НАЧАЛО » българия

AES се жалва във ВАС заради исканата от ДКЕВР промяна на дългосрочните договори

fb
3E news
fb
26-06-2014 04:14:00
fb

Американската корпирация ЕЙ И ЕС (AES) е подала жалби във Върховния административен съд заради решението на ДКЕВР да поиска промяна в дългосрочните договори на НЕК с ТЕЦ „ ЕЙ И ЕС Марица Изток 1“, съобщиха днес от дружеството. Оттам добавиха, че предложенията за промени в ДКЕВР ще се отразят на финансовите резултати на дружеството, а сключените договори са изцяло съобразени с българското законодателство.

Заради това компанията ще предприеме „всички необходими действия, за да защити своите интереси, независимо дали чрез предоговаряне на споразумението с НЕК или чрез прилагане на правата“, произтичащи от дългосрочните договори. Освен към ВАС AES може да потърси и други подходящи начини за защита на своите интереси, коментираха от дружеството.

Компанията ще продължи да работи в партньорство с НЕК, правителството на България и със своите кредитори, консорциум от 25 международни банки, воден от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Припомняме, че предложението на ДКЕВР бе да се намали цената на електроенергията, изкупувана по дългосрочните договори с 30%, а другия блок да започне да работи на свободния пазар. До момента няма яснота да са започнали преговори между НЕК и американската централа.

Ето и пълния текст на публикуваната днес позиция:

„Наскоро Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на България (ДКЕВР) публикува решения, ограничаващи възможността на Националната електрическа компания (НЕК ЕАД), която изкупува произведената от топлоцентралата енергия, да прехвърля част от разходите за производството към регулирания пазар. ДКЕВР препоръча също така НЕК ЕАД да започне преговори за изменение на споразумението за изкупуване на енергия (СИЕ) на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, включително изваждането на единия блок на централата от обхвата на СИЕ и намаляване на цената за другия блок с 30%. Всички тези обстоятелства могат да се отразят на финансовите резултати на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и на Корпорацията ЕЙ И ЕС.
EЙ И ЕС e убедена, че споразумението за изкупуване на енергия (СИЕ) на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ с НЕК ЕАД е напълно законосъобразно и правно обвързващо, и компанията в България ще предприеме всички необходими действия, за да защити своите интереси, независимо дали чрез предоговаряне на споразумението с НЕК или чрез прилагане на правата, произтичащи от СИЕ. Наскоро ЕЙ И ЕС подаде жалби срещу тези решения на ДКЕВР във Върховния административен съд на Република България и ако е необходимо, ще използва и други подходящи средства за защита. ЕЙ И ЕС ще продължи да работи в партньорство с НЕК, правителството на България и със своите кредитори, консорциум от 25 международни банки, воден от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).“

Корпорацията ЕЙ И ЕС е една от най-големите световни енергийни компании с постъпления от 16 милиарда долара за 2013 г., която притежава и управлява активи за над 40 милиарда долара. Компанията предлага достъпна и устойчива енергия в 20 страни посредством разнообразното си портфолио от производствени, енергоснабдителни и разпределителни предприятия.
ЕЙ И ЕС присъства в България от 2001 г. Компанията е най-големият индустриален инвеститор в страната през последните 20 години с обща размер на инвестициите над 1,6 млрд. евро.
ЕЙ И ЕС оперира в България новопостроения 600 МВт нето ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" и 156 МВт ветроенергиен  парк „Свети Никола”.

AES
ДКЕВР
дългосрочни договори
По статията работи:

Георги Велев