ЧЕЗ съобщава за планови прекъсвания на електроснабдяването в област Кюстендил за периода 16 - 20 октомври 2017 г.

Кюстендилска област

Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

Община Бобов дол  

На 16.10.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./; на 17.10.2017 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Баланово: Стопански двор, ХІІІ - 329, Кв. 16; Блато: Махала Хановете, Местност Турските ниви; Големо село: VI, Кв. 10, ПИ 361, Кв. 37, ПИ 452, Кв. 3; Голям Върбовник: 011066, 262, УПИ VIII-277, Кв. 23, УПИ ІІІ 247, Кв. 25; Долистово: I-89, Кв. 25, ХII-257, Кв. 19; Локвата; Мали Върбовник: УПИ - 1-9; Мало село: IV-17, Кв. 3, Станке Димитров, УПИ VI-3, Кв. 1; Мламолово: 371, VI-618, Кв. 19, VII-389, Кв. 30, Бор, Бузлуджа, Вихър, Горещица, Еделвайс, Елин Пелин, Здравец, Иглика, Колош, Крайречека, Люляк, Марица, Местност Асара, Миньорска, Мусала, Никола Вапцаров, Осогово, Пионер, Пирин, Първи май, Рила, Родопи, Роза, Росица, Руен, Спартак, Станке Димитров, Стопански двор, Сълзица, Теменуга, Тинтява, Яворов, Ягода, Янтра; Мърводол; Палатово: 083002; Паничарево: УПИ-VI-102, Кв. 16; Пастух: Местност Падина; Циклово

На 16.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 17.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 18.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 19.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 20.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Коркина: Коркина, Х-21, Кв. 2

На 16.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 09:30 ч./; на 17.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./; на 18.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 19.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 20.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Шатрово: 067016, VI-255, Кв. 27

На 16.10.2017 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Мало село

Община Бобошево  

На 16.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 20.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Сопово

На 17.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Каменик

Община Дупница  

На 16.10.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./; на 17.10.2017 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Джерман: 207635051294; Дупница: 68789. 173. 5, № 1624, Алеко, Аракчийски Мост, Балановска пътека, Васил Левски, Индустриална, Комитска, М. Гурдево, Местност Балановски Рид, Местност Гурдево, Местност Караболюка, Местност Разсадника, Никола Малашевски, Патрики Сандев, пътен възел Дупница Юг, Разметаница, Скакавица, Труд, Хан Кубрат; Пиперево: МТП Шивашки цех, с. Пиперево, Общ. Дупница

На 16.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 17.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 18.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 19.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 20.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 21.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Тополница, Общ. Дупница: Местност Дрено, Нупи-1609

На 17.10.2017 г. /09:30 - 16:30 ч./; на 18.10.2017 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ - Крайни дол: ХIх-51

На 18.10.2017 г. /09:00 - 10:00 ч./ - Бобошево: Струма; Бураново: 023014, 267; Джерман: 017022, 059050, Асен Орански, Бор, Васил Демиревски, Васил Левски, Георги Димитров, Георги Трайков, Димитър Симонски, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Здравец, Иглика, Кирил и Методи, Кокиче, Коста Петров, Любен Шилегарски, Люляк, Мара Петлякова, Местност Кръсто, Никола Чуковски, Партизанска, Рила, Ропотамо, Самуил, Скакавица, Теменуга, Христо Ботев, Цар Крум, Юри Гагарин, Явор; Драгодан; Дупница: 68789. 25. 34, 68789. 28. 351, Аракчийски Мост, Ботьо Петков, Бузлуджа, Люляк, Отец Полихроний, Прогона, Разметаница, Свети Иван Рилски, Свобода; Мурсалево: 200002, 244, Кв. 12, V-688 Кв. 66, Александър Стамболийски, Бузлуджа, Варшава, Васил Демиревски, Васил Левски, Васко Манолов, Вела Пеева, Волга, Гео Милев, Георги Раковски, Главен път 79, Димитър Благоев, Дунав, Жданов, Ивайло, Калин, Калоян, Клокотница, Кокиче, Крум Шушков, Люлин, Македония, Мара Малеева, Марек, Москва, Мусала, Никола Вапцаров, Осогово, Плиска, Поп Андрей, Прага, Рила, Септемврийска Слава, Струма, Тинтява, Толбухин, Хавана, Хаджи Димитър, Христаки Павлович, Христо Ботев, Шейново, Шипка, Юри Гагарин, Яне Сандански; Радомир: Отец Паисий; Слатино, Общ. Бобошево: XVI - 385, Кв. 6, Александър Стамболийски, Божур, Бор, Бузлуджа, Валивос, Вихрен, Демокрация, Детелина, Дупница, Здравец, Иван Вазов, Иглика, Изгрев, Кокиче, Лоза, Минерални Води, Минзухар, Момина сълза, Морава, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Пирин, Рила, Роза, Руен, Студен Кладенец, Съгласие, Сълза, Христо Смирненски, Цар Борис; Усойка: Бор, Васил Левски, Гагарин, Иван Вазов, Кокиче, Любен Каравелов, Люляк, Малина, Мерковица, Пирин, Подем, Рила, Св. Иван Рилски, Свобода, Стефан Караджа, Тополите, Трети март, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цветковица, Череша, Яворов; Цървище: Махала Ореевица

На 18.10.2017 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ - Бадино: УПИ - ІІ-113, Кв. 21; Боровец: II-259, Кв. 14, XVIII-263 Кв. 14, УПИ-І

На 18.10.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./ - Усойка: Бор, Е79

На 18.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Дупница: Втори Януари, Доктор Сапунджиев, Родопи, Свети Иван Рилски, Скопие, Стефан Караджа, Тракия, Хаджи Димитър, Шейново

На 18.10.2017 г. /14:00 - 15:00 ч./ - Бобошево: Махала Въртен камък; Бураново: 007004, 023014, 025033, 267, Селището, ХIII-483, Кв. 50; Джерман: 013024, 017022, 059050, Асен Орански, Бор, Васил Демиревски, Васил Левски, Вилна зона, Георги Димитров, Георги Трайков, Димитър Симонски, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Здравец, Иглика, Калдръмо, Кирил и Методи, Кокиче, Коста Петров, Любен Шилегарски, Люляк, Мара Петлякова, Местност Бела Вода, Местност Голямата Порта, Местност Еминица, Местност Китева Ливада, Местност Кръсто, Местност Мали Бельов дол, Местност Площа, Местност Пульова Воденица, Местност Силимандере, Никола Чуковски, Партизанска, Рила, Ропотамо, Самуил, Скакавица, Стопански двор, Теменуга, УПИ II-24, Христо Ботев, Цар Крум, Юри Гагарин, Явор; Драгодан: № 000026, Извън регулация, Махала Ортакчийска

Дупница: 68789. 25. 34, 68789. 28. 351, Ана Малашевска, Ботьо Петков, Люляк, Местност Бунищерица, Местност Злево, Местност Пульова Воденица, Местност Сух Андък, Отец Полихроний, Прогона, Разметаница, Свети Иван Рилски, Свобода; Крумово, Общ. Кочериново; Мурсалево: 200002, 244, Кв. 12, III- 279, V-688 Кв. 66, Александър Стамболийски, Бузлуджа, Варшава, Васил Демиревски, Васил Левски, Васко Манолов, Вела Пеева, Волга, Гео Милев, Георги Раковски, Главен път 79, Димитър Благоев, Дунав, Жданов, Ивайло, Калин, Калоян, Клокотница, Кокиче, Крум Шушков, Люлин, Македония, Мара Малеева, Марек, Москва, Мусала, Никола Вапцаров, Осогово, Плиска, Поп Андрей, Прага, Рила, Септемврийска Слава, Стопански двор, Струма, Тинтява, Толбухин, Хавана, Хаджи Димитър, Христаки Павлович, Христо Ботев, Шейново, Шипка, Юри Гагарин, Яне Сандански; Слатино, Общ. Бобошево: IV-123, Кв. 15, XVI - 385, Кв. 6, Александър Стамболийски, Божур, Бор, Бузлуджа, Валивос, Вихрен, Демокрация, Детелина, Дупница, Здравец, Иван Вазов, Иглика, Изгрев, Кокиче, Лоза, Местност Герена, Местност Слатинско ханче, Минерални Води, Минзухар, Момина сълза, Морава, Никола Вапцаров, Отец Паисий, ПИ 053012, Пирин, Рила, Роза, Руен, Стопански двор, Студен Кладенец, Съгласие, Сълза, Христо Смирненски, Цар Борис; Усойка: Бор, Васил Левски, Гагарин, Е79, Иван Вазов, Кокиче, Любен Каравелов, Люляк, Малина, Мерковица, Местност Будаковица, Местност Орловица, Пирин, Подем, Рила, Св. Иван Рилски, Свобода, Стефан Караджа, Стопански двор, Тополите, Трети март, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цветковица, Череша, Яворов; Фролош; Цървище: Махала Ореевица, Цървище

На 19.10.2017 г. /09:30 - 10:30 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ - Гюргево; Дупница: 68789. 21. 19, 87727, 16, 179, Джерман, Дренски Рид, Извън регулация, Изгрев, Каваклия, М. Динката, Местност Барактарица, Местност Драгоина Могила, Местност Дренски Рид, Орлинска, Отец Атанасий Чолаков, Отовица, Разметаница, Самоковско шосе, Самораново Пром. Зона, Саморанска, Софийско шосе, Стръмна; Крайници: 39339. 117. 68, 39339. 142. 19, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Априлско Въстание, Арда, Асен Златаров, Баба Е Механджийска, Баба Тонка, Батак, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Васко Манолов, Верила, Волга, Възраждане, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Раковски, Гергана, Джубрена, Димчо Дебелянов, Добри Чинтулов, Дунав, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Жабокрек, Захари Стоянов, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Йордан долдуров, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Кирил Овчарченски, Климент Охридски, Кокиче, Костадин Чорбаджийски, Крайречна, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Мара Петлякова, Местност Гугугица, Младост, Неофит Рилски, Одрин, Осми март, Отец Паисий, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Пейо Яворов, Петко Славейков, Пролетарска, Райко Даскалов, Рила, Самуил, Солун, Ст. Димитров, Стопански двор, Стоян Лудев, Трети Гв. полк, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Механджийски, Чаталджа, Черно Море, Яне Сандански; Самораново: Митко Палаузов, Саморанска; Сапарева Баня: 65365. 46. 10, XV-2268, Кв. 44, Албена, Александър Стамболийски, Болярица, Бор, Валявица, Васил Петлешков, Верила, Веслец, Вихрен, Волов, Германея, Джерман, Джуганица, Димитър Чучуганов, Иван Вазов, Иван Рилски, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Кирил и Методи, Коста Петров, Лакатница, Лоза, Любен Каравелов, Местност Бончук, Местност под селото, Момина сълза, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Плиска, Победа, Пролет, Раковски, Рила, Св. Илия, Синчец, Скобелев, Славяни, Стефан Караджа, Стоил Косовски, Стопански двор, Тинтява, УПИ 65365. 46. 56 Средна Вода, Фенерка, Хан Аспарух, Христо Ботев, Чавдар войвода, Юри Гагарин; Сапарево: 00455042, 045132, X-2698, І-2332, Кв. 66, Айдарска, Бачо Киро, Божур, Бузлуджа, Васил Левски, Венелин, Верила, Витоша, Вражалец, Дамка, Иглика, Извора, Искър, Калоян, Киндо, Лале, Минзухар, Могилата, Морава, Мусала, Найден Дринов, Никлин камък, Осми март, Павел Бобеков, Паисий, Пейо Яворов, Планинец, Райна Княгиня, Ридо, Ръжана, Седемте Рилски Езера, Средна гора, Старио камък, Стопански двор, Струма, Теменужка, Тодор Влайков, Хаджи Димитър, Хаджи Иван, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Асен, Шипка, Ягода; Червен Брег: Александър Стамболийски, Баба Парашкева, Баба Тонка, Бачо Киро, Бенковски, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Верила, Гагарин, Георги Димитров, Гурко, Джубрена, Димитър Благоев, Иван Вазов, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Маршал Толбухин, Местност Могилите, Местност Рибарници, Митко Палаузов, Мусала, Никола Вапцаров, Оборище, Общ. Дупница, Опълченска, Партизанска, Пионерска, Плиска, Райна Княгиня, Раковски, Рила, Станке Димитров, Стопански двор, Трети Гвардейски Полк, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка; Яхиново: 87727. 13. 18. 2, 87727. 14. 69, 87727. 17. 1, 87727. 20. 2, 87727. 203. 284, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Бузлуджа, Васил Априлов, Васил Демиревски, Васил Левски, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Столетов, Георги Раковски, Девети септември, Димчо Дебелянов, Доктор Петър Берон, Иван Вазов, Иглика, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Кокиче, Коста Петров, Любен Каравелов, Марин Дринов, Марсилия, Местност Полето, Опълченска, П Р Славейков, Патриарх Евтимий, Пейо Яворов, река Джубрена, Стефан Караджа, Стопански двор, Трети март, УПИ - II Кв. 39, Христо Ботев, Яхинско шосе

На 19.10.2017 г. /09:30 - 13:00 ч./ - Крайници: 39339. 117. 68, Александър Димитров, Асен Златаров, Баба Е Механджийска, Васил Коларов, Верила, Генерал Заимов, Георги Бенковски, Гергана, Джубрена, Дунав, Захари Стоянов, Крайречна, Неофит Рилски, Самуил, Солун, Стопански двор, Трети Гв. полк, Хаджи Димитър; Червен Брег: Георги Димитров

На 20.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Грамаде, Общ. Дупница: Іх - 136, Кв. 18

Община Кочериново  

На 18.10.2017 г. /10:00 - 14:00 ч./ - Боровец: УПИ-І

Община Кюстендил  

На 16.10.2017 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./; на 17.10.2017 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ - Кюстендил: България, Индустриална, Македония, Оборище, Петър Берон, Раковски, Соволска, Шести септември

На 16.10.2017 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./; на 17.10.2017 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Кюстендил: Аверки, Александър Стамболийски, Братя Миладинови, България, Велбъжд, Генерал Заимов, Генерал Крум Лекарски, Гладстон, Гороцветна, Гургулят, Двадесет и Осми Февруари, Демокрация, Димитър Беровски, Димитър Грънчаров, Димчо Дебелянов, Драгоман, Екзарх Йосиф, Жданов, Захари Стоянов, Иларион Ловчански, Иларион Макариополски, Индустриална, Калосия, Калоян, Каменица, Кирил и Методий, Клокотница, Княз Ал. Батемберг, Княз Богороди, Колуша, Константинова баня, Крали Марко, Кресна, Лавале, Левски, Лиляна Димитрова, Лозенград, Людмил Янков, Македония, Местност Гърлянски Черешарник, Метохия, Неофит Рилски, Оборище, Орлица, Осоговска, Отец Паисий, Панайот Хитов, Патриарх Евтимий, Петър Берон, Полковник Стефан Манов, Преславска, Румена войвода, Савойски, Свети Георги, Свети Мина, Сливница, Соволска, Средна гора, Стрема, Тодор Ангелов - Божаната, Тодор Пеев, Три Кладенци, Търговска, ул. Цар Калоян, Хаджи Йоаким, Хайдушка, Цар Освободител, Чапаев, Черно Море, Шейново, Шести септември, Юри Гагарин

На 16.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 17.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Кюстендил: Индустриална, Оборище, Петър Берон, Соволска

На 16.10.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Кюстендил: Ален Мак, Банска, Банска, Банска, Бащовица, Бащовица, Буревестник, Буревестник, Витоша, Витоша, Габрово, Зимница, Зимница, Казанлък, Казанлък, Казанлък, Кв. Изток, УПИ I, Комплекс Изток, Комплекс Изток, Комплекс Изток, Комплекс Изток, Любимец, Любимец, Любимец, Люлин, Медковец, Медковец, Медковец, Мездра, Мездра, Мездра, Мездра, Местност Николичевски път, Местност Николичевски път, Младост, Плиска, Пловдив, Пловдив, Победа, Порой, Порой, Риша, Ропотамо, Ропотамо, Самодивска, Самодивска, Самодивска, Свищов, София, София, София, Стрелча, Стрелча, Сълза, Трън, Трън, Чайка, Ямбол, Янтра

На 16.10.2017 г. /09:30 - 09:45 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 10:15 - 10:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 18.10.2017 г. /09:15 - 10:30 ч./; на 19.10.2017 г. /09:15 - 10:30 ч./; на 20.10.2017 г. /09:15 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Бобешино; Горно Уйно; Гурбановци; Гюешево: 000053, Васил Левски, Георги Раковски, Иван Вазов, Ильо войвода, Кирил и Методий, Комсомолска, Махала Богданица, Махала Борнарска, Махала Гарище, Махала Димирци, Махала Зарева, Махала рекалска, Махала Тонева, Махала Центъра, Махала Цървенджийска, Махала Чачарска, Младен Тасков, Отец Паисий, Поручик Борис Чуковски, Руен, Румяна войвода, Стефан Караджа, Стойо Якимов Георгиев, Стоян Лудев, Хан Аспарух; Долно село: М. Планиница, Махала Бистрица, Махала Буковска, Махала Дяволска, Махала Каймаканска, Махала Кошарелска, Махала Логовска, Махала Малиновска, Махала Пищилци, Махала Превалец, Махала Ридарци, Махала Салакунска, Махала Транчовска, Махала Чукарска, Махала Шаламанци; Долно Уйно: Махала Олтоманци; Ивановци, Общ. Кюстендил; Каменичка Скакавица: Васил Левски, Здравец, Каменица, Махала Дудевска, Махала Пилищарска, Махала Чакмаджийска, Махала Чифутска, Осогово, Хаджи Димитър; Коприва; Кутугерци; Кършалево; Ломница, Общ. Кюстендил: Махала Анина, Махала Батина, Махала Богойна, Махала Грамаче, Махала Джурина, Махала Донина, Махала Милоорниче, Махала Плавнище, Махала Попов дол, Махала Прекендачка, Махала Равно Буче, Махала Щърбец; Мазарачево: Махала Безбелинци, Махала Модро Поле, Махала Тренките, Махала Черна река; Преколница: Махала Байковска, Махала Вароша, Махала Делевска, Махала Карадачка, Махала Османци, Махала Прапорска, Махала Ридарска, Махала Сливарска, Махала Тупандийска, Махала Чукойска; Раненци: Людмила Живкова, Махала Боровска, Махала Велиновска, Махала Димовска, Махала Друмлийска, Махала Кривошийска, Махала Лехчанска, Махала Мечкарска, Махала Реджовска, Махала Славевска, Махала Стругарска, Махала Центъра, Махала Шляпарска; Церовица: Махала Бело Камене

На 16.10.2017 г. /09:30 - 09:45 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 10:15 - 10:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 18.10.2017 г. /09:15 - 10:30 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./; на 19.10.2017 г. /09:15 - 16:00 ч.; 09:15 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./; на 20.10.2017 г. /09:15 - 10:30 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Чудинци

На 16.10.2017 г. /09:30 - 09:45 ч.; 10:15 - 10:30 ч./ - Вратца: Махала Вучкова, Махала Гаджалска, Махала Илчова, Махала Ливадска, Махала Мазнево, Махала Мацаранска, Махала рекалска, Махала Стоилкова, Махала Терзийска, с. Вратца, М. Дервена, Общ. Кюстендил; Горна Брестница; Грамаждано: Местност Гола Велика; Гърляно: Владимир Заимов, Девети септември, Димитър Каляшки, Крум Кюлявков, Махала Балиндол, Махала Баовец, Махала Биковска, Махала Джопарска, Махала Долна, Махала Леските, Махала реката, Махала Ресенска, Махала Ярешка, Местност Смоквата, Местност Средно Поле, Руен; Жиленци: Везенска махала, с. Жиленци Общ. Кюстендил, Георги Димитров, Гюешевско шосе, Деляница, Димитър Каляшки, Курбанци, Махала Босачка, Махала Везенска, Махала Грънчарска, Махала Долна, Махала Мазнево, Махала Сиракова, Махала Сърбинска, Махала Чифлика, Махала Юручка, Местност Грамаге, Осогово, Радослав Нотев, рекалска, Стопански двор, Христо Ботев; Кюстендил: Белият камък, Бреза, Гюешевско шосе, Димитър Иванов, Димитър Кукудов, Емил Марков, Крум Зарев, Махала Корубанска, Местност Влахов дол, Местност Гнила, Местност Гола Велика, Местност Динката, Местност Жабокрътски Рид, Местност Полски Имоти, Местност Ръжеве, Местност Хисарлъка, Митко Палаузов, Невестинско шосе, Незабравка, Никола Атанасов, Раденко Видински, Светамински Бор, Станкевско шосе, ул. Дупнишко шосе; Ръсово: Мах. рекалска, Община Кюстендил, Махала Лесичка

На 17.10.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 19.10.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 21.10.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Кюстендил: Ален Мак, Банска, Банска, Банска, Бащовица, Бащовица, Буревестник, Буревестник, Витоша, Витоша, Габрово, Зимница, Зимница, Казанлък, Казанлък, Казанлък, Кв. Изток, УПИ I, Комплекс Изток, Комплекс Изток, Комплекс Изток, Комплекс Изток, Любимец, Любимец, Любимец, Люлин, Медковец, Медковец, Медковец, Мездра, Мездра, Мездра, Мездра, Местност Николичевски път, Младост, Плиска, Пловдив, Пловдив, Победа, Порой, Порой, Риша, Ропотамо, Ропотамо, Самодивска, Самодивска, Самодивска, Свищов, София, София, София, Стрелча, Стрелча, Сълза, Трън, Трън, Чайка, Ямбол, Янтра

На 17.10.2017 г. /09:15 - 10:15 ч./ - Брест, Общ. Трекляно: Махала Беловци, Махала Знеполци, Махала Казаците, Махала Песяк, Махала селото, Махала Янкова; Бъзовица: Махала Врътина, Махала Георгина, Махала Говедарници, Махала Димина, Махала Дънкова, Махала Кюлина, Махала реката; Габрешевци: Мах. Богдановци, Мах. Бусарска, Мах. Гелевци, Мах. Зарковци, Мах. Клисурци, Мах. Костадиновци, Мах. Мутарска, Мах. Пешова, Мах. Полоканска, Мах. Равнище, Мах. Тихия Кът, Мах. Ущиринци; Горановци, Общ. Кюстендил: Махала Оспротива; Горни Коритен: Махала Богдановци, Махала Григоринци, Махала Джуркинци, Махала Лиярска, Махала Лозановци, Махала Любенова, Махала Мъзгарска, Махала Пауновци, Махала Петкова, Махала Попова, Махала Ралоква, Махала Расова, Махала Спасановци, Махала Цонева; Горно Кобиле: Махала Бучлинци, Махала Пешина, Махала селото; Горно Уйно: Махала Амиджина, Махала Брестов дол, Махала Джалевица, Махала Дръндевци, Махала Дудевска, Махала Момчилова, Махала Панагонова, Махала Цървеличка; Добри дол, Общ. Трекляно: Махала Ашковци, Махала Вучковци, Махала Герасимци, Махала Горна Ливада, Махала Горчовци, Махала Гълъбовци, Махала Джуровци, Махала Добридолски Воденици, Махала Дръндевци, Махала Дълбоки дол, Махала Зеленковци, Махала Златковци, Махала Мутевци, Махала Наковци, Махала Ората, Махала Паргова, Махала Пращенци, Махала Савова, Махала Сръбиновци, Махала Татарци, Махала Центъра, Махала Шуме; Долни Коритен: Махала Витанова, Махала Витановци, Махала Гелева, Махала Деянова, Махала Джонева, Махала Димова, Махала Дроньова, Махала Китанова, Махала Клубарска, Махала Кьосакова, Махала Манчова, Махала Петкова, Махала Портарска, Махала Хановете, Махала Чомарска; Долно Кобиле: Махала Аврамци, Махала Диневци, Махала Ковачевци, Махала Козарник, Махала Кошарци, Махала Момчиловци, Махала Пладнище, Махала Станчевци, Махала Станчовци, Махала Училището; Долно Уйно: Махала Дедо Ненова, Махала Корнец, Махала Моралийска, Махала Олтоманци, Махала Райкова, Махала Славкова, Махала Чурица, Махала Янковска; Драговищица, Общ. Кюстендил: Акация, Априлско Въстание, Асен Златаров, Атанас Достин, Бреза, Брест, Генерал Савойски, Георги Григоров Фарадей, Девети септември, Димитър Каляшки, Земен, Искра, Кирил и Методий, Лале, Липа, Места, Местност Перивол, Местност Ямборано, Младост, Опълченска, Охрид, Преслав, Рила, Руен, Славчо Темкин, Спартак, Спортист, Стоян Лудев, Черница; Злогош: Долна махала, Махала Гергиновци, Махала Горни Шушнярци, Махала Долни Шушнярци, Махала Клен, Махала кориярци, Махала Лазина, Махала Лалина Падина, Махала Мушикарци, Махала Плава Круша, Махала селото, Махала Чиринци; Косово, Общ. Трекляно: Махала Ангеловци, Махала Върбица, Махала Въргинци, Махала Дузинци, Махала Дурниловци, Махала Качаревци, Махала Лисичковци, Махала Пашинци, Махала Поповци, Махала селото, Махала Сировичинци, Махала Такламановци, Махала Широки дол; Полетинци; Средорек, Общ. Трекляно: Махала Бекярска, Махала Джониловци, Махала Драгльовци, Махала Дренярска, Махала Клинчарци, Махала Неделкьова, Махала Павлева, Махала Пашина, Махала Петрева, Махала Центъра, Махала Явор, Махала Янина, Местностдупни камък; Сушица, Общ. Трекляно: Махала Варни дол, Махала Камберска, Махала Прогона, Махала Раздолци, Махала реката, Махала Старо село, Махала Ханове, Махала чешмата, Махала Чифлика, Махала Шавар; Трекляно: Махала Антовци, Махала Аплатовци, Махала Бакъмска, Махала Божуринци, Махала Бойкинци, Махала Бръзина, Махала Връшинци, Махала Гебовци, Махала Горни Балабановци, Махала Димитрина, Махала Долни Балабановци, Махала Долно Гъжинци, Махала Дъбът, Махала Караджинца, Махала Караджинци, Махала Корубинци, Махала Кръстинци, Махала Кьосинци, Махала Лисичковци, Махала Марикинци, Махала Младост, Махала Павлевци, Махала Поповци, Махала Стойковци, Махала Сукинци, Махала Табаци, Махала Тодоровци, Махала Тошинци, Махала Трънярци, Махала Тупарци, Махала Цалакина, Махала Центъра, Махала Чавдаровци, Махала Шавудинци, Махала Шумановци, Махала Щроклинци; Чешлянци: Махала Бара, Махала Вишурци, Махала Милчаци, Махала Орница, Махала реката, Махала Стопански двор, Махала Ябуковица, Махала Ясикаре

На 17.10.2017 г. /09:15 - 10:15 ч.; 09:15 - 13:00 ч.; 11:30 - 13:00 ч./ - Киселица: Махала Богданинци, Махала Буцалевци, Махала Вучковци, Махала Гелчинци, Махала Кадинци, Махала Търница; Побит камък, Общ. Трекляно: Махала Возчукар, Махала Джокинци, Махала село; Уши: 030001 М. под пътя, Махала Вучарник, Махала Горно Велковци, Махала Долно Велковци, Махала Златанова, Махала Знеполци, Махала Калеинци, Махала Кошарци, Махала Николина, Махала Николинци, Махала Самарджийска, Махала Спасевска; Драгойчинци: Мах. Богданова, Мах. Бозкина, Мах. Гигина, Мах. Гигинци, Мах. Градско Ливаде, Мах. Дайчова, Мах. Деяница, Мах. Джикаре, Мах. Дълги Лом, Мах. Дърнелци, Мах. Зеинци, Мах. Злондон, Мах. Корита, Мах. Куркина, Мах. Малка Падина, Мах. Митарци, Мах. Пейчинова, Мах. село, Мах. Средно Осое, Мах. Чорбаджийска, Мах. Ширилова; Метохия: Долна махала, Махала Баздрике, Махала Бургяре, Махала Владимировци, Махала Матеина, Махала Осояре, Махала Пауновци

На 17.10.2017 г. /09:15 - 13:00 ч.; 11:30 - 13:00 ч./ - Горно Кобиле: Махала Бучлинци; Долно Кобиле: Махала Аврамци, Махала Пладнище

На 18.10.2017 г. /09:00 - 10:00 ч./; на 19.10.2017 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./; на 20.10.2017 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Драговищица, Общ. Кюстендил: V-908, Кв. 61, Асен и Петър, Георги Григоров Фарадей, Гладстон, Девети септември, Еделвайс, Земен, Изгрев, Камчия, Кокиче, Местност Перивол, Никола Вапцаров, Нов Живот, Оборище, Орлица, Осогово, Петър Берон, Преслав, Рила, Синчец, Славчо Темкин, Тинтява, Чаталджа, Череша, Шейново, Шести септември, Ягода; Дупница: 324+460 до 324+840; Кюстендил: Соволска; Мазарачево: Махала Боровица, Махала Валявица, Махала Маренска; Соволяно: Александър Стамболийски, Антон Иванов, Бистрица, Божур, Васил Левски, Вихрен, Владимир Поп Томов, Възход, Георги Кирков, Георги С. Раковски, Девети септември, Здравец, Иглика, Китка, Кокиче, Комсомолска, Лале, Любен Каравелов, Любен Харалампиев, Любикова, Местност Белуток, Местност Брегове, Местност Долбин, Местност Модро Поле, Минзухар, Младост, Незабравка, Осогово, Пионер, Победа, Райко Даскалов, Рила, Руен, Съборището, Теменуга, Хан Омуртаг, Христо Божички, Христо Ботев, Цар Симеон, Череша, Ябълка

На 18.10.2017 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./; на 19.10.2017 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./; на 20.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Блатец, Общ. Кюстендил: Махала Граньова

На 18.10.2017 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./; на 19.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./; на 20.10.2017 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Радловци

На 18.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 19.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 20.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Соволяно: Александър Стамболийски, Вихрен, Владимир Поп Томов, Възход, Девети септември, Иглика, Китка, Лале, Любен Каравелов, Любен Харалампиев, Местност Модро Поле, Незабравка, Пионер, Райко Даскалов, Рила, Руен, Съборището, Цар Симеон, Череша

На 18.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./; на 19.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./; на 20.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Дождевица; Лисец, Общ. Кюстендил: 000520; На 18.10.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Кюстендил: Ален Мак, Банска, Банска, Бащовица, Бащовица, Буревестник, Буревестник, Витоша, Витоша, Габрово, Зимница, Казанлък, Казанлък, Кв. Изток, УПИ I, Комплекс Изток, Комплекс Изток, Комплекс Изток, Любимец, Любимец, Любимец, Люлин, Медковец, Медковец, Мездра, Мездра, Мездра, Местност Николичевски път, Младост, Плиска, Пловдив, Пловдив, Победа, Порой, Порой, Риша, Ропотамо, Самодивска, Самодивска, Свищов, София, София, София, Стрелча, Стрелча, Сълза, Трън, Трън, Чайка, Ямбол, Янтра

На 20.10.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Кюстендил: Ален Мак, Банска, Банска, Банска, Банска, Бащовица, Бащовица, Бащовица, Буревестник, Буревестник, Витоша, Витоша, Витоша, Габрово, Зимница, Зимница, Зимница, Казанлък, Казанлък, Казанлък, Кв. Изток, УПИ I, Кв. Изток, УПИ I, Комплекс Изток, Комплекс Изток, Комплекс Изток, Комплекс Изток, Комплекс Изток, Любимец, Любимец, Любимец, Любимец, Люлин, Медковец, Медковец, Медковец, Медковец, Мездра, Мездра, Мездра, Мездра, Мездра, Местност Николичевски път, Младост, Плиска, Пловдив, Пловдив, Пловдив, Победа, Порой, Порой, Порой, Риша, Риша, Ропотамо, Ропотамо, Ропотамо, Самодивска, Самодивска, Самодивска, Свищов, София, София, София, София, Стрелча, Стрелча, Стрелча, Сълза, Трън, Трън, Трън, Чайка, Ямбол, Ямбол, Янтра

Община Рила  

На 17.10.2017 г. /09:30 - 10:30 ч.; 13:00 - 14:00 ч./ - Бараково: Александър Стамболийски, Баба Гена, Беласица, В. Везенков, Васил Коларов, Вела Пеева, К. Лазаров, Клемент Готвалд, Климент Готвалд, Кокиче, Костадин Лазаров, Лазар Везенков, М. Полето, Местност Кални Валог, Методи Попгеоргиев, Митко Палаузов, Никола Парапунов, Парцел ІV, Септемврийска, Струма, УПИ - VІІІ-157, Христо Ботев; Кочериново: Асен Рашков, В. Везенков, Дом За Стари Хора, Левски, Лот 2, Местност Джанговица, Никола Вапцаров, пътен възел, Струма; Пороминово: 000182, 017013, 0311025, 2607Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари