НАЧАЛО » българия

64,2 млн. лв. дълг прехвърля НЕК към ЕСО

НЕК най-после прехвърля и активи на ЕСО за над 2,1 млрд. лв.

fb
3E news
fb
06-01-2014 03:36:00
fb

Националната електрическа компания прехвърля на Електроенергийния системен оператор кредити за 64,2 млн. лв. Това е записано в решението на ДКЕВР за отделянето на ЕСО от НЕК и придобиването на електропреносната мрежа от страна на оператора. Решението на ДКЕВР е от 18 декември и в него е записано, че текущите задължения на ЕСО за 2013 г. се очаква да достигнат 102,7 млн. лева. Припомняме, че част от електропреносната мрежа бе залог по кредити на НЕК, а това е основната причина толкова дълго да се проточи отделянето на ЕСО от обществения доставчик. Занапред ЕСО ще бъде и независим преносен оператор, което пък ще му позволи не само да управлява елмрежата, но и да създаде електроенергийна борса.

За в бъдеще собственост на НЕК се очаква да останат единствено големите ВЕЦ-овете, които могат да се използват като гаранция по кредитите. Наскоро бившият шеф ЕСО Валентин Колев обясни пред 3eNews, че водните централи на НЕК са използвани за гаранция по различни кредити.

В решението на ДКЕВР е записано още, че ЕСО получава 35-годишна лицензия за пренос на електрическа енергия. Отделянето ще стане факт, след като бъде вписано в Търговския регистър. От НЕК ще прехвърлят към оператора активи за близо 2,1 млрд. лв. Прехвърля се собствеността на 295 подстанции и 14 732 километра електропроводи. Прехвърля се и прилежащата инфраструктура към далекопроводите. От НЕК на работа в ЕСО пък се прехвърлят нови 137 души. Прогнозата на оператора е до 2018 г. работещите в предприятието да се увеличат с 323 души и в компанията да има 4294 специалисти.

От финансовите резчети на ЕСО, представени пред ДКЕВР, става ясно, че ЕСО очаква да завърши на загуба 2013 г. и тя да бъде за 4,8 млн. лв. От ДКЕВР обаче са на мнение, че финансовото състояние на дружеството е много добро и операторът ще може да инвестира в преносната мрежа, съгласно направената прогноза.

За студен резерв ЕСО е платил през миналата година 81,7 млн. лв. повече за студен резерв от позволеното му. Това е и основната причина за загубата за 2012 г.

ЕСО е поискал от ДКЕВР и да бъде и координатор на две специални балансиращи групи: група за компенсиране на технологичните разходи в електропреносната мрежа и група за компенсиране на непланираните обеми. Първата група се предвижда компенсирането на технологичните загуби да се извършва, чрез договор с обществения доставчик и почасов график за покупка на енергия, изготвен съгласно прогнозни загуби на мощност в
електроенергийната система в рамките на денонощието.

Втората група се отнася отклоненията между съгласуваните графици за междусистемен обмен и реалните физически обмени със съседните електроенергийни системи на България и електроенергийни системи на европейските държави и изискванията за поддържане на
честотата и обменните мощности в границите, съгласно изискванията на ENTSO-E. Отклоненията се компенсират между системните оператори по компенсационна схема, допълват от ДКЕВР.

НЕК
ЕСО
отделяне
кредити
По статията работи:

Георги Велев