НАЧАЛО » българия

3.5 пъти е нараснала средната заплата в България за 13 години

По ръст на заплатите България е първа в ЕС, но по размер – на последно място, сочат пък последните данните на „Евростат“

fb
3E news
fb
13-02-2020 07:02:09
fb

От 387 лв. на 1349 лв. е нараснала средната заплата в България за 13 години или откакто България е член на Европейския съюз (2007 г.) средното месечно възнаграждение е повишено близо 3.5 пъти. Това показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани на 13 февруари 2020 година.

По ръст на заплатите Българя е първа в ЕС, но по размер – на последно място, сочат пък последните данните на „Евростат“ за минималната работна заплата („Евростат“ не публикува данни за средна заплата, тъй като няма единна методология, а разходи за труд на час, в който влиза и работната заплата). Според статистическата служба на Съюза, от 22-те държави-членки на ЕС, които имат национални минимални заплати (Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция нямат такива), могат да бъдат разделени на три основни групи, като България е на дъното с 311.89 евро минимална брутна заплата за декември 2019 г.

За сравнение: седем държави в ЕС изпреварват САЩ по МРЗ, където в края на 2019 тя е била 1 118.63 евро; на Балканите само Албания (213.45 евро) и Северна Македония* (282.45 евро) са след България; всички останали страни от региона, които не са членки на ЕС са преди нас: Турция (440.29 евро), Сърбия (430.00 евро) и Черна гора (343.45 евро).

От таблицата по-горе е видно, че девет държави-членки, разположени предимно в източната част на Европа, МРЗ са между 430 и около 600 евро; между 700 евро и малко над 1 000 евро МРЗ е в пет държави-членки, разположени предимно южната част на Европа; в останалите седем държави-членки, всички разположени на запад и север в Европа МРЗ е над 1 500 евро.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата e 1 313 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 5.1%, сочат данните на НСИ. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на тримесечна база, са „Образование“ - с 14.8%, „Финансови и застрахователни дейности“ - с 9.2%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 9.1%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ - с 19.8%, „Образование“ - с 16.9%, и „Други дейности“ - с 15.7%.

В кои сектори са най-високите и най-ниските заплати

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2019 г. са:

- „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 090 лева;

- „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 161 лева;

- „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 155 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:- „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 766 лева;

- „Други дейности“ - 964 лева;

- „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 009 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 12.2%, а в частния - с 12.1%.

По статията работи:

3E news