ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в област Перник за периода 5 - 9 март 2018 г.

Източник: ЧЕЗ България

ОБЛАСТ ПЕРНИК  

Община Брезник  

На 06.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 07.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Ноевци;

На 06.03.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 10:00 - 12:00 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ На 07.03.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ На 09.03.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Режанци;

Садовик;

На 06.03.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ На 07.03.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ На 09.03.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Душинци;

На 06.03.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ На 07.03.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ На 09.03.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Банище;

На 06.03.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ На 07.03.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ На 09.03.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Бегуновци;

Беренде, Общ. Земен; БРЕЗНИК: МТП Ръждавец;; Велиново; Габровдол; Гигинци: УПИ ХІV-219, Кв.22; Горна Секирна: Местн.Валога; Долна Секирна: МТП Д.Секирна;; Ерул; Кошарево; Милкьовци; Непразненци; Станьовци;

На 06.03.2018 г. /10:00 - 12:00 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ На 07.03.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ На 09.03.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Брезнишки Извор;

На 07.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Долна Секирна;

На 08.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Брезник: 06286.502.39, Генерал Владимир Заимов, Гоздовска, Еретин, Забел, Клисура, Петров Камък;

На 09.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Брезник: Андрей Михайлов, Борис Калев, Борова Гора, Бреза, Воин, Георги Ив Бунджулов, Жданов, Комсомолец, Мала Река, Пети Конен Полк, Славей, Стоян Миленков, Цвета Лумбарова, Шипка;

Община Земен  

На 07.03.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Дивля: Мах.Кукувичарска, Мах.Фильова

Община Ковачевци  

На 06.03.2018 г. /09:45 - 10:45 ч.; 11:15 - 12:00 ч./ - Габровдол; Горна Врабча: Стопански Двор; Горна Глоговица; Дивля: Мах.Кукувичарска, Мах.Фильова; Долна Врабча; Долна Секирна; Еловдол: Кв.15; Калище; Калотинци; Ковачевци, Общ. Ковачевци: XXIV-1148, Кв.49, Нупи 1,Масив 1,С.Ковачевци, Нупи 17а, С. Ковачевци, С. Ковачевци, Общ. Ковачевци местност Яз. Пчелина, УПИ XІІ-343 Кв.36, УПИ-XIII, Кв.53а, Циганка; Косача; Кошарево: 000339; Лобош; Мурено; Перник: Хасково; Радибош; Ракиловци; Светля; Сирищник: УПИ ІV-494, Кв.38; Слатино, Общ. Ковачевци; Смиров Дол; Чепино;

На 07.03.2018 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Ковачевци, Общ. Ковачевци;

Община Перник  

На 07.03.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 14:45 - 16:15 ч./ - Батановци: 3ти Март, 6ти Септември, Акация, Александър Стамболийски, Батан Войвода, Бистрица, Братя Миладинови, Васил Левски, Владимир Заимов, Георги Бенковски, Граово, Желю Демиревски, Княз Борис I, Коста Тричков, Любен Каравелов, Мах.Делниче, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Св.Св.Кирил и Методий, Средорек, Старо Село, Стефан Караджа, Стране, Струма, Трендафил Георгиев, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка;

На 06.03.2018 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Перник: 1-ва, 104, 105, 14-та, 16-та, 17-та, 3-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, Балканджи Йово, Батак, Бродо, Димова Махала, Елена, Кв. Радина Чешма, УПИ 110, Кад. Район 623, Козлодуи, Къкринско Ханче, Мадара, Парижка Комуна, Перущица, Пирдоп, Преслав, Радина Чешма, Радина Чешма Имот 611-406, Република, Рудничар, Св.Св.Кирил и Методий, Силистра, Стара Тева, Струма, Тева, Тева /Къщи/, Търново, Христо Смирненски, Чипровско Въстание;

На 06.03.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 14:45 - 16:15 ч./ - Перник: 603, 616-та, Балканджи Йово, Блокове на Р-К Тева, Велчова Завера, Кв. Тева, Кв. Тева, УПИ XI, Кв.193, Крушовска Република, Освобождение, Парижка Комуна, Петко Ефтимов, Радомирска Република, Разпределителна, Република, Сини Вир, Тева, Урса, Чипровско Въстание;

На 06.03.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 11:45 - 13:00 ч./ - Перник: Атанас Накев, Благой Гебрев, Бучински Път, Владайско Въстание, Воронеж, Вулкан, Девин, Димитровград, Димитър Благоев, Димитър Рибарски, Иван Шишман, Изток, Калофер, Кирил Тупанков, Крум Накев, Лом, Мах.Портарева, Никифор Панкев, Огоста, Петър Пенчев, Превалец, Стомана, Стримон, Хасково, Църква, Юрий Гагарин, Ямбол;

На 06.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ - Перник: Благой Гебрев, Владайско Въстание, Изток, Стомана, УПИ V,Кв.201,Кв.Изток, Ямбол;

На 06.03.2018 г. /09:00 - 13:00 ч./ - Перник: Благой Гебрев, Изток;

На 06.03.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 07.03.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 08.03.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Перник: Вардар, Железничарска, Струма, Тунджа;

На 07.03.2018 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Дивотино: 3-ти Март, 34069, Витоша, Втора, Двадесета, Двадесетивтора, Двадесетидевета, Двадесетиосма, Двадесетипета, Двадесетиседма, Двадесетитрета, Двадесетичетвърта, Двадесетишеста, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кв29 УПИV -642, Комсомолска, Люлин, махала Герен, махала Ливаге, махала Светавода, махала Тенов Дол, Миньор, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесета, Петдесетивтора, Петдесетипета, Петдесетитрета, Петнадесета, Първа, Рила, Седемнадесета, Седма, Слатина, Струма, Тенов Дол, Тридесета, Тридесетивтора, Тридесетиосма, Тридесетипета, Тридесетипърва, Тридесетиседма, Тридесетитрета, Тридесетичетвърта, Тридесетишеста, Тринадесета, УПИ VIII - 296 Kb.21, УПИ ІІ Кв.746, Четвърта, Четирдесета, Четирдесетиосма, Четирдесетипета, Четирдесетиседма, Четирдесетитрета, Четринадесета, Шеста, Шестнадесета;

На 07.03.2018 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Люлин, Общ. Перник: V-614 Кв 59, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кв.31,Упи1-577, Мах.Лесков Дол, Мах.Стакьовец и Манастира, Местн.Задбудилица, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, ПИ 874, Първа, С. Люлин, М. Чокладиновец, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Осма, Тридесет и Седма, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесеста, Четвърта, Четиринадесета, Шеснадесета, Шеста;

На 07.03.2018 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Перник: Рашо Димитров, Цалева Круша;

На 07.03.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 14:45 - 16:15 ч./ - Богданов Дол: Васил Левски, Витоша, Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Иглика, Извор, Китка, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Любен Каравелов, Люлин, Мах.Дълга Бара, Мах.Стаменова, Отец Паисий, Петър Берон, Пирин, Пчела, Рила, Стара Планина, Струма, Теменуга, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Цар Симеон, Чучулига; Вискяр: ІІ-253 Кв.30; Витановци: Васил Левски, Кракра Пернишки, П-Л ІV-241, Кв.29, УПИ І-51 Кв.14; Гоце Делчев: Ючдорушко Дере; Зидарци; Мещица: Адалберт Антонов, Александър Димитров, Александър Невски, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Васил Коларов, Васил Левски, Велин Сърбов, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Даме Груев, Детелина, Детелина Минчева, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Еделвайс, Елена Георгиева, Елин Пелин, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Капитан Петко Войвода, Кв.3 УПИ VІІІ-165, Кокиче, Комсомолска, Ленко, Леонид Брежнев, Лилия, Лиляна Димитрова, Маршал Жуков, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Октомврийска Революция, Пейо Яворов, Път №63, Райна Княгиня, Рахила Ангелова, С. Мещица, Стадион, Пл.№140, кв. 62, Свилен Русев, Сергей Румянцев, Синчец, Станке Димитров, ХVIII Кв.55а, Юрий Гагарин, Ястребино; Перник: Ахелой, Баба Тонка, Бараки Тмк Ленин, Бела Вода, Градина, Григорий Цамблак, Емине, Иван Асен Втори, Клокотница, Матей Преображенски, Света Гора, Симеон Радев, Симеоновград, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Цар Самуил; Радуй; Расник: Брод, Казанджийска, Околовръстен Път; Ярджиловци: Ален Мак, Арда, Асен Китанов, Велин Асенов, Георги Димитров, Девети Септември, Иван Алексиев, Йордан Станоев, Китка, Кракра, Никола Вапцаров, Оборище, Орниче, Осоица, Перник, Първи Май, Рила, Свилен Русев, Средна Гора, Стара Планина, Струма, Тодор Димитров, Христо Смирненски;

На 08.03.2018 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Батановци: 3ти Март, Бела Вода, Бл ДЦЗ Васил Коларов, Граово, Махала Трънска и Кащерова, Св.Св.Кирил и Методий, Свети Спас;

На 08.03.2018 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Перник: Ангел Кънчев, Антим Първи, Ахелой, Бела Вода, Ботьо Петков, Иван Асен Втори, Иван Страцимир, Иларион Макариополски, Клокотница, Марин Дринов, Мария Луиза, Матей Преображенски, Мъглиж, Неофит Бозвели, Никола Обретенов, Света Гора, Филип Тотю, Хан Аспарух, Хан Кубрат, Хан Маламир, Хан Омуртаг, Хан Персиан, Хан Тервел, Цар Борис I, Цар Самуил, Цар Симеон, Юрий Гагарин;

На 09.03.2018 г. /08:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Перник: 6-ти Май, Айтос, Асеновград, Ахтопол, Балчик, Банско, Битоля, Ботевград, Брайла, Брацигово, Брезник, Бургас, Бяла Слатина, Варна, Васил Левски, Велинград, Видин, Враца, Граово, Добруджа, Дряново, Епископ Киприян, Златица, Изток, Ихтиман, Казанлък, Карлово, Клепало, Котел, Кракра, Кракра Пернишки, Красно Село, Кърджали, Лясковец, Миньор, Монте Карло, Нов Безистен, Нова Загора, Нови Пазар, Одрин, Омуртаг, Охрид, Павликени, Пирдоп, Пловдив, Първи Май, Радомир, Разлог, Раковска, Раковски, Русе, Самоков, Св.Св.Кирил и Методий, Севлиево, Стара Загора, Струга, Твърди Ливади, Трявна, Търговище, УПИ 2,Кв.202, Физкултурна, Христо Смирненски, Шумен;

На 09.03.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 14:45 - 16:15 ч./ - Перник: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Ахтопол, Балчик, Бели Брег, Берковица, Битоля, Болград, Брацигово, Брезник, Варна, Враца, Граово, Дубровник, Есперанто, Етрополе, Илия Бешков, Кв. Рудничар, Клепало, Кърджали, Мелник, Одрин, Охрид, Павликени, Пирот, Преспа, Прилеп, Проучване, Рудничар, Русе, Самара, Самоков, Св.Св.Кирил и Методий, Свищов, Севлиево, Стара Чешма, Твърди Ливади, Троян, Трън, Угърчин, УПИ V Кв.7 Кв.Рудничар, Цанко Церковски, Шумен;

На 09.03.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./ - Перник: Асенова Крепост, Вардар, Граховска, Кракра, Отец Паисий, Росица, Тунджа;

Община Радомир  

На 08.03.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 14:45 - 16:15 ч./ - Батановци: Граово

На 08.03.2018 г. /09:15 - 12:00 ч./ - Извор, Общ. Радомир: махала Канджулица

На 08.03.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Радомир: Мах.Арбанас

Община Трън  

На 06.03.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./ - Трън: Денчо Знеполски, Мах.Кошарите

На 07.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Долна Мелна: Нупи 12

На 08.03.2018 г. /09:00 - 14:15 ч./ - ГорочевциКоментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари