НАЧАЛО » интервюта

Инж. Кремен Георгиев: Дистанционният отчет на топлоенергията ще е от огромна полза за всички абонати

След 25 октомври 2020 г при прогнозното начисляване изравнителните сметки трябва да са 2 или 4 пъти в годината, обясни председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества в България инж. Кремен Георгиев

fb
3E news
fb
11-06-2020 10:56:24
fb

Днес разговорът ни е с председателя на Асоциацията на топлофикационните дружества в България инж. Кремен Георгиев, който ще представи повече яснота по темата с очакваното въвеждане на задължително монтиране на уреди за дистанционен отчет.

Г-н Георгиев, носят се слухове, че като страна член на ЕС сме задължени да въведем 100% дистанционен отчет? Вярно ли е? Кой ни задължава и защо?

Дискусиите по темата започнаха още с приемането на Директива 2012/27/ЕС, което както се вижда от номера на Директивата беше още през 2012г.  Директива 2012/27/ЕС е посветена на енергийната ефективност. Във връзка с нейното приложение Европейската комисия прие през септември 2019 г. Препоръки по отношение на измерването и фактурирането. Именно в Препоръката са заложени сроковете, в които следва да се извършат необходимите действия по транспониране на Директивата от държавите-членки. Поради тази причина предстои да се направят изменения в Закона за енергетиката и Наредбите, свързани с измерване и фактуриране на енергията, а това засяга и измервателните уреди.

Към момента в Закона за енергетиката са предвидени три метода за отчитане на топлинната енергия. Това са реален месечен отчет, който е дистанционен или визуален; прогнозни сметки и една изравнителна в края на сезона и плащане по схемата 11 равни месечни вноски и една изравнителна.

Какви са сроковете за 100% преминаване към дистанционен отчет и какво гласят Препоръките?

В Препоръките е разписано поетапно преминаване към реален месечен дистанционен отчет на топлинната енергия, при който както при тока, абонатът всеки месец ще плаща своята реална консумация. Това е заложено, защото при прогнозните сметки се създава недоверие в клиентите, че плащат повече. Освен това не могат да управляват точно своите разходи, както на пари така и на енергия. Но трябва дебело да подчертая, че прогнозните сметки имат по-негативен ефект върху топлофикацията, отколкото върху клиентите. Поради създаденото в клиента усещане за неточност на сметката му, често той не плаща и чака изравняването в края на сезона, което е след няколко месеца.

И какво се получава, дружеството прави разходи по производство и доставка на енергия, но не получава адекватно плащане на тази услуга и често в зимните месеци производителят получава по-малко пари, отколкото е вложил, за да осигури жизнено важните услуги   топлина и топла вода. Като председател на АТДБ мога отговорно да заявя, че благодарение на факта, че ние сме изключително изобретателен и пестелив народ, директорите на дружествата съумяват да управляват дружествата така, че клиентите да не усещат затрудненията, през които преминават топлофикациите, особено през зимните месеци.

Нека се върнем на сроковете. Не ни ги казахте.

След 25 октомври 2020 г при прогнозното начисляване изравнителните сметки трябва да са 2 или 4 пъти в годината, а не веднъж. От 01.01.2022 г. трябва да забравим за прогнозните сметки и  при всички абонати трябва да се отчита реалната консумация ежемесечно. Това ще се случва дистанционно, с което ще се спести време както за отчета, така и за клиентите. Вече няма да е необходимо да са вкъщи в работно време на определени дати и да чакат инкасаторите да извършат визуален отчет на уредите. Най-голямото предимство обаче е точността на дистанционния отчет и елиминиране на вероятността за грешка.

 

На какъв етап е България в изпълнение на Директивата?

 

Към момента клиентите, които са монтирали уреди за дялово разпределение на дистанционен отчет, е много малък. В този процес топлофикационните дружества не могат да задължат абонатите да монтират подобни уреди, защото те са и по-скъпи. Както казахме българинът е доста пресметлив и не предприема излишни действия, които да нарушат бюджета му.

Що се отнася до транспонирането на Директивата, все още не е завършило. Но този процес не е приключил не само в България, но и в редица други-държави членки. Една от причините неминуемо е Пандемията, която парализира не само обществения, икономическия, но и политическия живот в повечето държави в света.

Кога смятате, че процесът по транспониране на директивата ще продължи?

Предполагам, че транспонирането на директивата ще завърши в срок и от новия отоплителен сезон абонатите ще получават 2 или 4 пъти в годината изравнителни сметки. Тук трябва да отворим и една скоба, а именно, че абонатите следва да уточнят броя на изравнителните си сметки с Фирмите за дялово разпределение, които са избрали и правят техните отчети.

След влизане в сила на измененията на Закона за енергетиката и Наредбите, регламентиращи отчетите, Топлинните счетоводители следва да предприемат кампания по насърчаване на абонатите да подменят поетапно своите уреди.

В момента се обсъжда нов закон. Той ще регламентира правилата, по които това ще се случи. През есента се очаква законопроектът да бъде внесен за гласуване в Народното събрание. След официалното му влизане в сила би трябвало да започне по-активна кампания от страна на дружествата за насърчаване на монтирането на уреди за дистанционен отчет.

Уредите за дистанционен отчет скъпи ли са за средностатистическия българин?

Не бих казал. Редно е фирмите, които ги продават, да предложат гъвкави схеми на изплащане. Мога да уверя всички, че дистанционният отчет на топлоенергията ще е от огромна полза за всички абонати.

реален отчет
промени
изравнителни сметки
топлофикации
Кремен Георгиев
По статията работи:

3E news