НАЧАЛО » българия

7% ръст на износа за година в посока Азия и Близкия Изток, отчита кабинетът

fb
3E news
fb
05-08-2014 05:42:00
fb

 

„Пряк резултат от водената политика на правителството на Пламен Орешарски е 7% ръст на износа за 2013 г. спрямо 2012 г. и постигане на максимална абсолютна стойност на експорта от 22 млрд. евро за последните 15 години.“ Това отчете Министерството на икономиката и енергетиката в разпространен до медиите доклад за резултатите от работата на ведоството под ръководството на министър Драгомир Стойнев.

От документа става ясно, че за изминалата година екипът е изпълнил основната цел на външноикономическата политиката на МИЕ - диверсификация на международните пазари за българските стоки и услуги чрез излизане на нови перспективни пазари в Северна Африка, Близкия Изток, Азия и разширяване на традиционните пазари като Украйна, страните от централна Азия и ОНД.

Това е станало благодарение на разкритите през едногодишното управление 20 нови служби за търговско-икономически връзки (СТИВ) в бързорастящи пазари от Азия, Близкия Изток и Африка, се изтъква в доклада. Това е създало предпоставки за излизане на българските стоки и услуги на 20 перспективни пазари: ОАЕ, Оман, Саудитска Арабия, Катар, Иран, Ирак, Алжир, Тунис, Гана, Ангола, Пакистан, Индонезия, Тайланд, Малайзия, Армения, Туркменистан, Монголия, САЩ-Чикаго, Унгария и Кипър.

Вече са изпратени търговски представители в 4 от новите дестинации: Ирак, Иран, Армения и Унгария. А съвместно с работодателски организации под формата на публично-частно партньорство са назначени и допълнителни търговски представители в най-перспективните ни пазари Китай и Виетнам.

Създадена е нова форма на планиране и отчитане дейността на СТИВ, която се отличава от досегашната с въведените индивидуални задачи в зависимост от дестинацията. Въвеждат се и основни индикатори за оценка: брой нови български фирми, които със съдействието на СТИВ са осъществили износ за съответната страна; участвали са в тръжни процедури; реализирали са участия в търговски, инвестиционни и туристически панаири и изложения и т.н. Целта е постигане на максимална прозрачност за ефективността от дейността на външнотърговските служби и оценка приноса на всеки един от тях в развитието на търговията, инвестициите, туристообмена със съответната страна.

4000 малки и средни предприятия с потенциал за експорт

През изминалата година МИЕ е разработило 2 нови финансови инструмента - Предекспортно финансиране и Импортно финансиране, осигуряващи достъп до финансиране на малки и средни предприятия, гласи още докладът. За реализация на външно-търговските договори е осигурен кредитен таван от 5 млн. евро при фиксирана лихва от 4,5% с обезпечение застрахователна полица на търговският договор от Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) в размер до 1% и кредит от Българска банка за развитие от 3,5%.

За реализацията на основната цел, свързана с интернационализацията на бизнеса, бяха идентифицирани 4000 малки и средни предприятия, които имат потенциал за експорт, които не са осъществявали външнотърговска дейност. Ведомството е разработило план за тяхното обучение и е възложило на СТИВ намирането на външно-търговски партньори за успешна реализация на търговски договори.

МИЕ работи активно по развитие на договорно правната база, която да предостави благоприятни възможности за българския бизнес на чуждите пазари и извън работата на смесените междуправителствени комисии, хвалят се от ведомството на Драгомир Стойнев. И посочват, че в резултат на това са подписани Споразумения за икономическо сътрудничество с Босна и Херцеговина и с Ирак; Меморандум за икономическо сътрудничество с китайската провинция Анхуей; Нов модел за търговско-икономическо сътрудничество между България и Виетнам; Меморандуми за сътрудничество в областта на туризма с Руската федерация, Алжир, Виетнам и Китай и Индонезия; Меморандум за разбирателство относно газовата интерконекторна връзка между България и Турция. След съгласуване с ЕК през пролетта на настоящата година бяха подновени преговорите за подписване на споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите с Босна и Херцеговина, Косово и Черна гора.

Реализирани са посещения на политическо ниво с водещи теми по въпросите на икономическото сътрудничество със САЩ и с водещите партньори от Европа: Италия, Германия, Австрия, Франция, Швейцария, Унгария, Словакия, Сърбия, Турция, Хърватия, Босна и Херцеговина; със стратегически партньори от Азия: Китай, Индия, Виетнам, Япония, Република Корея; със страните от Близкия Изток: Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Ирак, Израел.

МИЕ проучи и възможността и предприе конкретни действия за участието на България в: електронна платформа за търговия, инвестиции и възлагане на обществени поръчки на малки и средни предприятия в рамките на ЕС. Платформата е разработена от банките за развитие на Франция и Германия и към тях по-късно е присъединена Испания, а Италия и България са в процес на присъединяване. Платформата предоставя на българските МСП възможност да интернационализират своята дейност и да спестят много разходи свързани с традиционното участие в панаири и изложения и бизнес мисии.

търговия
износ
търговски отношения с Азия и Близкия Изток
По статията работи: