НАЧАЛО » българия

EVN Електроснабдяване става координатор на специална балансираща група

Дружеството стартира кампания за изпращане на Договор за участие в специалната балансираща група до ВЕИ производителите и централи с комбиниран цикъл на производство

fb
3E news
fb
23-01-2014 10:46:00
fb


 
Лицензията на EVN България Електроснабдяване е допълнена с права и задължения на координатор на специални балансиращи групи, съгласно полученото на 16 януари 2014 г. решение на ДКЕВР. Вече са предприети стъпки за регистрация в Електроенергийния системен оператор (ЕСО), съобщиха от дружеството.

В тази връзка EVN България Електроснабдяване стартира кампания за изпращане на Договор за участие в специалната балансираща група до ВЕИ производителите и централи с комбиниран цикъл на производство, с които дружеството има сключен договор за изкупуване на произведената енергия.

 В съответствие с чл. 56, ал. 7 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), EVN България Електроснабдяване е задължено да поеме служебно отговорността за балансиране на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници и от централи с комбиниран цикъл на производство, с които има сключен договор за изкупуване на произведената електрическа енергия.

 В съответствие с ПТЕЕ, производителите с обща присъединена мощност над 30 kW са длъжни да изпращат на координатора на балансираща група и на крайните снабдители ежедневно почасови графици за очакваното производство за следващия ден. EVN България Електроснабдяване, като координатор на специална балансираща група, може да освободи производителите с обща присъединена мощност над 30 kW от изпращане на ежедневни почасови графици за прогнозно производство, поемайки задължението да извършва прогнозиране на производството на тези обекти, а производителите се съгласяват с изготвените прогнози и изчислените небаланси.

 Независимо дали извършват собствени прогнози, или са прехвърлили отговорността за прогнозиране на координатора, производителите поемат разходите си за небаланс съгласно законовите разпоредби и в съответствие с утвърдените от ДКЕВР общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на специалната балансираща група, уточняват от компанията.

EVN
координатор на балансираща група
ВЕИ
По статията работи:

Галина Александрова