Марк Гейнсбъроу, ръководител на Shell New Energies: „Хората нямат представа колко далеч сме стигнали“

Автор: Карел Бекман, ексклузивно интервю, energypost.eu, 21 юни 2018  г.

www.energypost.eu/interview-mark-gainsborough-head-shell-new-energies-we-are-further-along-than-people-realize/


„Миналата година беше най-натоварената в историята на Shell Ventures („Шел Венчърс“)“  – самият Марк Гейнсбъроу, ръководител на Shell New Energies („Шел  – Нови енергии“) от създаването на групата в средата на 2016 г., е удивен от свършеното през последните дванадесет месеца.


„Нови енергии“, която включва подразделението за инвестиции в нови предприятия Shell Ventures („Шел Венчърс“, SV, наследник на Shell Technology Ventures  – „Шел Текнолоджи Венчърс“, STV), е създадена, за да търси търговски възможности за улесняване на прехода на „Шел“ от компания за изкопаеми горива към „енергийна“ компания, подготвена за бъдещия нисковъглероден свят. До 2020 г. тя ще разполага с бюджет от 1 до 2 милиарда долара средногодишно за разработване на нови дейности в областта на възобновяемите енергии, чистите технологии, цифровизацията и алтернативните транспортни горива.


Подразделението е „засипано с работа“, казва Гейнсбъроу. „През май бяхме избрани от Cleantech Group („Клийнтек груп“) за Европейска корпорация на годината в областта на чистите технологии на едно от най-престижните събирания на инвеститорите в нови предприятия в сферата на чистите технологии. Те бяха направили списък на всичките ни инвестиции и придобивания и решиха, че сме били най-активните в тази сфера. Не го очаквахме“.


Само през последните два месеца „Шел  – Нови енергии“ прави четири инвестиции: в Sonnen  – германска фирма, разработваща системи за съхранение на електроенергия за дома, в HyET  – холандска фирма, специализирана в сгъстяването на водород, в Axiom Exergy от САЩ, специализирана в системите за съхранение на топлинна енергия, и в GI Energy, също от САЩ, разработваща микромрежи и други услуги в областта на децентрализираната енергетика.

Към това можем да добавим скорошното придобиване на First Utility  – доставчик на електроенергия за крайни потребители в Обединеното кралство, на NewMotion  – водещ европейски доставчик на зарядни системи за електромобили със седалище в Холандия, на тексаската MP2 Energy, предлагаща решения за балансиране на търсенето и предлагането в енергетиката, както и множество по-дребни инвестиции. (Вижте карето).
До какво води всичко това? „Имаме дългосрочна цел да осигурим съществено присъствие на „Шел“ в икономическата верига на енергетиката“, отговаря Гейнсбъроу.


Стратегическият замисъл обяснява така: „Нисковъглеродната електроенергия е най-бързо развиващата се част от енергийната система. Исторически погледнато, електричеството е сравнително малка част от енергията, дори през 2010-те години крайното електропотребление е малко под 20%. Очакваме обаче до 2070-те то да надхвърли 50%. Така че, ако искаме да останем влиятелна енергийна компания, трябва да се развиваме в това направление“.

 

Някои критици твърдят, че „Шел“ придава само „зелено лустро“ на своята дейност, като изтъкват, че тези 1-2 милиарда долара са под 10% от общите ѝ годишни инвестиции. Според Гейнсбъроу обаче „Шел“ определено е претърпяла промяна в мисленето: „Ние сме единствената петролна компания, която има амбицията до 2035 г. да намали нетния въглероден отпечатък на своите продукти с 20% и до 2050 г. да бъде в крак с общественото развитие. Това е сериозно намерение и една от причините, поради които ще продължите да бъдете свидетели на разрастването на нашата дейност в областта на новите енергии“.


Гейнсбъроу счита себе си за „търговец“ („да накараш технологиите да работят в съответствие както с търговските реалности, така и с екологичните предизвикателства, е сладкото на моята работа“) и признава, че „Шел“ все още „проучва“ кои пазарни възможности изглеждат най-обещаващи. Той подчертава, че „начинанието ще продължи десетилетия“. „Трябваха ни 45 години, за да изградим бизнеса с метан. За това се иска ясна стратегия, която се изпълнява последователно дълги години“.


Той обаче отхвърля твърдението, че „Шел“ не разполага с необходимите умения или нагласа за успех в енергетиката. „Не забравяйте, че ние не сме просто добивна компания. Ние сме най-голямата компания за търговия с петрол в света. Знаем доста за това как се доставя енергия за клиентите на път. Не виждам защо да не успеем и в снабдяването с енергия за дома“.


Нещо повече: „Нови енергии“ явно е един от новите хитове в „Шел“ според Гейнсбъроу: „Хората възлагат много надежди на успеха на „Нови енергии“ в дългосрочен план“.


Как според Вас възприемат „Нови енергии“ в „Шел“?

- „Нашето звено е едно от най-внимателно наблюдаваните. То привлича огромен интерес от страна на борда, инвеститорите и самите служители. То е едно от най-привлекателните звена за работа. Всеки на възраст под 35 години иска да работи в „Нови енергии“!“


А хората от висшето ръководство в организацията?

- „Знам, че в един скептичен свят хората понякога се съмняват, че една петролна и газова компания търси развитие в алтернативните енергии, но мога да ви уверя, че всички в компанията желаят да успеем. Виждаме нашето бъдеще като енергийна компания. Наясно сме, че трябва да сме в крак с промените в енергийната система“.


Имате ли конкретни цели?

- „Да, имаме определени финансови показатели за намеренията ни през следващото десетилетие. Ако открием жизнеспособни търговски възможности, бихме инвестирали в тях от 1 до 2 милиарда долара средногодишно през следващите няколко години. Ако работим успешно, можем да вложим и повече средства, за да развием новите дейности и да ги превърнем в материални активи. В дългосрочен план това би следвало да доведе до значителни парични потоци“.


Ще успеете ли при инвестициите в алтернативни енергии да постигнете същата възвръщаемост, както при петрола и газа?

- „За новите горива очакваме възвръщаемост, сравнима с тази от традиционните преработени нефтопродукти  – в диапазона 17-19%. В енергетиката смятаме, че можем да постигнем 8-12% възвръщаемост на капитала със стабилни и прогнозируеми парични потоци. Много алтернативни енергии тепърва прохождат, бизнес моделите им още се доказват в сериозен мащаб. Това може да изиска много време и много активни инвеститори, преди да започнем да говорим за печалба“.


Конкурсът „Ново енергийно предизвикателство“  – нови предприятия все още могат да се включат!


За трети път „Шел“ в партньорство с холандските „инкубатори“ на нови предприятия Rockstart и Yes!Delft организира инициативата „Ново енергийно предизвикателство“.
 
 

Това е конкурс за европейски нови предприятия, предлагащи иновативни, нисковъглеродни енергийни решения. Победителят ще получи 100  000 евро субсидия и гаранция от „Шел“, че в продължение на година ще може да работи с „Шел Текнолоджи Венчърс“, за да развие своя бизнес.


Други двама победители ще могат да влязат в програмите на Rockstart и Yes!Delft за ускоряване на развитието.
Внимание: конкурсът започна току-що! Крайният срок за записване е 23 юли  – новите предприятия имат още време да се включат.
Класираните на първите 10 места ще бъдат поканени за участие във финалите през седмицата от 14 до 18 октомври в Амстердам.
На финала на 18 октомври финалистите ще защитят окончателно своите планове, след което ще бъдат избрани тримата победители.


„Ново енергийно предизвикателство“ е чудесен начин да съберем заедно фирми на много ранен етап на развитие“, казва Марк Гейнсбъроу, изпълнителен вицепрезидент на „Шел  – Нови енергии“. „За „Шел“, отбелязва Гейнсбъроу, това е възможност да се запознае лично с тези иновативни фирми. Това е част от изграждането на екосистема от фирми и хора в сферата на инвестициите в нови предприятия“.


„Новите предприятия, които участват в „Ново енергийно предизвикателство“, обикновено се намират на малко по-ранен етап на развитие от фирмите, в които инвестира „Шел  – Нови енергии“, обяснява Гейнсбъроу. „Тук става въпрос по-скоро за ранно начално финансиране, а не за търговска инвестиция. Една от тайните на успеха при инвестирането в нови предприятия обаче е да можеш да виждаш перспективите още на ранен етап. „Ново енергийно предизвикателство“ ни помага в това“.


Какви качества търси „Шел“ в новите предприятия? Гейнсбъроу отговаря: „Трябва да се отличават, да се открояват с нещо уникално. Трябва да имат потенциал за развитие. Бизнес моделът им трябва да може да генерира приходи. Доброто управление също е от ключово значение. Понякога управленският екип е не по-малко ценен от технологиите“.


„Конкуренцията е жестока“, отбелязва Гейнсбъроу: „За да инвестираме в една фирма, отхвърляме стотици други“.


Има ли все пак „Шел“ необходимите умения и качества, за да успее в електроенергетиката?

- „Мисля, че хората подценяват нашите качества и опит в тази сфера. Ние не започваме от нулата. Вече двайсет години сме вторият по големина търговец на електроенергия на едро в САЩ. Предлагаме електроенергия на доста клиенти по цял свят, доставяме гориво за електроцентрали, имали сме и възобновяеми активи. Разполагаме с богат опит в слънчевата и вятърната енергия. Можем пряко да използваме своя опит в морските ветрогенератори. Имаме също така голям опит с крайните потребители. Ние имаме повече клиенти и повече търговски пунктове от всяка друга петролна компания. Просто не знаят колко сме напред.“


Виждате ли „Нови енергии“ като неделима част от „Шел“ и в бъдеще, или смятате, че може да прерасне в самостоятелна фирма?

- „Шел“ определено иска възобновяемата енергетика да заема централно място в нейната дейност. Затова не виждаме как ще я отделим като самостоятелна фирма. Една от причините е голямото предимство, което ни дава възможността да се възползваме от цялостния капацитет на „Шел“. Можем да разчитаме на ресурсите, уменията, знанията на „Шел“. В някои случаи реално внедряваме възобновяема енергетика в съоръжения на „Шел“  – например соларни панели в химически обекти. Това е много полезно за развитието на нашето ноу-хау“.


Какво търсите в новите предприятия? Понякога инвестирате в тях, друг път ги купувате. Какво ви води към подобни решения?

- „Има множество различни аргументи за това дали да се купи едно ново предприятие, или да се инвестира в него. Много от иновациите идват от тях. Те дават представа за движението на новите технологии и бизнес модели. Понякога ни помагат да навлезем в различни технологии или да създаваме нови стойностни предложения. Понякога съчетаваме инвестиции със споразумение за съвместна разработка, което ни позволява да използваме техните умения. Също така понякога можем да бъдем сред първите им клиенти. От гледна точка на инвестициите в нови предприятия става интересно, когато една фирма започне да поскъпва. Предполагам, че накрая ще придобием някои от фирмите, в които инвестираме“.


Наясно ли сте вече кои са най-перспективни, или все още сте в проучвателна фаза?

- „Може да се каже, че все още проучваме, от практиката се учим. Виждаме перспективни пазари и започваме да ги разработваме. Все пак не е лесно да играеш на всеки пазар по света. Затова ще изберем къде искаме да стъпим по-сериозно. В енергетиката виждаме като важен пазар Европа и Северна Америка. На някои пазари ще използваме интегриран модел  – възобновяема енергетика плюс търговия и маркетинг за крайни клиенти. На по-слабо либерализирани пазари  – като Индия и Китай  – можем да се придържаме към производството на електроенергия“.


Къде е мястото на инициатива като „Ново енергийно предизвикателство“ на „Шел“ (вижте карето по-горе)?

- „За нас „Ново енергийно предизвикателство“ е чудесен начин да съберем на едно място съвсем начинаещи фирми и лично да се запознаем с тях. За тях това също е огромна крачка напред  – обучават ги хора от „Шел“ или програмите за ускорено развитие. Това е изключително ползотворно, освен своеобразния конвертируем заем, който им помага при първоначалното финансиране“.


Виждате ли полезно взаимодействие между новите предприятия, в които инвестирате?

- „Категорично. Помислете как се сработват First Utility, NewMotion и Sonnen. NewMotion монтира домашни зарядни станции за електромобили. Те на свой ред могат да се комбинират с акумулаторни батерии за съхраняване на електроенергията. Sonnen е един от лидерите в производството на акумулаторни батерии за дома  – те са по-добри от други марки в тази сфера. Тогава вече можете да създадете мрежа от виртуални електроцентрали  – хората могат да продават обратно електроенергия на разпределителното дружество и даже помежду си. Могат и да се включват в схемите за балансиране на търсенето и предлагането. Тук вече се намесва First Utility. Говорим за най-модерния начин за използване на енергията в бъдеще – нещо много по-различно от досегашния централизиран модел. Също така сме много заинтересовани от комбинирането на децентрализирани източници на енергия с минимрежи и акумулаторни системи. Цялата сфера на съхранението е изключително интересна и тук не става дума само за акумулатори. Инвестирахме, например, в американската Axiom Energy, която използва хладилни системи за съхранение с помощта на интелигентен софтуер“.


В резюме: дейността на „Шел“ в „Новите енергии“

Последни придобивания

- First Utility, Обединено кралство, електроразпределително дружество (декември 2017 г.)

- NewMotion, Холандия, зарядни системи за електромобили (октомври 2017 г.)

- MP2 Energy, Тексас, САЩ, решения за балансиране на търсенето и предлагането (септември 2017 г.)

Последни инвестиции

- SunFunder, Кения, финансиране за слаби и неприсъединени соларни системи (юни 2018 г.)

- Sonnen, Германия, домашни системи за съхранение на електроенергия (май 2018 г.)

- GI Energy, САЩ, микромрежи, разработки за децентрализирана енергетика (май 2018 г.)

- Axiom Energy, САЩ, акумулиране на топлинна енергия (май 2018 г.)

- HyET (High-Yield Energy Technologies  – Високопроизводителни енергийни технологии), Холандия, сгъстяване на водород (април 2018 г.)

- Silicon Ranch Corporation, САЩ, разработка на соларни системи (януари 2018 г.)

- Husk Power, Индия, минимрежи и неприсъединени системи, Африка, Азия (2018 г.)

- Solar Now, неприсъединени соларни системи в Уганда и Кения (декември 2017 г.)

- Sunseap, Сингапур, разработка на соларни системи (август 2017 г.)

- Steamaco, Обединено кралство, системи за децентрализирана енергетика в Африка (2017 г.)

Други дейности в областта на чистите технологии и алтернативната енергетика през последните години:

- Компанията има шест съвместни предприятия с наземни ветрогенераторни паркове в Северна Америка, един морски ветрогенераторен парк в Северно море и е част от консорциум, разработващ нов 680-мегаватов морски ветрогенераторен парк на холандското крайбрежие (община Борселе).

- „Шел“ инвестира също така в новото предприятие Kite Power Systems в Обединеното кралство, което използва хвърчила за производство на електроенергия.

- „Шел“ е инвеститор в Glasspoint, което изгражда соларна топлоелектрическа централа в Оман. Дружеството също така изгражда соларни системи за собствени нужди в Калифорния и Холандия.

-„Шел“ изгражда един от най-големите соларни паркове в Холандия  – с около 55  000 соларни панела  – в своя химически завод в Мурдайк, Холандия.

- В Германия „Шел“ е част от консорциум, който инсталира мрежа от 400 станции за зареждане с водород (230 от тях са с марка „Шел“). Shell Recharge предлага услуги за бързо зареждане на електромобили в бензиностанциите на „Шел“. „Шел“ има също така споразумение с Ionity, което предлага бързо зареждане в 10 европейски страни.

- В областта на цифровизацията „Шел“ инвестира в немското ново предприятие Tiramizoo, в предприятието за следене на енергопотреблението в дома Sense, в информационната платформа Manaa, както и в две приложения за шофьори – Farepilot в Обединеното кралство и Fitcar в САЩ.

- „Шел“ е също голям търговец на енергия в САЩ и все повече в Обединеното кралство и Европа.

- „Шел“ има съвместно предприятие за биогорива в Бразилия  – Raizen. В Бангалор, Индия, компанията развива дейност в областта на биогоривата от ново поколение. „Шел“ също така предлага рафиниране GTL („от газ в течност“ –синтетични течни горива чрез преобразуване на природен газ), както и метан за транспорта.


Колко време смятате, че ще е нужно на „Нови енергии“, за да достигне мащабите на традиционните подразделения на „Шел“ от рода на рафинирането, проучванията и производството?

- „Това начинание със сигурност ще продължи десетилетия. Знам, че има хора, които искат да бързаме. Има обаче и инвеститори, които искат да не бързаме много. Трябва да преценим най-подходящите темпове за инвестициите. „Шел“ трябва да продължи да бъде възможност за инвестиране на световно ниво. Затова и аз трябва да намирам възможности за инвестиране на световно ниво. Ако успея, ще получавам пари и ще раста. Такива са реалностите за една търговска компания“.


Сигурни сте обаче, че ще следвате този курс?

- „Осъществихме голям преход от една преобладаващо петролна компания до днешния баланс между петрол и газ, с който разполагаме. Следващата ни стъпка е към газ и възобновяеми източници. Готови сме за това предизвикателство. Искаме да бъдем влиятелна енергийна компания до края на века и след това“.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари