НАЧАЛО » българия

WWF настоява за по-голямо финансиране на европейската програма LIFE

Министрите по околната среда в ЕС ще обсъдят начините за ограничаване на пластмасовите продукти за еднократна употреба

fb
3E news
fb
19-06-2018 02:23:00
fb

На 25 юни в Люксембург ще се проведе заседание на Съвета на министрите на околната среда, съобщиха от международната природозащитна организация WWF. Според тях форумът е от голямо значение, тъй като ще определи бъдещето на опазването на европейската природа, свързано с икономически растеж. В центъра на дискусиите ще залегне законодателното предложение на Европейската комисия за програма LIFE – единственият финансов инструмент на блока, изцяло посветен на околната среда, опазването на природата и борбата с климатичните промени.
 
Както показва средносрочната оценка, програма LIFE е използвана успешно в Европейския съюз като предоставя иновативни екологични решения за редица проблеми на индустрията. Тя играе важна роля не само в защитата на биоразнообразието, но и в създаването на нови работни места, както и в ускоряването на европейската икономика. Статистиката сочи, че в периода между 2009-а и 2015-а година програма LIFE е отворила приблизително 75 000 работни места на територията на ЕС.
 
Законодателното предложението на Комисията за програма LIFE включва също и увеличаване на нейното финансиране. Въпреки това, то остава твърдо под бюджета, за който настояват WWF и още над 200 организации. Според нас предвидените средства са крайно недостатъчни за да се справим с негативните последици от измененията в климата и влошаването на състоянието на околната среда.
 
Освен това предложението съдържа и редица неясноти във връзка с разширяването на достъпа до грантове за представители на гражданското общество за сметка на публичния сектор.
 
По тези причини WWF призовава държавите-членки да разгледат следните препоръки:
 
1.      Нека да заделим поне 1% от бюджета на Европейския съюз за програма LIFE. По-конкретно това би представлявало едва по 1 евроцент на ден за всеки гражданин на Общността.
2.      Нека да инвестираме в опазването на природата и биоразнообразието, отделяйки поне 50% от средствата по програма LIFE за този тип проекти.
3.      Нека да приближим програмата до гражданите чрез осигуряване на по-широк достъп до средства, предназначени за природозащитни проекти. Поне 50% от предвидените средства трябва да достигат до гражданския сектор.
 
Друга водеща тема, която ще бъде засегната на Съвета, е свързана с реформирането на Общата Селскостопанска политика след 2020-а година и превръщането ѝ в справедлива, ефективна и устойчива такава. Това е една от ключовите цели за прехода към устойчиво земеделие в Европа. Настоящата политика в сектора допринася за увеличаване натиска върху околната среда и климата, изчерпването на природните ресурси и замърсяването на реките и езерата. Това пряко подкопава ангажиментите на Европейския съюз за поддържане на биоразнообразието иза опазване на сладководните басейни.
 
Министрите ще обсъдят и въпроса за ограничаване на пластмасовите продукти за еднократна употреба. Предложението включва мерки за забрана на пластмасови продукти за еднократна употреба, като приборите и сламките от пластмаса, както и за повишаване обществената осведоменост за тяхното негативно въздействие върху океаните. Темата е от съществено значение, тъй като по данни на WWF повече от 250 килограма пластмасови отпадъци се изливат в Световния океан всяка секунда!

Програма LIFE
WWF
опазване на околната среда
Заседание на министрите по околна среда
ЕС
финансиране
Пластмасови отпадъци
ограничаване
Общата селскостопанска политика (ОСП)
По статията работи:

Георги Велев