НАЧАЛО » интервюта

Инж. Севдалин Желев: Инвестициите, които прави "Топлофикация Русе", подобряват качеството на живот в града

Емисиите се следят непрекъснато, РИОСВ и Община Русе имат достъп до нашите камери и в реално време наблюдават какви горива се използват, казва изп. директор на дружеството

fb
3E news
fb
15-04-2020 03:04:04
fb

Работите усърдно за подобряване на качеството на работата Ви, както и за изпълнението на заложените приоритети в екологичната Ви политика. Търсенето на баланс между опазването на околната среда и икономическото развитие на ТЕЦ-а се наложи като основна линия за Вас. Разкажете ни повече за инвестициите в тази посока и защо започнахте промени в енергийния си микс?

- Това са мерки, които отдавна бяхме планирали, за да намалим въглеродните емисии. Изпълняваме всички законодателни нововъведения, които ни касаят.

През цялото време извършваме сериозни ремонти по съоръженията, защото това е техника, която, за да работи добре, трябва постоянно да се поддържа и обновява. Топлофикация Русе отговаря на всички стандарти. Това е плод на много труд.

За гладкото осъществяване на т.нар. „зелен преход“ се налага да оптимизиране енергийния си микс, въвеждайки нови горива.

Започнахме със замяна на част от въглищата с биогорива. Те са  добър и екологичен неконвенционален източник на енергия. Промените и подобренията не спират до тук, разбира се. Вече имаме официално разрешение да използваме и природен газ. В момента парогенератори 4 и 8 са в процес на газифициране.

Замяната на част от въглищата, които използваме, с природен газ и биомаса, ще  има благоприятен ефект, защото чувствително ще се редуцират въглеродните емисии. 

Работим усилено за оптимизиране на производствената дейност, чрез което да подобрим  жизнената среда за гражданите на Русе.

Не сте ли мислили да използвате български въглища?

- Предвиждаме да изгаряме български въглища, но това ще стане след като приключим обновяванетона парогенератор 5.

Виждам, че сериозно сте се насочили към алтернативните горива. Ще продължите ли да инвестирате, така че след време изцяло да замените въглищата, за да отговорите на политиката на ЕС, която цели да затвори въглищните централи.

- На този етап с заменяме част от въглищата, защото нашите съоръжения не са пригодени да работят само на алтернативни горива.  В момента съотношението биомаса въглища е 20 към 80.

Правим малки крачки. Преди използвахме природния газ в малки количества само за запалване на котлите ни, сега газифицираме два котела.

За да продължим да работим нормално, е задължително да вървим към производство и едновременно с това трябва  да поддържаме в добро техническото състояние съоръженията.

Изискванията за наличието на пречиствателни станции станаха много строги. Те трябва да отговарят на строги европейски стандарти. Вашите в какво състояние са? Отговарят ли на изискванията?

- Монтирали сме електрофилтри, които улавят фините прахови частици. Функционира и инсталация за очистване на димните газове. Емисиите се следят непрекъснато. РИОСВ и Община Русе имат достъп до нашите камери и в реално време наблюдават какви горива се използват.

наблюдение в реално време
камери
екология
очистващи инсталации
инвестиции
Топлофикация Русе
По статията работи:

3E news