ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в София град за периода 5 - 9 март 2018 г.

ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД  

Община Витоша  

На 06.03.2018 г. /09:30 - 12:30 ч./ - София: 1-ва, Здравец, Крайречна, Лешникова Гора, Мащерка, Хан Крум, Хан Крум/Драгалевци/

На 06.03.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Соколна, ул. Плевен

На 06.03.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 07.03.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 08.03.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 09.03.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ - София: 406-та, Ваклинец, Вера Недкова, Горски Синчец, Св.Наум /Драгалевци, Св.Наум/Трайчо Костов/

На 06.03.2018 г. /09:45 - 16:00 ч./ - София: Грамос, Планинец, Райска Градина/Аврора/, Цар Борис III/Девети Септ.

На 07.03.2018 г. /09:30 - 11:30 ч./ - София: Балеви Ливади, В.З. Симеоново - Драгалевци, Витоша-Вец Симеоново, Витошки Езера, Еминица, Зелена Гора, Каменица, Киселица /Кв.Симеоново/, местност Стария Мост, Падината, Симеоново, Симеоновско Шосе/Вол.Шосе/, Студено Кладенче /Кв. Симеоново/, Чемшир /Симеоново/, Чифлишка

На 07.03.2018 г. /09:30 - 12:00 ч./ - София: Богомил Райнов, Българска Легия, Василашко Езеро, Иван Сусанин, Петър Папакочев, Ралевица, Родопски Извор

На 07.03.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 08.03.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Братя Бъкстон, Красна Китка

На 07.03.2018 г. /11:00 - 16:15 ч./ - София: Каменица, Планина Витоша

На 08.03.2018 г. /09:00 - 11:00 ч./ - София: Георги Рилски, УПИ ХХІІІ-638 Кв. 31

На 09.03.2018 г. /09:00 - 13:30 ч./ - София: Черни Връх

На 09.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Мърчево: Втора

На 09.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Белоток, Войводина Могила, Евлия Челеби/Мара Петлякова, Никола Петков/П.Напетов/, Планинец, Цар Борис III/Девети Септ.

На 09.03.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Белмекен, Братя Бъкстон

Община Връбница  

На 06.03.2018 г. /09:20 - 15:15 ч./ На 07.03.2018 г. /09:20 - 15:15 ч./ - София: Надежда 5, Надежда 5, Надежда 5, Надежда 6

На 06.03.2018 г. /09:30 - 16:15 ч./ - София: 3020-та/Връбница/

На 08.03.2018 г. /09:20 - 15:15 ч./ На 09.03.2018 г. /09:20 - 15:15 ч./ - София: Надежда , Надежда 5, Надежда 5, Надежда 6

На 09.03.2018 г. /09:45 - 15:15 ч./ - София: Проф.Янаки Моллов/Стачник/

Община Възраждане  

На 06.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Средна Гора

На 07.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Отец Паисий -

На 07.03.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Д-Р Калинков/Ив.Перчемлиев/, Димитър Петков, Зона Б-18, Зона Б-19, Позитано, Царибродска/Никола Шопов/

На 07.03.2018 г. /09:15 - 16:30 ч./ - София: Д-Р Калинков/Ив.Перчемлиев/, Иван Перчемлиев

На 08.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Св.Св.Кирил и Методий

На 09.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Българска Морава 16, Опълченска, Шар Планина

Община Изгрев  

На 06.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 07.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 09.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Въртопо, Г.М.Димитров

На 06.03.2018 г. /13:00 - 15:00 ч./ - София: Самоков

На 06.03.2018 г. /13:30 - 16:00 ч./ - София: Драган Цанков

На 08.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Въртопо , Г.М.Димитров

Община Искър  

На 06.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Делийска Воденица, Дружба, Дружба 2, УПИ ХV -1099 Кв.7

На 07.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Делийска Воденица, Дружба 1, Дружба 2, УПИ ХV -1099 Кв.7

На 08.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Дружба, Дружба 2, Жеко Войвода , УПИ ХV -1099 Кв.7, УПИ ХV -1099 Кв.7

На 09.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Дружба, Дружба 2, УПИ ХV -1099 Кв.7, УПИ ХV -1099 Кв.7

Община Красна Поляна  

На 06.03.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ На 07.03.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ На 08.03.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ На 09.03.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ - София: Западен Парк/Христо Михайло

Община Красно Село  

На 06.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Пирински Проход

На 06.03.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ На 07.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Гоце Делчев/Жк Емил Марков/

На 08.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Ул.”Лайош Кошут , Гоце Делчев/Жк Емил Марков/, Гоце Делчев/Жк Емил Марков/, Дебър, Дечко Йорданов

На 09.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Деян Белишки, Метличина Поляна/Васил Ленк, Нишава/Георги Аврамов/

Община Кремиковци  

На 06.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 07.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 08.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 09.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Долни Богров: 1, 10, 15, 16, 3, 35, 4, 5, Іх-356 Кв.18

На 06.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:30 - 14:15 ч.; 14:00 - 15:30 ч./ - Челопеч: Александър Стамболийски

На 06.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 15:30 ч./ - София: 1-ва, Іі-648, Кв.29б/Челопечене/, Ангел Маджаров /Челопечене/, Б.Викторов /Ботунец 1/, Балкан, Балкан /Ботунец 1/, Борис Петров /Челопечене/, Ботунец 1, Ботунец 2, Българка /Ботунец 1/, В.Николов /Ботунец 1/, Васил Левски, Васил Левски /Ботунец 1/, Вачова /Челопечене/, Витиня, Витиня /Ботунец 1/, Гилица /Ботунец 1/, Гилица /Челопечене/, Градина /Челопечене/, Димитър П. Димитров /Кв. Челопечене/, Доло /Челопечене/, Здравец /Ботунец 1/, Зорница /Ботунец 1/, Извор /Ботунец 1/, Искър /Ботунец 1/, Йордан Димчев /Челопечене/, Карашка /Челопечене/, Кежова /Челопечене/, Китка /Челопечене/, Кокиче /Челопечене/, Комсомолска /Челопечене/, Кремиковско Шосе, Латинка /Челопечене/, Лесновска /Челопечене/, Лъката /Челопечене/, Манастира /Челопечене/, Михаил Гелев /Челопечене/, Мусала /Ботунец 1/, Надежда /Ботунец 1/, Отец Паисий /Ботунец 1/, Панова /Челопечене/, Петър Христов /Челопечене/, ПИ 129002/Челопечене/, Ридо /Челопечене/, Свобода /Ботунец 1/, Септемврийци /Челопечене/, Слънчево Утро /Челопечене/, Спортист, Спортист /Челопечене/, Ст.Костов /Ботунец 1/, Стари Искър /Челопечене/, Старо Селище /Челопечене/, Стойно Кръстев /Челопечене/, Стопанска /Челопечене/, Стопански Двор, Стоян Шонев /Челопечене/, Тракийска Могила /Ботунец 1/, УПИ I-145а, Кв.18, УПИ VI-670/Челопечене, Чавдар Войвода /Челопечене/, Челопечене, Челопеченско Шосе, Шопска /Ботунец 1/, Шопска Комуна /Челопечене/, Яне Стоянов /Челопечене/

На 06.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 15:30 ч./ - Челопечене: Втора

На 06.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 07.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 08.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 09.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Долни Богров, Кремиковци

На 07.03.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Враждебна

Община Лозенец  

На 07.03.2018 г. /10:00 - 11:00 ч./ - София: Нилс Бор

На 09.03.2018 г. /10:00 - 14:00 ч./ - София: Симеоновско Шосе/Вол.Шосе/

Община Люлин  

На 06.03.2018 г. /08:00 - 12:15 ч./ - София: Люлин 2, Люлин 2

На 06.03.2018 г. /12:30 - 16:30 ч./ - София: Люлин, Люлин 1

На 07.03.2018 г. /08:00 - 12:30 ч./ - София: Люлин-2

На 07.03.2018 г. /12:30 - 16:30 ч./ - София: Захари Стоянов, Люлин, Люлин 2, Люлин 3, Петър Бонев

На 08.03.2018 г. /08:00 - 12:15 ч./ - София: Люлин 3

На 08.03.2018 г. /09:45 - 13:15 ч./ - София: Люлин 5

На 08.03.2018 г. /12:30 - 16:30 ч./ - София: Люлин, Люлин 3

Община Младост  

На 06.03.2018 г. /08:00 - 16:30 ч.; 08:00 - 16:15 ч./ На 07.03.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ На 08.03.2018 г. /08:00 - 16:30 ч.; 08:00 - 16:15 ч./ - София: Младост 4

На 07.03.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ На 09.03.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ - София: Младост 4, Младост 4

На 07.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 08.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 09.03.2018 г. /08:15 - 16:30 ч.; 09:00 - 16:00 ч./ - София: Младост 1

Община Надежда  

На 08.03.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Надежда 2, Надежда 2

Община Оборище  

На 09.03.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Будапеща, Христо Ковачев

На 09.03.2018 г. /08:30 - 15:30 ч./ - София: Марин Дринов

Община Овча Купел  

На 06.03.2018 г. /09:00 - 14:00 ч./ - София: Букет, Евлия Челеби/Мара Петлякова, Житница, Калояново, Любляна/Й.Вишевградски/, Монтевидео/Пионерски Път/, Никола Петков/П.Напетов/

Община Подуяне  

На 06.03.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ - София: Владимир Вазов, Панайот Хитов, Хаджи Димитър

На 06.03.2018 г. /09:00 - 15:00 ч./ - София: Сухата Река Бл.94 Вх.В ,Г

На 06.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Сухата Река, Тодорини Кукли

На 07.03.2018 г. /09:00 - 15:00 ч./ - София: Хаджи Димитър Бл.118 Вх.Д, Хаджи Димитър Бл.87 Вх.Д

На 07.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 08.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 09.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Бесарабия, Витиня, Д-Р Иван Селимински

На 08.03.2018 г. /09:00 - 10:30 ч./ - София: Владимир Вазов, Михаил Сарафов, Петрохан, Сухата Река, Тодорини Кукли, Христаки Павлович

На 08.03.2018 г. /09:00 - 15:00 ч./ - София: Сухата Река Бл.95 Вх.А ,Б

На 09.03.2018 г. /09:00 - 15:00 ч./ - София: Сухата Река Бл.95 Вх.В, Г

Община Сердика  

На 06.03.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Банишора, Банишора, Банишора

На 06.03.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Родопи

На 07.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч.; 09:15 - 16:30 ч./ - София: Банишора

На 07.03.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Тимок/Васка Ненчева/

На 08.03.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Фондови Жилища

На 08.03.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Сливница

Община Слатина  

На 06.03.2018 г. /09:00 - 15:00 ч./ - София: Яворов/Ленин/ Бл.73

Община Средец  

На 06.03.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Евлоги и Христо Георгиеви, Юго

На 07.03.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Г.С.Раковски, Георги С.Раковски, Стефан Караджа

На 07.03.2018 г. /10:00 - 16:00 ч./ - София: Петър Парчевич

На 08.03.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Проф.Фритьоф Нансен, Фритьоф Нансен

На 08.03.2018 г. /10:00 - 16:00 ч./ На 09.03.2018 г. /10:00 - 16:00 ч./ - София: Ген. Паренсов

На 09.03.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Проф.Фритьоф Нансен, Проф.Фритьоф Нансен, Фритьоф Нансен, Фритьоф Нансен

Община Студентски Град  

На 06.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 07.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 09.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Андрей Ляпчев, Дървеница, Жеко Войвода, Климент Охридски

На 08.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Андрей Ляпчев, Дървеница, Климент Охридски

Община Триадица  

На 06.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Витоша

На 07.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Витоша, Гоце Делчев/Жк Емил Марков/

На 09.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Цар Петър

На 09.03.2018 г. /09:30 - 11:30 ч./ - София: Иван Вазов , ВитошаКоментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари