НАЧАЛО » българия
fb

Цената на винетките трябва да се промени, смята Московски

fb
Маринела Арабаджиева
fb
24-09-2015
fb

За част от дейностите по оперативна програма „Транспорт“ ще се разчита на държавно финансиране

fb
Маринела Арабаджиева
fb
24-09-2015
fb

Строителни дейности са причината за прекъсване на елктрозахранването в центъра на София

fb
Маринела Арабаджиева
fb
24-09-2015
fb

Национален парк Рила под заплаха заради непълен проектоплан за управление, твърдят природозащитници

fb
Маринела Арабаджиева
fb
23-09-2015
fb

Регионалната инспекция по околна среда в Русе спира една от инсталациите на „Монтюпе” ЕООД

fb
Маринела Арабаджиева
fb
23-09-2015
fb

Туристическото министерство прекратява два проекта по Оперативна програма "Регионално развитие"

fb
Маринела Арабаджиева
fb
23-09-2015
fb

ЕК открива наказателни процедури срещу България заради мигрантите

fb
Галина Александрова
fb
23-09-2015
fb

9,2 млрд. лв. е бил фискалният резерв в края на 2014 г.

fb
Галина Александрова
fb
23-09-2015
fb

ЧЕЗ подобрява електрозахранването в Лозен, Равно поле и Нови хан

fb
Маринела Арабаджиева
fb
23-09-2015
fb

Правителството одобри проект на Закон за електронната идентификация

fb
Галина Александрова
fb
23-09-2015