НАЧАЛО » българия

AES намали цената за разполагаемост и се разплати с Мини „Марица Изток“

fb
3E news
fb
28-04-2016 11:42:00
fb

ТЕЦ "AES Гълъбово" намали цената за разполагаемостта с 14% и се разплати с Мини "Марица Изток", след като НЕК се издължи напълно, съобщиха от дружеството. 

ТЕЦ „AES Гълъбово“, намали своята тарифа, според постигнатото споразумение към договора за изкупуване на електрическа енергия от централата. От това пряко ще се възползват крайните потребители, се казва в съобщение на компанията.

Новото намаление на цената за разполагаемост от 14%, което влезе в сила от 27 април 2016 г., ще доведе до 50 млн. лв. годишни спестявания, или повече от 500 млн. лв. за Националната електрическа компания (НЕК) за оставащия период от договора за изкупуване на енергия, който изтича през 2026 г.

Също така ТЕЦ „AES Гълъбово“ изплати 99 млн. лв. на „Мини Марица-изток“ (ММИ), доставчикът на въглища за централата. ТЕЦ-ът използва само местни горивни ресурси и е сред най-големите потребители на лигнитни въглища, произведени от ММИ. Плащането на сумата, натрупана в резултат на забавените плащания към ТЕЦ „AESГълъбово“, ще допринесе за обезпечаване на инвестиционната програма на мините и за гарантиране работните места на хиляди български миньори.

Намалението на цената за разполагаемост и плащането на дължимата сума към мините стана възможно в резултат на пълното изплащане на просрочените задължения на НЕК към ТЕЦ „AES Гълъбово“, уточняват от компанията.

„Щастлив съм да съобщя, че нашият партньор НЕК, изплати всички свои просрочени задължения. Това е последната стъпка от процеса на преговорите по договора за изкупуване на енергия. Измененията по него носят преки ползи за българския народ и допринасят за усилията на правителството за преструктуриране на енергийния сектор“, каза изпълнителният директор на AES България Оливие Маркет.

„Правителството на България постигна значителен напредък към стабилизиране на енергийния сектор и намаляване на цените на електроенергията за потребителите”, заяви Андрес Глуски, президент и главен изпълнителен директор на AES Корпорация. ТЕЦ „AES Гълъбово“ е една от най-надеждните и модерни въглищни централи в Европа, която използва само местно гориво. Чрез изпълнението на всички договорни ангажименти, България изпраща много положителен знак към всички чуждестранни инвеститори в страната“, добави Глуски.

600-мегаватовата ТЕЦ “AES Гълъбово”, разположенa в близост до град Гълъбово в Южна България, произвежда електричество изцяло от местни лигнитни въглища от Маришкия басейн. В производствения си процес, тя използва най-добрите технологии в света, които гарантират оптималното управление на водите, качеството на въздуха и безопасното съхранение на отпадъците, опазването на почвите и подземните води в пълно съответствие с изискванията на директивите на Европейския съюз, Световната банка и националното законодателство.

С приблизителна инвестиция от близо 1,3 милиарда евро, ТЕЦ "AES Гълъбово“ е най-големият инвестиционен проект в страната след началото на пазарните реформи от 1989 г. Централата осигурява около 5% от инсталираната енергийна мощност на страната, подпомага местната икономика и създава над 350 директни и над 2000 непреки работни места. ТЕЦ „AES Гълъбово“ инвестира в социалното и икономическото развитие на местната общност чрез културни и инфраструктурни програми, включително и реконструкцията на Младежкия център в община Гълъбово, който ще осигури обществен парк и съоръжения за културни събития.

 

ТЕЦ AES Гълъбово
НЕК
Мини Марица Изток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева