НАЧАЛО » българия
fb

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 06.07-10.07.2020 г. - Област Плевен - 3 част

fb
3E news
fb
03-07-2020
fb

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 06.07-10.07.2020 г. - Област Плевен - 2 част

fb
3E news
fb
03-07-2020
fb

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 06.07-10.07.2020 г. - Област Плевен - 1 част

fb
3E news
fb
03-07-2020
fb

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 06.07-10.07.2020 г. - Област Перник

fb
3E news
fb
03-07-2020
fb

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 06.07-10.07.2020 г. - Област Монтана - 2 част

fb
3E news
fb
03-07-2020
fb

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 06.07-10.07.2020 г. - Област Монтана - 1 част

fb
3E news
fb
03-07-2020
fb

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 06.07-10.07.2020 г. - Област Ловеч - 2 част

fb
3E news
fb
03-07-2020
fb

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 06.07-10.07.2020 г. - Област Ловеч - 1 част

fb
3E news
fb
03-07-2020
fb

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 06.07-10.07.2020 г. - Област Кюстендил - 1 част

fb
3E news
fb
03-07-2020
fb

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 06.07-10.07.2020 г. - Област Благоевград - 3 част

fb
3E news
fb
03-07-2020