Изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България Иван Цанков: Инвестирахме в България в трудно за страната време

Иван Цанков, изпълнителен директор на ЕЙ И ЕС България

Господин Цанков, министърът на енергетиката наскоро заяви, че правителството е твърдо решено да завърши процеса с пълната либерализация на електроенергийния пазар. Пред какви предизвикателства ще се изправи ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ в тази връзка?

 

- Ние, като най-голям инвеститор в сектора на енергетиката за последните близо 30 години вярваме, че промените, към които се стремят министър Петкова и нейният екип ще доведат до един по-прозрачен, гъвкав и отговарящ на съвременните тенденции пазар на електроенергия в страната ни. Ангажирането на експертите от Световната Банка в процеса и създаването и развитието на Българската Независима Енергийна Борса доказват сериозните намерения в тази посока.

ЕЙ И ЕС винаги е подкрепяла усилията на българското правителство за либерализация на енергийния пазар. Добър пример в това отношение е намаляването на цената за разполагаемост на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ с 14 на сто през миналата година.

 

Доколкото е известно, проблем може да се окажат т.нар. „договори за разлики“. Как ще се прилага този механизъм, има ли практики в други страни ?

 

- Не смятам, че може да се говори за проблем. Договорите за разлики са механизъм, прилаган успешно на много пазари по света с цел защита на интересите на инвеститорите, които са вложили средства в изграждането на нови и модерни мощности. По този начин страните гарантират, че на пазарите им ще има съоръжения, които да заменят тези, които трябва да бъдат изведени от експлоатация, като се осигурява и запазването на сигурността на доставките. Ето защо предложението за договори за разлики в резюмето на Световната банка, е едно от възможните решения за интегрирането на дългосрочните договори на свободен пазар. Важно е обаче да се влезе в детайлите на подобен тип договори, защото има много подробности и специфики, които следва да се уточнят между страните, ангажирани в този процес. Вярваме, че в един отворен диалог с Министерство на енергетиката всичко това ще бъде договорено, така че интересите на всички да бъдат максимално защитени и процесът да бъде доведен до успешен край.

 

Какъв баланс ще търсите по отношение на т.нар. „договори за разлики“?

 

- Както вече споменах, в този процес интересите на всички участници трябва да бъдат максимално защитени. В този смисъл трябва да се търси същия баланс на възвръщаемост и поети рискове, които има в съществуващите договори и на базата на които са направени дългосрочните инвестиции в нови мощности в българската енергетика.

 

 

Ако се приложи вариантът, който е предвиден в сегашния модел на Световната банка, ще се наложи ли предоговаряне на дългосрочните договори с ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ и с колегите ви от „ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3“?

 

- Нашите договори са напълно съвместими с един изцяло либерализиран пазар и бяха предоговорени съвсем наскоро, като цената за разполагаемост беше намалена след инициатива на Министерство на енергетиката. Дали те ще бъдат дискутирани отново в светлината на предложенията на Световната банка, предстои да видим и коментираме с нашите партньори от Министерството , БЕХ и НЕК след като е уточнена пътната карта за финализиране на либерализацията на електроенергийния пазар.

 

Един от проблемите, които предстои да решавате, е свързан с новия европейски регламент за големите горивни инсталации. Вече съобщихте, че четирите ТЕЦ-а сте наели общ консултант. Какво следва ?

 

- В началото на октомври четирите ТЕЦ-а, разположени в Маришкия басейн, част от които е и ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, подписаха договор с Amec Foster Wheeler Environment and Infrastructure UK LTD, която е известен консултант в световен мащаб. Целта на този договор е да бъдат оценени разходите, които нашата централа трябва да направи спрямо ползите за околната среда, свързани с постигането на емисионните нива, посочени в заключението за НДНТ. Консултантът има три месеца от датата на подписване на договора, за да излезе със становище. След това, на базата на заключенията, които ще получим, ще бъде направена преценка дали разходите, необходими за постигането на съответствие с новите изисквания са оправдани. В случай, че бъде преценено, че те са необосновано високи, ЕЙ И ЕС ще разгледа възможността да поиска дерогация (отлагане) за влизането в сила на завишените норми. Държа да подчертая, че това е само хипотеза, която ще зависи от бъдещите резултати от анализа и нашите заключения, базирани на него.

 

Какви са възможните сценарии, за които трябва да се готвят хората в региона и българската енергетика като цяло?

 

- Централите в Маришкия басейн, сред които е и ТЕЦ „ЕЙ И ЕС“, имат ключово значение за сигурността на електроснабдяването в страната. Те са и основен работодател в региона и ключов партньор за мини „Марица Изток“, които също осигуряват хиляди работни места за хората, които живеят в област Стара Загора.

Аз смятам, че тези централи ще продължат да играят ключова роля за стабилността на българската електроенергийна система. Несъмнено, бъдещето на енергетиката е във възобновяемите източници, но този преход не може да се случи толкова бързо. Ето защо нашите централи ще продължат да бъдат основен стълб за стабилността и баланса на енергийната система в обозримо бъдеще, който ще подкрепи навлизането на новите решения и технологии.

 

Направихте сериозно вложение в Центъра за споделени услуги, инвестирате и в редица социални дейности и в екология. Това означава ли, че планирате оставането на компанията в България за доста дълъг период. Какви са проектите на които залагате ?

 

- ЕЙ И ЕС винаги е заявявал, че е дългосрочен инвеститор в българската икономика. За нас беше голяма чест и гордост да чуем оценката на министър Петкова по време на откриването на Центъра за споделени услуги, която заяви, че компанията е един от най-големите инвеститори в българската енергетика и играе изключително важна роля за енергийната система и сигурността на доставките у нас“.

 

ЕЙ И ЕС стъпи в България, в период, в които практически нямаше чужди инвеститори, готови да вложат пари в страната. Ние не само се заехме с един огромен по мащабите си проект, в които вложихме над 1,3 милиарда евро, но продължихме да инвестираме и към момента вече сме вложили над 1,6 милиарда в българската икономика.

В световен мащаб фокусът ни е върху иновативните решения в енергетиката и съхранението на енергия е несъмнено едно от тях – сфера, в която ЕЙ И ЕС е признат за глобален лидер.

За да предложим още по иновативни решения, през лятото на тази година, заедно със Siemens, сформирахме нова глобална компания за технологии и услуги, свързани със съхранението на енергия, наречена Fluence. Съвместното начинание ще обедини десетгодишния индустриално значим опит на ЕЙ И ЕС в прилагането на решения за съхранение на енергия в седем държави, с натрупания повече от век от Siemens опит в управлението на енергийни технологии и глобалното търговско присъствие на компанията в повече от 160 страни. Новата компания ще обедини доказаните платформи за съхранение на енергия на ЕЙ И ЕС Advancion и на Siemens – Siestorage, като ще предостави и разширени услуги. Fluence ще предлага на потребителите по-широко разнообразие от опции, с които да посрещнат предизвикателствата на бързо променящата се обстановка в енергийния сектор. Фирмата ще позволи на клиентите по света по-добре да навигират фрагментирания и бързо разрастващ се сектор за съхранение на енергия и ще отговори на неотложните им нужди от различни по мащаб, предоставяйки гъвкави и конкурентноспособни решения за съхранение на енергия. Смятам, че работата на новата компания ще подпомогне значително прехода към енергетиката, основана на възобновяемите източници и съм горд, че ЕЙ И ЕС има водеща роля в този процес.

Смятам, че решенията за съхранение на енергия могат успешно да бъдат приложени и в България и ще се радвам да имаме възможността да реализираме подобен проект в България.

 Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари