За нас

Контакти:                                                                                                                                                                   
 

Галина Александрова

Mob.: + 359 899 905 203

E-mail: g.alexandrova@3e-news.net

 

Георги Велев

Mob.: +359 895 054 134

E-mail: jackvelev@gmail.com

 

Маринела Добрева

Mob.: + 359 0893 493 227

E-mail: maria_nedelia@abv.bg