Богомил Манчев, председател на „Булатом“: Изваждането на допълнителни количества енергия може да доведе до изкуствено формиране на излишък на борсата

След като страстите около "скъпия ток" за бизнеса поутихнаха след срещата при премиера, само дни след това, в понеделник , от работодателските организации отново започнаха да заплашват правителството и Министерството на енергетиката с протести, защото изпълнението на договорените мерки "се бавело". Това, меко казано, е странно, защото едва ли някой наистина си мисли, че за наколко дни или дори за седмица могат да бъдат изкарани на пазара всички производители на електрическа енергия, да бъдат предоговорени договорите с американските централи, да бъдат обсъдени и да се приемат от парламента промените в Закона за енергетиката, да се разширят правомощията на КЕВР с разследващи функции и т.н. по списъка на уточненото при премиера Борисов. Реално работа по всички тези неща се върши, но нека си припомним, че енергетиката е сложна и инерционна система  - в нея промените трябва да се правят спокойто и обмислено, защото в противен случай съществува реален риск да се постигне ефект, обратен на търсения.

Нека си припомним какво беше свършено в същата тази електроенергийна система само за две години - след десетилетия на нищоправене.

След като от 2007 г., когато тръгна либерализацията  с излизането на големите индустриални предприятия на пазара на електрическа енергия, дълги години  поредица от енергийни министри и техните екипи напарвиха "НУЛА" за продължаването на процеса по пазарната либерализация. След серизнни разходи за държавата беше напълно забатачена ситуацията около АЕЦ "Белене", като течеше дело в арбитражния съд. Продължи политиката на подтискане на цените на тока за домакинствата, за сметка на по-скъп ток за бизнеса. Междувременно бяха тръгна еуфорично и безконтролно строене на соларни паркове, голяма част от които са свързани с минали и настоящи политици, с които бяха сключени дългосрочни договори на преференциални цени. Всякакви топлофикации и заводски централи също сключиха договори за дългосрочно преференциално изкупуване на електричеството им с претенцията, че произвеждат екологично по принципа на когенерацията и това натовари и усложни пазара.

В резултат на пропуски в законодателството и несвършена работа пак на поредица от предишни министри малко повече преди две години държавната НЕК беше в критично финансово състояние, кредитният рейтинг на държавния БЕХ беше свален, практически бяха запушени паричните потоци по веригата на енергийните фирми и партньорите им поради огромните дългове - над 1 млрд. лв., на НЕК към американските ТЕЦ и т.н.

Оттогава до днес либерализацията дръпна сериозно още през 2016 г., на свободния пазар излязоха всички предприятия, вкл. тези на средно и ниско напрежение, предстои излизането на битовите потребители и малките организации. Енергийното министерство възложи на Световната банка и изготвен модел как и с какви темпове да стане това и какъв да бъде моделът на пазара в България. В края на 2016 г. беше създадена Българската независима енергийна борса, тя заработи и вече втора година продължава да се развива. Беше решен проблемът със задълженията на НЕК с американските централи и това отпуши паричните потоци в сектора. Нещо повече - с активното участие на настоящия енергиен министър в преговорите беше договорено намаление на цената за разполагаемост, което намали разходите на НЕК с близо 100 млн. годишно. Беше приключена съдебната сага с руснаците за АЕЦ "Белене" по възможно най-благоприятния за страната ни начин и сега притежаваме два нови и модерни реактора, след проведени поручвания има и инвеститори с интересн към изкраждането на нова АЕЦ в България. 

Беше съддаден фондът "Сигурност на енергийната система", който позволява да се разпредели тежестта и да се тушират негативните ефекти за потребителите - и бизнес, и домакинтсва,  от високите цени заварените дългосрочни дотговори за преференциално изкупуване на електчество.  Цените на електрическата енергия в България през последните години и в момента са най-ниските в ЕС - и за бизнеса, и за битовите потребители. Подготвени са промени в Закона за енергетиката, които ще доведат до по-нанатъшно развитие на пазара, повишаване на ликвидността на енергийната борса и пресичане на възможностите за манипулации на цените. Вече е факт и продажбата на БНЕБ на БФБ, която има опит и е включена в борсова мрежа в региона, като по този начин е изпълнена препоръката на Европейската комисия енергийната борса да бъде независима от държавното ръководство в енергетиката. Отделно са реално задвижените за пръв път от десетилетия насам газови проекти, някои от които вече се реализират. И т.н., и т.н....

На този фон действията на работодателските организации и на някои политици от последните месеци могат да се окачествят единствено като организирана атака срещу министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Това не е само наш извод, това е впечатлението и на много икономисти, енергийни експерти и анализатори на сектора. Затова 3e-News започва дискусия по това, което се прави в сектора, по предложенията за законови промени, които са обявени за обществено обсъждане, по бъдещите стъпки за либерализация, при което експертите могат да споделят както свои предложения, така и мнението си за направеното, за предложените промени, за ползите и рисковете от тях. Бихме се радвали, ако в дискусията се включи и ресорният вицепремиер Томислав Дончев, който познава изключително добре както общата картина в сектора, извършените и предстоящите реформи, така и в дълбочина проблемите, рисковете и потенциала за бъдещи промени.

Вече публикувахме позиции на Българския енергиен и минен форум /БЕМФ/, на Асоциацията "Хидроенергия", на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/, както и анализ по темата на ИПИ.

 

Днес предлагаме на внинанието на читателите експертното мнение за пазара, ползите и рисковете от предлаганите промени на Богомил Манчев, председател на Булатом и енергиен екперт.

 

 

Подготвяните промени в работата на свободния енергиен пазар сами по себе ще засегнат основно приходите на АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и НЕК. Направените предложения, свързани с енергийния пазар и в частност изваждането на допълнителни количества електроенергия на борсата трябва да бъдат обмислени прецизно. Това коментира пред 3e-News председателят на„Булатом“ Богомил Манчев.

Според него промените „трябва да бъдат прегледани внимателно, защото някои от тях ще предизвикат сериозен проблем“, каза той като категорично отхвърли връзката с регулирания пазар. В случай, че не се обмислят внимателно, изкуствено ще се формира излишък наборсата.

Изказването на енергийният експерт бе по повод на подготвяните промени в работата на свободния енергиен пазар у нас и последствията за борсовите участници. Те бяха анонсирани през миналата седмица след среща на бизнеса с премиера Бойко Борисов. Самите резултати от срещата бяха представени от председателя на Комисията по енергетика в парламента Делян Добрев.

 

Договори за разлики и излишъци в предлагането

 

Част от опасенията при промените са свързани и с въвеждането на договорите заразлики.„Какво означава всъщност изкарването на цялата енергия на борсата? Цялата енергия за свободнияпазар се произвежда основно от две централи - АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица Изток 2“и малка част от централите, които допреди няколко години бяха на бизнесмена Христо Ковачки.

В същото време производството на ТЕЦ „AES Гълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ , както и на ВЕИ-та е извън борсата, а то е от порядъка на 10 млн. МВтч. Сега тези 10 млн. МВтч ще участват на пазара.

Разбира се, не всички,защото все пак има ограничения за мощности от над 5 МВт. Интересно е в тези мощности от над 5 МВт дали ще участват ТЕЦ „AES Гълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“, постави въпрос експертът. Той изчисли, че само от двете централи производството на свободен пазар би трябвало да е от порядъка на 7 млн. МВтч.

Към всичките тези количества трябва да се добави и производството на топлофикациите. „Досега, ако на свободния пазар е имало 10 млн. МВтч, сега ще станат 20 млн. МВтч. Какво се случва ? Така наречената борсова цена, която достигна до 76 лв. за МВтч, ще падне на 65 лв. заМВтч, защото ще се появи излишък и няма да има кой да купи“, обясни Богомил Манчев.

Енергийният експерт обаче изчислява, че при договорите за разлики съществува риск за НЕК. „Да вземем за пример „Марица Изток 1“ (ТЕЦ AES Гълъбово б.р.) и да приемем, че цената е някъдекъм 140 лв. за МВтч. При договор за разлика, да речем, производителят отива на борсата иполучава цена от 60 лв. Той е щастлив, тъй като си е получил 40 % от цената на произведената енергия днес. Останалото ще му се плати като разлика по договор за разлика. Неговата цена еопределена по някаква формула, като разликата трябва да се покрие от НЕК.

Това се отнася и за соларните паркове. От инсталирани 1050 МВт, поне 400 МВт покриват изискванията над 5 МВт и ще излязат на свободния пазар. Кафявата енергия ще излезе почти цялата, тъй като навсякъде в страната е с мощности над 5 МВт и става въпрос за производство отнад 2 млн. МВтч.

 

Вероятна нова ликвидна криза за НЕК

 

Именно моментът с покриването на тези разлики в цените може да доведе до нова ликвидна криза на НЕК, както и финансови проблеми за Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. „Парите, които се харчат за този ток, произведен от всички, да речем е 100 лева. Те пак ще си останат толкова, но по-голямата част ще се прехвърли да се плаща от НЕК. Сега едната част се плаща от НЕК, друга част – от бизнеса. При промените, по-малката част ще остане да плаща бизнесът, или дори нищо. Цялата разлика, защото 100 лева не се променят, ще се плати от НЕК, а недостига във фонд „Сигурност на енергийната система“ ще нарасне, изчислява той.

В отговор на въпрос дали това няма да доведе до нова ликвидна криза в НЕК, Манчев призова този отговор да дадат работодателските организации.

„Не искат американските централи да отидат на борсата, защото е ясно какво ще се случи. Дори ида отиде само другата енергия, тя ще е в обем от 4-5 млн. МВтч. Ефектът ще е почти същият – спадане на базовата цена. Но ножицата, която се отваря, е по-голяма, защото общата сума пари не сепроменя. Съответно ще се намалят приходите на двете централи – ТЕЦ „Марица Изток 2“ и АЕЦ„Козлодуй“, което е неправилно. И НЕК, която купува основната си енергия от двете централи и енергията от тях е базова. Това ще са засегнатите“, обобщи Богомил Манчев.

 

Разговори с ЕК

 

Според него така нареченият „договор за разлика“ е друг вид субсидия, която се разрешава от Европейската общност. Нотификацията тук е по-различна от тази, която разрешава дотирането на ВЕИ-та“,обясни още той. Именно заради това е нужно да отправим ново питане към ЕК за договорите за разлики. Това е друг, чисто законов ред. Няма да е толкова просто и затова казвам, че като предложение на пръв поглед е окей“, смята председателят на „Булатом“.

По думите му тези нови правила ще изискват и един по-дълъг период на установяване, поне от шест месеца. В отговор на констатацията, че и сега на пазара има излишъци от енергия, Богомил Манчев обясни, че това е факт, но „заради топлата зима“. „Ако зимата беше студена, щеше да има недостиг. Затова се „набълбукаха“ някои търговци. Купиха през декември енергия за половин година по 80лв. за МВтч , цената й започна да пада надолу, те поискаха да развалят договорите, но неустойките са големи. И този механизъм трябва тепърва да се разработи много добре“, категоричен е той.

 

Централите с дотации ще натиснат цените надолу

 

С подготвяните промени на практика централите с дотирана енергия ще натискат цените надолу. „Те не могат да дадат ниска цена, но ще я натиснат надолу. Това е така защото ще се появяват примерно 2000 МВт, но има търсене за 1000 МВт. Как да се държи висока цена? Но какво ще се случи с другите 1000 които няма да бъдат продадени ? Примерно, клиентите купуват само 1000 МВт, а другите 1000 Мвт няма кой купи. На кого ще е изпълнена квотата ? На този, който е изцяло на свободен пазар, тоест на АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица Изток 2“, или равномерно ще се разпределим между другите играчи? Въпросът е интересен, нали? Защото тока няма да е продаден“, коментира Богомил Манчев. Неговата идея е именно законотворецът да обръне внимание на необходимостта от по-специален механизъм за регулации при борсовата търговия.

Енергийният експерт на практика очаква, че ако сега енергията за големите производители се дотира с 200 млн. лв., то при новия механизъм ще им бъде разрешена дотация с още 200 млн. лв.

 

Изкуствено задържане на цените за бита. Какви са последствията?

 

По отношение на регулирания пазар, Манчев отново обясни, че цената на електроенергията е изкуствено задържана, което е по вина на КЕВР от една страна и поради неправилната социална политика от друга. Сега обаче при така планираните енергийни промени отново ще платят хората. „Цената на регулирания пазар по един план на Световната банка от времето на Пламен Орешарски в днешно време трябваше да стане 200 лева/мвтч, не 112 лв./мвтч, припомни Манчев. Опасението е, че при новите условия дори може да се стигне до скоково увеличение на цените на регулирания пазар.

„С цел да се елиминират загубите на НЕК бе намален делът на регулирания пазар. Но загубите не бяха намалени кой знае колко, защото някой трябва да дотира зелената енергия“, обясни още експертът.

„Аз съм правил сметката много пъти. Домакинствата харчат 15 млн. Мвтч, от които 3 млн. МВтч – енергийно бедните. Това са почти 500 хил. семейства и тяхната цена трябва да е определена сума и днес, и утре и другиден. Държавата трябва да намери механизъм, за да може тези енергийно бедни хора да не бъдат засегнати от повишаването на цените. И това трябва да стане не чрез помощи за енергийно бедните – трябва да се намери законодателен начин дадените суми да достигнат до Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, а не да останат в електроразпределителните предприятия. Отговорно за опазването на енергийно бедните у нас е социалното министерство, което трябва да предложи варианти как това да се случи, без да се навреди на финансите в енергийната система.

Като цяло средната цена на тези 15 млн. МВтч за домакинствата днес излиза по 180-200 лв. за МВтч., но тятрябва да се увеличи до 300 лв. за МВтч. Само така може да се приключи проблема с финансиране на зеленатаили кафявата енергия. В същото време цената за средно напрежение не трябва да се пипа, иначе се губятработни места“, категоричен бе Богомил Манчев.

 

Внимателна преценка за дневната и нощната енергия на борсата

 

Той оценява като правилно предложението на управляващи и бизнес за формиране на 12-часови пакети. „Правилно е да има зониране, да се направи опит за натоварване на ненатоварената част от денонощието. Трябва да го има, но също изисква много внимателна преценка, а и цените са доста различни“.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
2 коментари
 • 0 0
  2
  Емоj
  За някои хора всеки успял човек е крадец, само защото не понасят чуждия успех
  Напиши отговор
 • 1 0
  1
  от Киев
  Много добър, дори отличен манипулатор. Или просто крадец?
  Напиши отговор