НАЧАЛО » българия

274 малки семейни фирми излизат на протест срещу параграф 18 в Закона за енергетиката

fb
3E news
fb
17-05-2016 08:47:00
fb

274 малки семейни фирми излизат на протест срещу промяната в Закона за енергетиката, с която през миналата година бяха наложени ограничения в плащанията на енерията от ВЕИ, изградени по Програмата за развитие на селските райони. В частност става въпрос за параграф 18 ( §18 от ЗЕ).

Засегнати от промяната са 274 малки, български семейни фирми, инвестирали средства в икономически най-изостаналите райони на държавата и подпомогнати от „Програма за развитие на селските райони“ 2007-2013 г., които в момента са в състояние на фалит, чрез промяна в изкупната цена на произведената от тях електрическа енергия", се казва в обърщение на протестиращите.

"Ние сме производители на електроенергия от ВЕИ с централи предимно до 100 кWp инсталирана мощност, български микропредприятия, семейни фирми, голяма част земеделски стопани. Според данни на КЕВР от 2015 г. общата ни инсталирана мощност е 23,47 МWp, което представлява 0,08% от общото количество произведена електроенергия за страната, а делът ни спрямо общото количество произведена енергия от ВЕИ е 0,87%. В същото време ние сме близо 18% от броя на всички фотоволтаични централи в страната, разкрили сме над 1800 работни места. Разходите за изкупуване на нашата енергия не влияят върху крайната цена на електрическата енергия за бита и бизнеса, тъй като са пренебрежимо малки.

С приемане на текста на §18 от ЗЕ на 24.07.2015г. 43-тото Народното събрание на Република България, определи изкупна цена на произведената от нас електроенергия, чрез която буквално обяви нашата несъстоятелност, направи проектите ни нежизнеспособни и ни постави в невъзможност да изпълним ангажиментите си по договорите си с Държавен фонд „Земеделие“. Промяната на изкупните ни цени бе направена без икономическа и правна обосновка, без да е оценен ефектът от законовата промяна и последствията от нея и без съгласуване с ДФЗ, като Разплащателна агенция по ПРСР 2007-2013 г.", заявяват протестиращите. В допълнение, те уточняват, че целта на протеста е постигане на диалог с представителите на законодателната и изпълнителната власт, включително и министър председателя за обсъждане на казуса.

„От приемане на §18 от ЗЕ през Юли 2015 г. ние идентифицирахме грешката на законодателя и направихме всичко по силите си да постигнем диалог и разбиране сред народни представители, членове на заинтересованите от нашия проблем комисии. След проведените от представители на засегнати производители разговори с отговорни лица от комисиите по енергийните въпроси, ние останахме с впечатлението, че законодателят е съгласен с нас, че е допусната грешка и тя следва да се коригира чрез промяна в нормативната база. Получихме подкрепа и разбиране и от Комисията по земеделие и храни, която изслуша на свое заседание представители на засегнатите производители; от Томислав Дончев и други косвено ангажирани с темата отговорни лица.

Въпреки разбирането на нашата безизходица, вече близо 10 месеца, няма никаква законова стъпка, няма внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката или какъвто и да е друг нормативен акт, който да внесе промяна в смисъла на §18. За тези 10 месеца ние вече сме изправени пред невъзможността да покриваме разходите си, вече има производители обявени в несъстоятелност, има и фирми, които са пред отнемане от банки на собствеността им. Имайки предвид, че кредитите, които са използвани за изграждане на централите са гарантирани основно с лично, семейно имущество, има вече семейства, които са пред отнемане на основни жилища и излизане на улицата, остават освен без препитание и без дом.

Ние фалираме, категорични са протестиращите, като обявяват, че не могат да изпълняват ангажиментите си към Държавен фонд Земеделие. Освен това според тях може са се наложи връщане на европейското съфиансиране от страна на държавата.

"Държавата е застрашена от връщане на европейско съфинансиране по нашите проекти, може да се засегне и доброто изпълнение на новата ПРСР 2014-2020 г. поради неизпълнение на огромна част от бизнес-плановете в период на мониторинг. Не можем да плащаме дългосрочните си кредити, не можем да осигуряваме повече работни места, просто не можем да съществуваме повече. Не можем повече“, заявяват малките собственици на ВЕИ и инициатори на протеста, като призовават за бърза реакция.

ПССР
Програма за развитие на селските райони
ВЕИ
Закон за енергетиката
По статията работи:

Маринела Арабаджиева