти), но ние сме убедени, че скоро пазарът ще се развива благодарение на очакваното намаляване на цената на батериите. Подобно намаляване на цената вече беше отбелязано при слънчевите панели и вятърните турбини.

Господин Маркет, запознат сте с резюмето на Световната банка за либерализация на енергийния пазар. Вие имате ясно становище по предложения модел за „договори за разлики“. Смятате ли,  че така наречените „американски централи“ - ТЕЦ „AES Гълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3“, могат да работят и извън този модел?

- ЕЙ И ЕС напълно подкрепя либерализацията на българския електроенергиен пазар, който е ключов приоритет за българското правителство. Докато дългосрочните договори са съвместими с либерализираните пазари на електроенергия, както може да се види на други европейски пазари, договорите за различия, предложени от Световната банка, са една от възможностите за директна продажба на енергия на свободния пазар, като същевременно се запазят правата на съществуващите инвеститори. ЕЙ И ЕС изразява постоянна готовност да допринася за развитието на либерализираните пазари, като споделя своя опит при работа на либерализирани пазари и очаква с нетърпение да се ангажира с такъв процес в България

Зададох ви предния въпрос поради това, че критиците най-често поставят като негативен акцент влиянието на двете американски централи върху цената на електроенергията. Обект на коментари са и дългосрочните договори с AES Гълъбово и Контур Глобал Марица изток 3. За да изясним напълно картината, как ще коментирате твърденията, че българите плащат скъп ток заради високи договорени цени за изкупуване на електроенергията от т.нар. американски ТЕЦ?

- Цената на електроенергията, генерирана от ЕЙ И ЕС Гълъбово, наистина е била обект на значително внимание. Първо, цената на електроенергията не е висока в сравнение с цената на електроцентралите със сходни най-съвременни технологии, както и с инсталации от различни технологии, изградени по същото време. Предимствата на най-съвременното предприятие като ТЕЦ ЕЙ И ЕС „Гълъбово“ са много очевидни и напълно признати от професионалистите в енергийния сектор: централата предлага голяма гъвкавост и високо ниво на надеждност, както бе демонстрирано през месец януари 2017 г., когато България изпитваше силна студена вълна, а централата на ЕЙ И ЕС работеше с базов товар през целия месец, с надеждност над 99%.
Освен това ЕЙ И ЕС допринася за подобряването на живота на българските граждани, като инвестира повече от 14 милиона лева през годините в проекти, свързани с инфраструктурата, образованието, здравеопазването и културата. Най-актуалните примери включват обновяването на младежкия център в Гълъбово и стартирането на програмата „ЕЙ И ЕС Тенис Звезди“ в партньорство с Българската федерация по тенис. ЕЙ И ЕС подкрепя също така образователни проекти, които гарантират, че бъдещето на страната - младите хора, ще имат по-добри шансове за реализация чрез знанията, които са придобили и биха могли да използват този потенциал в различни сфери на икономиката.


За определени политици и депутати изплащането на задълженията на НЕК се превърна в предпочитан обект за критики. Бихте ли коментирали по-подробно какво спечели НЕК от сделката с AES, при която значително бе редуцирана цената за разполагаемост?

- Пълното изплащане на просрочията от НЕК през април 2016 г. донесе очевидни ползи за НЕК чрез незабавно намаление с 14% от цената за разполагаемост, което доведе до кумулативни спестявания от приблизително 500 млн. лева за оставащия период на договора. Намаляването на цената е ясен знак за отговорното поведение на ЕЙ И ЕС като дългосрочен инвеститор, който полага усилия в подкрепа на правителствената програма за преструктуриране на сектора чрез прилагане на нови модели, които биха могли да гарантират не само неговата устойчивост, но и пълното спазване на европейските стандарти.


Какво означава присъствието на инвеститор като AES за българската икономика – като инвестиция,  трансфер на ноу-хау и технологии, на добри практики на управление и сътрудничество с местните власти, грижа за околната среда и социална ангажираност?


- ЕЙ И ЕС е дългосрочен инвеститор в България и активно допринася за развитието на българската икономика в много области. ЕЙ И ЕС е платила общо 470 милиона лева данъци през последните 7 години, осигурява над 500 висококвалифицирани работни места пряко и допринася за приблизително 2500 непреки работни места сред доставчиците ни, включително миньорите. Както беше посочено по-рано, ЕЙ И ЕС има и мащабна програма за корпоративна социална отговорност, в полза на българските граждани. Ние работим по международни стандарти и предоставяме възможности за развитие на своите служители, както в България, така и в международен мащаб. Не на последно място, внесохме в България най-съвременни технологии, както в производството на енергия от въглища, така и от вятър.


Как оценявате средата за правене на бизнес в България като цяло? А регулаторната среда в енергийния сектор? Имате ли препоръки в тази област към бъдещите управляващи, които и да са те?

- Макроикономическата среда в България е много положителна, приблизително с около 3% ръст на БВП за 2017 г., ниска задлъжнялост в сравнение с други държави-членки на Европейския съюз и положително салдо по текущата сметка, което отразява силния износ. Политическата стабилност, предсказуемостта на регулаторната среда и силното върховенство на закона също са критични фактори, които се вземат предвид от потенциалните инвеститори. От тази гледна точка България непрекъснато се подобрявана, особено в енергийния сектор, където мерките, предприети през 2015 и 2016 г., доведоха до балансиране на финансовото състояние на НЕК. Ангажиментът към пълната либерализация на пазара и реформите в съдебната система от сегашното правителство също са положителни сигнали за инвестиционната общност.


Можете ли да кажете, че имате добра комуникация с Министерството на енергетиката и КЕВР?

- ЕЙ И ЕС е дългосрочен инвеститор в България и активен корпоративен гражданин, ангажиран с всички наши партньори, включително с Министерството на енергетиката и КЕВР. Имаме много положителен опит в сътрудничеството и с двете институции и очакваме с нетърпение да продължим да изпълняваме ангажиментите си.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари