НАЧАЛО » българия

EVN България отчита по-високо потребление на електроенергия за новогодишните празници в сравнение с миналата година

Консумацията на електричество при клиентите на EVN България за периода 30 декември – 1 януари 2014 г. е с почти 1,3% повече спрямо същия период година по-рано

fb
3E news
fb
02-01-2014 05:06:00
fb

EVN България отчита по-високо потребление на електроенергия по време на новогодишните празници тази година в сравнение с миналогодишните стойности. Диспечерските данни на дружеството показват, че за периода 30 декември – 1 януари 2014 г. включително клиентите в Югоизточна България са консумирали общо 85 021 000 киловатчаса електроенергия. Тези стойности са по-високи с близо 1,3% спрямо потреблението през същите дни година по-рано, когато са консумирани общо 83 957 000 киловатчаса.

Върховото потребление в посочения тридневен период е било регистрирано между 18:00 и 19:00 ч. на 31 декември 2013 г. Тогава са регистрирани 1 729 000 киловатчаса консумирана електроенергия, сочат диспечерските данни на дружеството. За сравнение върховото потребление година по-рано е било регистрирано също на 31 декември - 1 753 000 киловатчаса консумирана електроенергия в рамките на един час.

EVN България напомня, че важно значение за консумацията на електроенергия и за стойността на фактурата има режимът и интензивността на потребление при всеки клиент, както и фактори като: ефективната изолация на стените и уплътняване на врати и прозорци, видът и броят на използваните уреди и техния клас на енергийна ефективност, броя помещения в жилището, които се отопляват, броят живущи в жилището и др. Важно за всеки клиент е периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от електромера.

ЕVNБългария

Телефонен център 24 часа в денонощието

0700 1 0007 – телефон при аварии
0700 1 7777 – телефон за обща информация и справки
0700 1 0207 – телефон за автоматична проверка на сметка
еmail: info@evn.bg

www.evn.bg

консумация
електроенергия
EVN България
По статията работи:

Георги Велев