НАЧАЛО » интервюта

Инж. Павлин Костов, директор на „Топлофикация Сливен“: Имаме възможност и капацитет да произвеждаме „зелена“ енергия

fb
3E news
fb
31-07-2020 03:07:49
fb

Инж. Костов, как гледате на това, че българската държава защитава правото на дерогация за нашите въглищни централи, т.е. правото им да имат по-дълъг живот?

Без тази защита ние де факто трябва да затворим изцяло и веднага въглищните централи. Това означа пълен икономически крах. Над 100 000 души без работа и намаление на производството с над 50 %. Нека се замислим реално, че без въглищните централи няма как да се осигури енергия за бита и предприятията. Българското правителство вече изрази своето становище и отправи ясно послание, че прилагането на новите европейски политики ще бъде съобразено с особеностите на националната енергийна система, която разчита на конвенционални мощности, за да се гарантират енергийните доставки.

Зелената сделка е преломен момент в политиката на ЕС. При нейното реализиране в цялост икономиката на страните от ЕС могат да се развият в съвсем нова "зелена" и дигитална посока. Дерогацията е само необходимото условия зеленият преход да се случи плавно, без щети по нашата икономика.

Но бъдещето принадлежи на много по-развити технологии и възобновяеми горива…

Да, точно така. Напълно съм съгласен с Вас, но за да се случи това, се изисква време. Именно заради това казвам, че в краткосрочен план няма как да се затворят въглищните централи. В противен случай ще изправим пред сериозен проблем сигурността на електроснабдяването.

В момента ТЕЦ-овете са гръбнакът на енергийната система в България. Те гарантират енергийната сигурност на нашата страна. Те гарантират стабилността на мрежата и енергийната независимост. Въгледобивната индустрия осигурява работни места на десетки хиляди специалисти у нас. Без нея ще настъпи икономическа и социална криза.

Смятам, че опазването на околната среда и въздуха, който дишаме, е ангажимент на всеки един от нас и не бива цялата отговорност да се прехвърля само на въглищната индустрия, топлофикационните дружества и големите промишлени производства.

Да не се окаже, че дерогацията на централите у нас ще остане вечно?

Дерогацията е временна мярка. Тя цели да ни се даде малко повече време, за да отговорим на всички изисквания, заложени в Европейската зелена сделка. Днес трябва да се възползваме от това отлагане, което ще ни позволи да спазваме по-либерални норми, но не бива да се успокояваме. Това, че в България в средносрочен план не може да се допусне затваряне на базисни мощности, не означава, че ще се разминем със създаването на нисковъглеродна икономика.

Бъдещето на ТЕЦ-овете е ясен, ако искаме да продължим да работим, трябва да направим големи промени както в съоръженията ни, така и с основните горива, с които работим. В Топлофикация Сливен от години действаме в посока създаване на по-зелено и екологични производство. Смятам, че ние сме добър пример как от въглища постепенно въвеждаме алтернативни горива като природен газ, биомаса и RDF . Доказахме, че всяка замяна на част от въглищата с по-екологично гориво подобрява показателите на дружеството за изпусканите емисии.

Смятате ли, че България е в добра позиция да развива сектора на „зелената“ енергия?

Убеден съм, че страната ни има възможностите и капацитета да произвежда „зелена“ енергия. С ясна визия за сега съществуващите ни топлофинационни централи, те могат да се трансформират в модерни и надеждни, които ще проправят път към това ново бъдеще, което чертае Европа.

Какво ще се промени за града промяната в производствения микс на Топлофикация Сливен?

Два основни резултата - по-чист въздух и стабилни и ниски цени за крайния потребител. Производство на чиста и екологична енергия води след себе си намаляване на отделянето на фини прахови частици от производствената дейност. При запазване на сегашните ниски цени на природния газ, преминаването ни на него, заедно с останалите алтернативни горива, ще осигури достъпна и евтина цена на услугите ни.

 

 

Топлофикация Сливен
зелена енергия
ТЕЦ
Инж. Павлин Костов
По статията работи:

3E news