НАЧАЛО » интервюта

Николай Колев: ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи на пълна мощност в услонията на криза

Осъзнаваме, че сигурната работа на централата означава и сигурна енергийна система, която да обслужва нуждите на функциониращите предприятия, институциите и битовите потребители, коментира мениджърът

fb
3E news
fb
09-04-2020 05:04:32
fb

Г-н Колев, в ситуация на извънредно положение за цялата страна ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи на пълна мощност. Какъв вътрешен ред е въведен, за да се гарантира сигурността на служителите и нормалната експлоатация на въглищните мощности?

 

- С появата на заплахата от COVID-19 бяхме наясно, че централата се нуждае от мерки в спешен порядък, които на първо място да осигурят безопасност на служителите, защото тя е от първостепенно значение във всяка организация.  За всички е ясно, че дори и най-модерното съоръжение не би могло да функционира без здрав и добре обучен екип.  Тук става дума не само за нашите служители, а и за всички, които работят на територията на електроцентралата – подизпълнители, доставчици, посетители. За тази цел трябваше бързо да вземем адекватни мерки и да предпазим максимално всички. Служителите и подизпълнителите, с които работим преминаха специален извънреден инструктаж, ограничихме максимално достъпа на външни лица. Реорганизирахме работата на целия ни персонал, като за онази част от служителите, чиито функции не налагат непременно да са на място в електроцентралата, създадохме условия за дистанционна работа от дома. Но дори за служителите, които работят дистанционно, направихме специална оценка на риска при работа в домашни условия, базирана на корпоративната процедура и българското законодателство.

 

Що се отнася до мерките на място в електроцентралата, те започват още на входа – всеки,  който предстои да влезе в електроцентралата, задължително преминава през измерване на телесна температура с дистанционен термометър и дезинфекция на ръцете. Предприети са допълнителни мерки за постоянна дезинфекция на работните места, порталите, санитарните и общи помещения в централата. На дезинфекция подлежат и превозните средства, с които идваме на работа, както и тежката механизация. Осигуряваме предпазни средства и организираме работния процес по начин, който да създава отстояние между служителите от поне 2 метра. Когато се налага да се осъществяват специализирани дейности с по-малка дистанция между хората, носенето допълнителни лични предпазни средства като маски, ръкавици и предпазни очила е задължително. За целта сме осигурим достатъчно количество от необходимите предпазни средства за персонала. Столовата за хранене е реорганизирана и работи с удължено работно време, отново за да бъде осигурена необходимата дистанция между хората. Стараем се да минимизираме рисковете и да гарантираме безопасността на всички. Осъзнаваме, че сигурната работа на централата означава и сигурна енергийна система, която да обслужва нуждите на функциониращите предприятия, институциите и битовите потребители. Разработеният специализиран план за  организацията работата в електроцентралата  при епидемии в момента е приведен в действие и стриктно се придържаме към него.

Със сигурност новите предизвикателства около вируса са създали нови рискове и трудности в ежедневната работа на ТЕЦ-а. Успявате ли да се справите с тях?

- Правим всичко необходимо, за да запазим целостта на производствения процес. Никой не беше предвидил появата на точно това предизвикателство, но усилията, които полагат всички, са огромни и благодарение на тях поддържаме нормалната работа. Тук е мястото да кажа, че в електроцентралата работят почти 500 наши служители, плюс работници и служители на подизпълнителите, чиито брой варира в зависимост от извършваните към момента дейности. Повечето работещите на територията на електроцентралата пътуват около един час, за да се придвижат до работата си. Сред тях има хора от близкото Гълъбово, но и пътуващи от областите Хасково, Стара Загора и Ямбол – общо над 40 общини! Като прибавите и фирмите-доставчици и подизпълнителите от старозагорския регион непряката заетост достига повече от 4 000 души. Най-голямото предизвикателство е всички тези хора да останат здрави, жизнени и мотивирани в ежедневните си професионални отговорности.  Когато гарантираме и дадем възможност това да се случи, ние обезпечаваме дейността си. Благодарение на мерките, които „КонтурГлобал“ взе, хората днес са на работа и електроенергийната ни система разчита в наше лице на една от надеждните и съвременни въглищни мощности в компекса Марица изток.

Произвеждате ток в условие на извънредно положение за страната. Способна ли е централата да удържи на рисковете в дългосрочна перспектива и да гарантира по този начин доставките си в близкото бъдеще?

- Отговорността към обществото и индустриалния сектор не са нещо ново за нас. Настоящата ситуация засилва това усещане, но не променя по никакъв начин задачите, които от години изпълняваме по производство на електроенергия. Само от началото на извънредното положение (13 март) до края на месец март ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е произвела 13% от  електроенергията в страната.  Поддържаме необходимите складови наличности на горива и суровини, което е важно за моменти като този.

Каква е обстановката в централата? Хората притеснени ли са от това, което се случва и факта, че продължават работа?

- ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е централа, чиито добри оперативни резултати се дължат на професионализъм и компетентност на всички колеги от нашия екип.  Рисковете в условията на епидемията са изключително сериозни, но персоналът ни е стриктен по отношение на мерките за безопасност и последователен в изпълнението на  задълженията си. Разчитаме на отговорното отношение и дисциплина на всекиедин от колегите, за да преминем заедно през това изпитание и да продължим да осигуряваме така нужната електроенергия за енергийната система на страната. Благодаря на всички колеги, които посрещат ежедневните актуални предизвикателства с висок професионализъм!

производство
упраавление на работния процес
мерки за безопасност
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“
По статията работи:

3E news