НАЧАЛО » българия

2,45 лв. за МВтч ще плащат на ЕСО производителите на ток от ВЕИ

fb
3E news
fb
18-02-2014 08:56:00
fb

Производителите на електрическа енергия, произведена от слънце или вятър да заплащат по 2,45 лв./МВтч, без ДДС за достъп до електропреносната мрежа.  Това предвижда проекторешение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, което ще бъде обсъдено на днешното заседание. 

Припомяме, че първото предложение беше за цена от 2,70 лв./МВтч. При обявяването на намерението през януари членът на ДКЕВР Еленко Божков обясни, че при ЕСО разходите за достъпа на ВЕИ мощностите до мрежата са по-големи и не са покрити от цената. Заради това се налага производителите да плащат такса на държавната компания. 

Производителите на зелен ток,  ще заплащат съответните суми на „Електроенергийния системен оператор” (ЕСО). Таксите ще се дължат от всички производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, която се изкупува по преференциална цена, независимо от мястото на присъединяване.

Производителите, присъединени към електроразпределителните мрежи ще заплащат цените на операторите на електроразпределителните мрежи, т.е на ЕРП-та. Те от своя страна ще ги превеждат на „Електроенергиен системен оператор”. След днешното обществено обсъждане предстои ДКЕВР да обяви решението си след закрито заседание.

ЕСО
ВЕИ
ЕРП
По статията работи:

Маринела Арабаджиева