32 млн. евро от Норвегия се насочват за доизграждане на електроенергийния пазар в България

През втората фаза на проекта част от средствата ще бъдат насочени към възобновяемите източници, главно ВЕЦ и оползотворяване на геотермална енергия

32 млн. евро от Норвегия са насочени за осъществяване на проект „Въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България – II фаза“. Това съобщи служебният заместник-министър на енергетиката Константин Делисивков по време на конференция за представяне на проекта, който се осъществява в партньорство с Дирекция за водни ресурси и енергетика (NVE) към Министерство на петрола и енергетиката на Норвегия. Той припомни, че с тази цел през декември 2016 г. е подписан и съответен меморандум.

В рамките на втората фаза от проекта се планират мерки за осъществяване на проекти от сектора на възобновяемите енергийни източници и по-точно ВЕЦ и оползотворяването на геотермалната енергия, като се предвижда и участието в тази част и на Националният енергиен орган на Исландия. Организатор на проекта от българска страна е Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

През първата фаза на проекта, който стартира още през 2009 г. и бе обновена през 2013 г. са усвоени средства в размер от 15,6 млн. евро, бенефециенти по които са 52 предприятия. В рамките на първата фаза са осъществени мерки за спестяване на 35 хил.тона емисии чрез прилагане на нови енергоефективни технологии и енергоспестяващи сгради.

Изграждането на електроенергийния пазар в България и в частност на Българската електроенергийна борса е най-важната част от цялостния проект и по двете фази. В частност със съдействието на Nord Pool e развит и сегмента „Ден напред“.  

Втората фаза на проекта стартира на 25 август 2014 година, като основната цел е оценка на състоянието на електроенергийния пазар на ЕС, както и на българския пазар. Едно от най-големите предизвикателства пред КЕВР е регулирането на електроенергийната борса и работата със съседните пазари, обясни Гън Оланд от NVE.

Трябва да се спазват правилата на REMIT (на търговията на едро) и тук трябва да се постави въпроса и да се разбере какви мерки трябва да предприеме регулатора в рамките на членството в асоциацията на европейските регулатори, обясни Оланд. Тя се мотивира с това, че ако в България има само една борса, то в другите страни вече се появяват и други борси и тук трябва да се насърчава конкуренцията между тях. В допълнение Оланд очерта и новата тенденция в Европа – поставяне на конкурентна основа на националните оператори (NEMOs). Тоест трябва да се следва връзката между операторите, а регулаторът е този, който ще осъществява мониторинг.

Ролята на КЕВР в случая ще е да осъществява мониторинг на национално равнище, да извършва разследвания и  да има възможност да налага глоби, както и да оказва засилен контрол по отношение на прилагането на лицензиите. В този смисъл енергийната система ще трябва да е по-прозрачна и отворена, така че да може през нея да се подават сигнали.

Пазарът на едро и дребно трябва да е отворен за обществеността и да осигурява пълна прозрачност, а ползите за индустрията и частните потребители трябва да са споделени, обясни още Гън Оланд. Ако искате да има пазар, трябва непрекъснато да работите по него, допълни още представителят на NVE.

Проектът за въвеждането на европейски електроенергиен пазар в България надгражда постигнатото в рамките на първата фаза, реализирана през 2009 – 2010 г. Основната препоръка от работата тогава бе да бъде разработена национална електроенергийна борса, комбинирайки опита на северния и континенталния електроенергиен пазар.

По-нататъшното развитие на пазара на електроенергия в страната чрез въвеждането на организиран пазар „ден напред“ за физически доставки, предприемането на стъпки към интеграцията на пазара в България със съседните й зони и разработването на ефективни средства за наблюдение на пазара са сред основните цели на проекта. В рамките на неговата реализация бе направена оценка на развитието на вътрешния електроенергиен пазар в ЕС и беше оценено състоянието на българския електроенергиен пазар.

КЕВР разработи структура и дейности за мониторинг и са направени първи стъпки за интеграция на пазара в България със съседните зони. БНЕБ и ЕСО представиха предложения за промени в правилата за търговия с електрическа енергия.

Тези изменения въвеждат нови пазарни сегменти и съдействат за бъдещото развитие на пазара в посока интегрирането му на регионално и европейско равнище. БНЕБ и ЕСО проучиха възможностите за организиране и въвеждане на експортна зона в рамките на пазара „Ден напред“ като първа стъпка към пазарна интеграция.

Като част от индикаторите за успешното завършване на проекта бе отчетено, че през 2016 г. на пазара „Ден напред“ на БНЕБ са били изтъргувани 2  515  808 MWh електроенергия, или 5.5% от общото произведено количество в страната. Увеличават се и регистрираните участници на борсата – от 37 през април 2016 г. на 48 през декември 2016 г.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
1 коментари
  • 0 0
    1
    Васил Ничев
    "През първата фаза на проекта, който стартира още през 2009 г. и бе обновена през 2013 г. са усвоени средства в размер от 15,6 млн. евро, бенефециенти по които са 52 предприятия. В рамките на първата фаза са осъществени мерки за спестяване на 35 хил.тона емисии чрез прилагане на нови енергоефективни технологии и енергоспестяващи сгради." Сега започва втора фаза с още 32 милиона. Кои са бенефициентите и защо нищо не се знаеше?
    Напиши отговор