НАЧАЛО » интервюта

Инж. Йордан Василев: Природният газ има ключовo значение за прехода към нулеви въглеродни емисии

fb
3E news
fb
10-01-2020 01:01:29
fb

Директорът на „Топлофикация Плевен“ ЕАД инж. Йордан Василев коментира в интервю за 3е-News прехода към нисковъглеродна енергийна система – възможности, перспективи и последствия, както и задачите, които си поставя компанията през 2020 г.

Инж. Василев, смятате ли, че страната ни е готова да отговори на изискванията на ЕС в областта на енергетиката?

- Здравейте! В последните години започна една много сериозна работа от страна на управляващите в посока подобряване и развитие на сектор „Енергетика“. Чрез законодателни промени сериозно бе затегнат контролът за всички промишлени предприятия. Особено при нас, топлофикационните дружества, подлежим на сериозни санкции, ако не спазваме нормите за изпусканите емисии по време на работа.

В резултат на всички предприети мерки, ние изпълняваме изискванията както на нашето, така и на европейското законодателство. Преходът към нисковъглеродна енергийна система започна навсякъде. При нас, виждаме, че редица ТЕЦ-ове започнаха да търсят и да се насочват към алтернативните горива като част от производствената си дейност, за да могат да бъдат адекватни на промените в сектора.

„Топлофикация Плевен“ ЕАД работи на природен газ и това ни прави Дружество със сериозен потенциал, който ние постоянно се стремим да развиваме. Както всички знаем това гориво има съществена роля в краткосрочен и средносрочен план, тъй като е добра алтернатива на други по-замърсяващи източници на енергия. Той е екологично и чисто гориво и с него можем да се погрижим за чистия въздух и околната среда.

Безспорно природният газ е най-перспективният сред фосилните източници на енергия, поради неговото изобилие, гъвкавостта и по-ниското ниво на замърсяване в сравнение с други изкопаеми горива. Очаквам в този преходен период да се повиши търсенето на природен газ поради важната му роля в енергийната система.

Започва ли според Вас да бъде все по-припознаван природния газ при производството на енергия?

- Потреблението на природен газ мисля, че ще нараства с най-бърз темп от всички изкопаеми горива. Предпочитан ще бъде точно заради предимствата, които има. В прехода към нулеви въглеродни емисии той е изключително важен, защото при изгарянето на природен газ се отделят по-малко емисии. Отделно, нека не забравяме, че България има благоприятна позиция за преход към природен газ.

Преходът към нисковъглеродна енергийна система е процес, който не става от днес за утре… и би било грешка да се бърза и да се взимат крайни решения, които биха довели след себе си социални и икономически загуби за страната ни. За това смятам, че източниците на енергия като въглищата и природният газ  ще продължават на бъдат част от тази енергийна система.

Да, природният газ е признат за „най-чистият“ от изкопаемите горива и всички показатели сочат към ръст на търсенето и производството, но в енергийната ни система важна част заемат и останалите горива, които не можем просто „да зачеркнем с лека ръка“. Преходът към по-зелена енергия, не трябва да бъде за сметка на икономиката на страната ни.

Как ще коментирате „Зелената сделка“?

- Основните резултатите от нея ще бъде повишаване на цената на емисиите и изискванията към енергийните централи, което може да повлияе в някаква степен негативно на страната ни. Необходимо е да се подходи отговорно и последователно за гарантиране на енергийната сигурност на България. Отново казвам, че не трябва да се правят „резки движения“, които могат да имат отрицателен ефект върху икономиката ни.

Ако не бъдат добре обмислени нещата, България може да се окаже губеща от тази сделка, особено с лошо отражение в секторите транспорт и добивната индустрия. Тяхната сигурност и стабилност могат да бъдат нарушени и да настане напрежение.

Какви инвестиции направихте в „Топлофикация Плевен“ ЕАД, за да развиете капацитета, който имате?

- През 2019 и 2020 година извършваме една голяма инвестиция, за да предоставяме още по-екологична енергия на абонатите ни, а именно в нашата газова турбина. Тя е изцяло автоматизирана и отговаря на европейските стандарти за подобен тип съоръжения и ще бъде основно ремонтирана.

Какви основни задачи си поставяте в началото на 2020 г.?

- Продължаваме да поддържаме в изправно състояние нашите съоръжения и топлопреносната ни мрежа. След края на отоплителния сезон, започваме нашите годишни планирани ремонтни дейности, за да подобрим работата на Предприятието и да повишим неговата енергийна ефективност. Разбира се, не на последно място, ще работим в посока увеличаване броя на нашите абонати.

Благодаря Ви! Желая Ви успех!

- Благодаря! Нека 2020 г. донесе на всички повече здраве, щастие и късмет!

 

„Топлофикация Плевен“ ЕАД
Зелена сделка на ЕС
нулеви въглеродни емисии
По статията работи:

3E news