НАЧАЛО » интервюта

Владимир Уручев: С приетия от Европарламента регламент газовата сигурност на ЕС придобива ново измерение

fb
3E news
fb
14-09-2017 09:40:00
fb

Като революционен определи евродепутатът Владимир Уручев приетия в сряда от Европейския парламент регламент, с който се гарантира снабдяването с природен газ на страните от Европейския съюз. С този акт се въвежда трансгранична солидарност и всяка държава се задължава да помага на своята съседка при газова криза. Въвежда се и прозрачност на договорите за снабдяване с природен газ.

"За първи път договорите, които имат компании в Европейския съюз с компании от трети страни за внос на газ, както и за изграждане на инфраструктури, ще бъдат предавани, предоставяни на националните органи за оценка доколко и как влияят на сигурността на газовите доставки, съответно и на Европейската комисия. Тази информация ще бъде достъпна в голяма степен на всички държави-членки. По този начин газовата сигурност на Европейския съюз придобива едно ново измерение", коментира Уручев по БНР.

Спореод обрения от евродепутатите документ всяка държава от ЕС, която изпитва криза на снабдяването с газ, ще може да поиска трансгранична помощ от съседите си. Приоритет ще бъде даден на снабдяването с газ на домакинствата, централното отопление и основни обществени услуги като болниците. Всяка държава членка ще може да активира механизма на солидарност, за да избегне недостиг.

Новите правила установяват четири „рискови групи“ държави членки, които ще си сътрудничат и предприемат съвместни оценки на риска, както и съвместни превантивни и спешни мерки.

Ще има три нива на криза на снабдяването с газ: ранно предупреждение, тревога и извънредна ситуация. Държавите членки могат да обявят всяко едно от тях чрез информиране на Европейската комисия и компетентните власти в съответната рискова група и съседните държави.

Европейската комисия ще има право на достъп до всеки договор за доставка на газ от значение за сигурността на снабдяването, което означава 28% от годишното потребление на газ в съответната държава членка. Комисията също така може да поиска информация относно други търговски споразумения от значение за функционирането на договора за доставка на газ, включително договори относно газовата инфраструктура.

газови доставки
нов регламент на ЕП
енергийна сигурност
Владимир Уручев
По статията работи:

Галина Александрова