НАЧАЛО » интервюта

Ирена Младенова, Резалта: Чрез различни мерки можем да постигнем между 20 и 80% намаление на енергийните разходи на различни системи

Новият бранд „Резалта“ отразява ангажимента на компанията към устойчивото развитие на Югоизточна Европа и изграждането на по-зелен бизнес и публичен сектор, казва управляващият директор на Резалта България

fb
3E news
fb
16-03-2018 01:18:00
fb

GGE стана Резалта. Само преди броени дни компанията, която е сред лидерите в сферата на енергийните услуги в Югоизточна Европа, се ребрандира. Защо предприехте тази стъпка и къде се крие тайната на Вашия успех?


 - Името GGE ни свързваше с трите компании основателки - Gorenje, Geoplin и Energetika Любляна. Успешното ни развитие доведе до промени в първоначалната структура на акционерите, резултатите ни надхвърлиха всички първоначални очаквания и компанията, заедно с марката, се разрасна на регионално ниво с много бързи темпове. След внимателно обсъждане решихме, че е време да поставим началото на нов етап от развитието ни, който започва с преименуването и налагането на новия бранд – Резалта. Резалта символизира високите резултати, които винаги се стремим да предоставяме на партньорите и клиентите си. Новият бранд отразява ангажимента на компанията към устойчивото развитие на Югоизточна Европа и изграждането на един по-зелен бизнес и публичен сектор.

Резалта има представителства в седем държави от Централна и Югоизточна Европа – България, Словения, Сърбия, Хърватия, Черна гора, Чехия и Италия. Специализираните ни енергийни решения значително подобряват използването на енергия и намаляват енергийните разходи на клиентите. В работата си с тях винаги търсим и предлагаме най-добрите и ефективни решения, които отговарят на нуждите им. За реализиране на проектите разполагаме с екип от хора, които имат дълбоки познания, техническа експертиза и опит в индустрията, в която работи клиентът. Вярвам, че това е основният ключ към успеха ни – задълбочена експертиза и индивидуален подход.

Вашите клиенти са от промишления, хотелиерския, търговския и публичен сектор – всеки със свои проблеми в енергопотреблението и с различни възможности за подобряване на енергийната си ефективност. Как диференцирате услугите си за всяка от тези групи?


 - Предизвикателствата и приоритетите пред различните сектори са различни. За нас най-важната първа стъпка е задълбоченото проучване на конкретната ситуация при клиента и обсъждането с него какви са възможностите за енергийни спестявания, какви са ограниченията и какви са целите му.

При хотели и търговски обекти например е ключово подобряването на комфорта и удовлетвореността на гости, посетители и служители. Много често тези обекти не могат да си позволят да затворят, за да се извършат необходимите реновации. По тази причина е важно да организираме работата, без да нарушаваме нормалното им функциониране и комфорта на гостите. След изпълнение на инвестицията за тези обекти значима добавена стойност има и последващото управление и поддръжка, които осигуряваме. Ние се грижим инсталациите да функционират по начин, действително гарантиращ резултати. Само подмяната на оборудване с по-ново не е гаранция за намаляване на разходите. Изисква се редовно наблюдение, понякога корекции в работата му или пък в други свързани фактори. Тази гаранция, заедно с достъпа до техническа експертиза и финансиране често също са ключовите аргументи за клиентите ни от публичния сектор.

Нямаме „каталог с продукти“ – винаги създаваме конкретното решение, след като се запознаем с целите, приоритетите и нуждите на клиента.

Основната цел на хората и на организациите - стопански и публични, е да намалят значително енергийните си разходи. Какви мерки можете да им предложите и каква част от веригата доставка - потребление обхващат те?


 - Резалта обхваща целия цикъл от дейности, свързани с енергийната ефективност – от идентифициране на проблемите и слабите места, през предлагането на възможности за подобряване, разработване на решения и реализирането на енергийноефективни проекти, до поддръжка на инсталациите и финансиране.

Опитът ни показва, че чрез прилагане на различни мерки можем да постигнем между 20-80% намаление на енергийните разходи на различни системи. Ние прилагаме холистичен подход – разглеждаме енергийните системи, търсим синергии и възможности за цялостна оптимизация. Именно така постигаме максимални резултати.

Сред мерките, които са особено подходящи за производствените предприятия, са оптимизация на системи за производство на сгъстен въздух, системи за технологично охлаждане, оползотворяване на отпадна топлина, паропроизводство, промишлено осветление, пречистване на промишлени и отпадни води, производство на технически газове, електрооборудване и инфраструктура, електродвигатели и задвижващи системи, комбинирано производство на топло- и електроенергия (когенерация), система за енергиен мениджмънт и др. Често те водят и до допълнително оптимизиране на производствените процеси, намаляване на разходите за поддръжка, надеждност на критични за производството системи и инфраструктура.

За клиентите в сектор хотели, търговски центрове и бизнес сгради мерките включват различни решения за отопление и охлаждане, подмяна и автоматизация на вентилационна и осветителна система. Все по-често се прилага филтриране на отпадни води с цел повторна употреба. Друг подход за оптимизация, добил популярност последните години и носещ редица ползи за клиентите, е изграждането на системите за енергиен мениджмънт на сгради.

В региона работим и с редица клиенти от публичния сектор. В момента изпълняваме проект за община Любляна за цялостна реновация на 49 сгради, сред които са детски градини, болници, спортни центрове, културни институции и т.н. Реализирали сме и множество проекти за обновяване на улично осветление.

В зависимост от конкретния проект и потребностите на клиента освен проектирането, финансирането, изпълнението и поддръжката, предлагаме и експлоатация и доставка на енергия. Например подмяната на стар котел на мазут с котел на биомаса в болница или училище може да доведе до значително подобрение на комфорта, постигане на необходимата температура в помещенията и намаляване на разходите. За да помогнем на клиента да се съсредоточи върху изпълнението на своята мисия, ние сме в състояние да организираме доставка на дървен чипс или пелети, да се грижим за нормалното функциониране на котела и да доставяме необходимия продукт – топлина. Това пести на клиента време, човешки ресурс и инвестиции.

Резалта прилага бизнес модела ЕСКО, при който не само се изработва и реализира проектът, но и се осигурява финансиране.  За България този модел не е нещо ново, но няма широко приложение. Бихте ли обяснили какво представлява и какви са неговите предимства?


 - Специфичното при ЕСКО бизнес модела (наричан още Договор с гарантиран резултат) е, че всички инвестиции в енергоспестяващи мерки се финансират от бъдещите постигнати спестявания, без клиентът да прави предварително капиталов разход. Проектът се изпълнява от един доставчик като Резалта, който поема всички технически рискове, а спестяванията от разходи за енергия, експлоатация и поддръжка се постигат постепенно във времето съгласно уговорените в договора гаранции. Резалта планира, изпълнява и финансира проекта, осигурява доставката на енергия, експлоатацията и поддръжката на инсталацията и поема всички рискове и отговорности.

Клиентът ни заплаща за услугата чрез спестяванията, които се генерират след внедряването на енергийното решение, за срока на договора. Резалта гарантира тези икономии. ЕСКО бизнес моделът има редица предимства, сред които гарантирани енергийни спестявания, липса на необходимост от финансиране от страна на клиента, дългосрочно намаляване на енергийното потребление и оперативните разходи. Рисковете и отговорностите по проекта се поемат от Резалта. Клиентът се съсредоточава върху основния си бизнес и в същото време покрива регулаторните изисквания. Резултатите се забелязват много скоро след финализирането на проекта.  

Освен в областта на енергийната ефективност компанията предлага решения и технологии и в няколко други направления - ВЕИ, ефективна консумация на вода, дистанционно управление на отоплението и доставки на ел. енергия. Какво точно предлагате и какъв ефект могат да очакват потребителите от прилагането им?


 - Да, възобновяемите енергийни източници стават все по-значими за региона – тук много от тях като биомаса, слънчева енергия и др. са налични. В допълнение технологиите за оползотворяването им се развиват много бързо и стават все по-достъпни. Имаме опит с фотоволтаични и соларни инсталации, които са приложими както за производствени предприятия, така и за хотели, търговски центрове и други обществени сгради. В България все по-често клиентите ни се интересуват от внедряване на система за комбинирано производство на топло- и електроенергия (когенерация), а често и за производство на студова енергия (тригенерация). Когато има постоянно собствено потребление на тези три вида енергии, реализирането на проекти, които ги произвеждат комбинирано (когенерация или тригенерация), дава допълнително ниво на независимост на клиента и спомага за изграждането на имиджа на отговорна към околната среда компания. И разбира се, води до финансови спестявания и така повишават конкурентоспособността.

Много стопански обекти имат проблеми с пречистването на отпадните води – тук също можем да помогнем. Имаме интересни примери на осъществени проекти за ултрафилтрация на вода за спа центрове, например, която позволява много по-нисък разход на прясна вода и води до значими финансови икономии.

Какви проекти реализирате в България?


 - В България работим с производствени предприятия като Кремио, Оргахим, Мелексис и частни обществени сгради – например хотел Рамада Пловдив Тримонциум.

Два от последните проекти, при които изпълнихме инвестицията и вече са в експлоатация, са за Кремио и Оргахим. При Кремио реновирахме осветителната система в производствената им база. Подменихме старите луминесцентни осветители с високоефективни LED осветители, което ще доведе до намаляване на годишните разходи за осветление с 65%, а за поддръжка – с 50%. Енергийноефективното решение редуцира въглеродните емисии с 40%. За няколкото месеца, през които новата система функционира, спестяванията дори надвишават прогнозираните нива.

Проектът за Оргахим се състои в децентрализация на съществуващата отоплителна система за производствените и складовите съоръжения, прилагайки мерки за енергийна ефективност, в т.ч. газови котли, газови нагреватели, изолация на покриви и др. Първият етап от проекта е вече в експлоатация и показва добри резултати.

Резалта
Енергийна ефективност
технологии
ВЕИ
По статията работи:

Галина Александрова