Day.az: Възобновяват работата по интерконектора Гърция-България (IGB)

Реализацията на проекта за изграждане на интерконектора Гърция-България (IGB ) ще бъде възобновена, след като процедурата по строителството бе временно преустановена по юридически причини, предава Day.az, цитирано от агенция Фокус.

Медията подчертава, че IGB е газопровод, който ще позволи на България да получава азербайджански газ, в частност добития от находището „Шах Дениз“. IGB ще бъде съединен към ТАР, в който газът ще бъде насочена към европейските пазари, сочи Day.az.

Комисията за защита на конкуренцията на България преустанови провеждането на две открити конкурсни процедури за строителство заради жалби от страна на няколко участващи компании, припомня изданието.

„Имаме основания да твърдим, че на картата са поставени важни държави интереси и това позволява да се продължат процедурите, въпреки обжалванията“, заяви председателя на компанията ICGB, която се занимава със строителството на тръбопровода Владислава Цекова.

Според нея срокът, в който Комисията ще обяви своето решение, е кратък, затова и компанията не очаква критично забавяне на строителството.

Припомняме, че през декември беше атакувана поръчката поръчката за инженер-консултант на газовата връзка с Гърция на стойност 8.450 млн. евро без ДДС. Претенции предявиха винарната "Вини България" и имотната фирма "Некст Инвест" - и двете нямат никакво отношение към дейности, свързани с поректирането и изграждането на газова инфраструктура.

Съгласно разпоредбите на Закона за обществени поръчки (ЗОП), процедурата беше автоматично временно спряна до влизане в сила на определение на КЗК, с което се отхвърля искането за временна мярка.

На 11 януари 2018г. председателят на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) отказа да образува производство по жалбите, подадени от българските дружества „Вини България“ АД и „Некст Инвест“ ЕООД срещу обществената поръчка за избор на инженер-консултант.

Определението на председателя на КЗК не беше обжалвано пред Върховния административен съд в съответния срок и от „Ай Си Джи Би“  съобщиха, че че ще възобновят процедурата, като удължават срока за подаване на оферти  по поръчката за избор на инженер-консултант до 13 февруари 2018, а отварянето на офертите е насрочено за 14 февруари 2018 г.

На 23 януари обаче двете фирми отново са внесли жалби с претенции срещу разяснения на възложителя на поръчката – проектната „Ай Си Джи Би“ АД /ICGB/, която беше създадена в партньорство с гръцката страна за изграждането и експлоатацията на интерконектора. Във връзка с тяхната жалба е иницииран процес, съобщава Mediapool, позовавайки се на информация от КЗК.

Дни по-късно - на 31 януари, фирмата "Феникс Инженеринг Груп" ЕООД е депозирала жалба  срещу процедурата за доставка на тръби. И тази фирма е недоволна от разяснения по поръчката от страна на възложителя.

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Производство и доставка на тръби за нуждите на Междусистемна газова връзка Гърция-България“ в началото на декември миналата година.  Прогнозната стойност на обществената поръчка е 60 000 000 (шестдесет милиона) евро без ДДС, като в обхвата й са включени производството, проверката, изпитването, изпращането, транспортирането до мястото на доставка и изискванията към документацията, свързана с тези дейности. Всички останали дейности, свързани с поставянето на тръбите и доставката на допълнителни материали, ще бъдат осъществени в рамките на другата процедура за определяне на изпълнител на инженеринг, доставки и строителство.

"Феникс Инженеринг Груп", както и в случая с предишната поръчка, няма общо с играждането на газова инфраструктура. Дейността й е свързана основно със строителство и ремонт на сгради, саниране, ВиК и други. По данни на Mediapool фирмата е изпълнявала поръчки за ремонт на читалище в борованското село Малорад, за ремонт на пътища в община Лъки, била е партньор на "Трейс" при ремонт на пътища в община Чепеларе и др. Фирмата е с регистриран капитал от 10 лв. и за 2016 г. отчита загуба от 71 хил. лв. от дейност.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „Ай Си Джи Би” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация DEPA S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари