ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в София област за периода 12 - 16 февруари 2018 г. - 1 част

ОБЛАСТ СОФИЯ  

Община Божурище  

На 12.02.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 13.02.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 14.02.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 15.02.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 16.02.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Храбърско: махала Старо Село, махала Черен Пешо, Микроязовир Храбърско

На 13.02.2018 г. /09:30 - 13:00 ч./ - Пролеша: I-040225

На 14.02.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Божурище: Акация, Европа, Землище С. Пролеша / Божурище, Максим Горки, Стп Максим Горки, Хан Кардам, Цар Иван Асен Втори, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Черна Бара

На 14.02.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Гълъбовци: 1 Ва, 18 Та, 22-ра, XVII-418, Кв. 51, Деянова Воденица, махала Димитрашков Слог, Строеж, Студен Кладенец, УПИ 240 кв. 38, УПИ III-219 кв. 34, УПИ І--410 кв. 50, ХVII-244

На 14.02.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Пролеша: 70, I-040225, IV-Училище, IX-108, кв. 16, Васил Левски, Иван Вазов, Лале, ПИ 043001, ул. Кокиче, УПИ V-29 кв. 11, УПИ VІ-040021 кв. 65 Общ. Божурище, УПИ Vі-045140, УПИ VІІ-108, кв. 16, УПИ ||-259, Кв. 75, УПИ ІV-296, УПИ ХVіі - 014034 кв. 8 М. Лазар, УПИхі-102 кв. 15, Христо Ботев, Христо Ботев/Бивш Стопански Двор, Цар Калоян УПИ IV-040022 кв. 71

На 14.02.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Хераково: II-024019, III-028096, кв. 1, IV-028096, кв. 1, V-028096, кв. 1, V-130086, М. Савина Водиеница 75, VI-028096, кв. 1, VII-028073, кв. 1, XII-396 и XII-397, кв. 39, Ііі-694, Кв. 48, Мбобен, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен), М. Балин Дол, М. Скала, УПИ ІІІ-176111, кв. 2, махала Белица, УПИ 024020, кв. 4, УПИ I-694, кв. 48, УПИ V-024020 кв. 4, УПИ V-166, кв. 1, УПИ VIII-126, кв. 4, УПИ XII-029062, УПИ XXI-342, Кв. 37, УПИ ХV-545, кв. 70, М. Кантон, Хан Кубрат, Хераково Ханче

На 14.02.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Храбърско: I-075017 кв. 54, II-044016, IV-278 кв. 42, махала Старо Село, махала Черен Пешо, Местн. Расул, Микроязовир Храбърско, Нарцис, УПИ -2-Кв. 20, УПИ 3-076020 кв. 57, УПИ I-076022, Кв. 57, УПИ III-1981, УПИ-V-18, Кв. 3, Черковна

Община Ботевград  

На 12.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Краево: махала Маринков Рът

На 12.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ На 13.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ На 14.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ На 15.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ На 16.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Рашково: махала Белчово

На 12.02.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ На 13.02.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ На 14.02.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ На 15.02.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ На 16.02.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ - Ботевград: XIII, кв. 175, Адрян Атанасов, Александър Стамболийски, Божко Божилов, Букорска, Васил Левски, Гробищен Парк, Иван Вазов, Опълченска, УПИ IX, кв. 175, Христо Ботев, Цар Иван Шишман

На 12.02.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ На 13.02.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ На 14.02.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ На 15.02.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ На 16.02.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ - Скравена: Алипи Първанов, Атанас Събков, Васил Левски, Грамаде, Изгрев, Кап. Димитров, Лазар Георгиев, Лазар Стоянов, Любен Каравелов, Околовръсна, Петър Берон, Поручик Георгиев, Свещ. Георги Поп Димитров, Свобода, Синчец, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Цар Борис I, Цар Симеон

На 12.02.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 13.02.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 14.02.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 15.02.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 16.02.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Ботевград: ТП

На 12.02.2018 г. /10:00 - 15:15 ч./ На 13.02.2018 г. /10:00 - 15:15 ч./ На 14.02.2018 г. /10:00 - 15:15 ч./ На 15.02.2018 г. /10:00 - 15:15 ч./ На 16.02.2018 г. /10:00 - 15:15 ч./ - Литаково: Архангела (Петко Буковански, Васил Левски, Възход, Писана, Светлина, Шести Септември (9-ти IХ)

На 13.02.2018 г. /09:00 - 14:15 ч./ - Ботевград: България, Райна Княгина, Сан Стефано, Седемнайсти Ноември, Стефан Стамболов, Хан Крум

На 13.02.2018 г. /10:00 - 14:15 ч./ - Ботевград: България, Георги С. Раковски, Мургаш, Сан Стефано, Стефан Стамболов, Хан Крум

На 13.02.2018 г. /10:30 - 16:15 ч./ - Ботевград: Академик Стоян Романски, Васил Левски, Сан Стефано, Стамен Панчев, Стефан Караджа, Шести Септември

На 15.02.2018 г. /09:15 - 15:15 ч./ - Боженица: 319004, Долапището, махала Барбушовци, махала Брусен, махала Върха, махала Ганинци, махала Павловци, махала Пейчовци, махала Пелиница, махала Плоча, махала Томовци, махала Урвич, махала Усойната, Стопански Двор, Х-38, кв. 41

На 15.02.2018 г. /09:15 - 15:15 ч./ - Липница, Общ. Ботевград: За Провеждане на 72-Часови Изпитания, махала Големо Усое, махала Горановци, махала Мановци, махала Ръждавец

На 15.02.2018 г. /09:15 - 15:15 ч./ - Новачене, Общ. Ботевград

На 17.02.2018 г. /10:45 - 14:15 ч./ - Ботевград

Община Годеч  

На 15.02.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Годеч: VI-1405, кв. 130, М. Свинарника, махала Джуричова, Местн. Цоланова, Найденова, Найденова махала, ПИ 004087, Русе, Софийско Шосе, Хан Аспарух, Цикура, Цоланова

На 15.02.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Годеч: Академик Игнат Емануилов, Ахтопол, Видлич, махала Джуричова, Първи Май, Русе, Софийско Шосе, Хан Аспарух, Хан Крум, Цар Иван Шишман, Цикура, Ямбол

На 16.02.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Годеч: Александър Милев, Васил Друмев, Ком, Никола Петков, Осми Март, Отец Паисий, Паисии, Първи Май, Софийско Шосе, Тинтява, Тодор Каблешков, УПИ ІІ-837, Цикура

На 16.02.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Годеч: Александър Милев, махала Джуричова, Мерудая, Отец Паисий, Панджина и Пешичова, Проф. Александър Милев, Тинтява, Цикура

Община Елин Пелин  

На 12.02.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ На 13.02.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ На 14.02.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ На 15.02.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ На 16.02.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ - Чурек: местност Жерково, П-Л ХI-275, кв. 4

На 12.02.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 13.02.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 14.02.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 15.02.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 16.02.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Караполци: V-39, Кв. 3, XI, Кв. 12, XVII-11, УПИ XI-6 кв. 1

На 12.02.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 13.02.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 14.02.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 15.02.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 16.02.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Потоп

На 12.02.2018 г. /10:00 - 12:15 ч./ - Лесново: 129048, IV-19, Втора, Двадесет и Втора, ПИ 129012, УПИ XIII-62, УПИ-518 Кв1а, Шеста

На 13.02.2018 г. /09:00 - 12:15 ч./ - Лесново: XVII-148, Втора, Осма, П-Л №Хіі-87, кв. 9, Пета, Седма, УПИ VIII-60, кв. 10, Четвърта, Четринадесета

На 13.02.2018 г. /13:00 - 15:15 ч./ - Лесново: Втора

На 15.02.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Нови Хан: В. З. Четърлъка

На 16.02.2018 г. /10:00 - 15:15 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Стара Планина

Община Етрополе  

На 14.02.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 13:00 - 13:15 ч./ - Етрополе: 27-ми Ноември, Александър Атанасов, Александър Михайлов, Александър Стамболийски, Асеновска, Батак, Богатирска, Братя Миладинови, Васил Левски, Васил Овчаров, Генерал Гурко, Георги Димитров, Георги Цариградски, Григор Гошев, Григор Михайлов, Дандевил, Девети Септември, Дончо Тепавичаров, Екзарх Йосиф, Елаците, Елин Пелин, Зольовец, Иван Канджаков, Изгрев, Йордан Кесяков, Калина Вескова, Каменица, Кочо Честименски, Крушака, Лековец, Ленин, Максим Горки, Малка Баба, Малки Искър, Млада Гвардия, Младост, Московска, Никола Вапцаров, Пейо Кринчев, Полковник Гридзевски, Преслав, Рудината, Руски, Сашка, Свобода, Сергей Румянцев, Спортист, Столетов, Тодор Доков, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Христо Ясенов, Чавдар, Часовникова Кула, Чертиград, Шиндарника, Ябланица

На 14.02.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 13:00 - 13:15 ч./ - Правец: Опълченска

На 14.02.2018 г. /09:30 - 13:15 ч./ - Етрополе: Александър Атанасов, Александър Стамболийски, Асеновска, Богатирска, Братя Миладинови, Васил Овчаров, Генерал Гурко, Георги Цариградски, Григор Гошев, Дандевил, Дончо Тепавичаров, Елаците, Зольовец, Иван Канджаков, Калина Вескова, Каменица, Кочо Честименски, Крушака, Ленин, Малка Баба, Малки Искър, Млада Гвардия, Младост, Никола Вапцаров, Полковник Гридзевски, Преслав, Рудината, Руски, Сашка, Свобода, Сергей Румянцев, Тодор Доков, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чавдар, Часовникова Кула, Шиндарника, Ябланица

На 14.02.2018 г. /09:45 - 10:00 ч.; 13:15 - 13:30 ч./ - Етрополе: 114, 27-ми Ноември, VI, кв. 73, Акация, Александър Атанасов, Александър Спасов, Александър Стамболийски, Батак, Бенковски, Васил Левски, Васил Петлешков, Владимир Заимов, Генерал Гурко, Георги Антонов, Георги Бакалов, Георги Димитров, Гладстон, Двадесет и Седми Ноември, Девети Септември, Димитър Благоев, Димитър Гръбчев, Екатерина и Цеко Костови, Елаците, Иван Вазов, Йорданка Чанкова, Квартал 73, Кирил и Методи, Любен Каравелов, Люляк, М. Равнище №210042, Максим Горки, Малина, Малки Искър, Марийка Гаврилова, Марко Марков, Недялко Йосифов, Никола Вапцаров, Никола Михайлов, Оборище, Опълченска, Отец Паисий, Партизански, Пионер, Победа, Пролетарска, Раковска, Руски, Софроний, Спортист, Стефан Караджа, Сто и Втори, Сто и Четринадесети, Столетов, Тодор Доков, Тодор Пеев, Трети Март, УПИ-І -Парк, Христо Ботев, Христо Смирненски, Христо Ясенов, Чертиград

На 14.02.2018 г. /10:00 - 10:15 ч.; 13:30 - 13:45 ч./ - Бойковец: Орище, УПИ-І-142

На 14.02.2018 г. /10:00 - 10:15 ч.; 13:30 - 13:45 ч./ - Етрополе: 128, 27-ми Ноември, Акация, Вилна Зона Язовира, Георги Антонов, Георги Бакалов, Етрополе, УПИ I-За Дап, Йорданка Чанкова, Малки Искър, Мария Мишева, Марко Проданов, махала Иванчовец, местност Баш Самоков, Отец Паисий, Партизански, Руски, Славяни, Сливница, Сто Двадесет и Осми

На 14.02.2018 г. /10:00 - 10:15 ч.; 13:30 - 13:45 ч./ - Рибарица, Общ. Тетевен: Георги Бенковски

На 17.02.2018 г. /09:00 - 13:15 ч./ - Етрополе: І, кв. 16, 27-ми Ноември

Община Ихтиман  

На 12.02.2018 г. /08:15 - 09:15 ч.; 08:15 - 14:45 ч.; 14:45 - 15:30 ч./ - Стамболово, Общ. Ихтиман

На 12.02.2018 г. /08:15 - 09:15 ч.; 14:45 - 15:30 ч./ - Горна Василица

На 12.02.2018 г. /08:15 - 09:15 ч.; 14:45 - 15:30 ч./ - Ихтиман: 064007-М. Добрева Ливада, Александър Стамболийски, Белмекен, Витоша, Генерал Гурко, Дунав, Здравец, Иглика, Извън Регулация, Извън Регулация/Ам Тракия/, Изток, Искър, Калето, Кокиче, Люляк, М. Добрева Ливада, Малина, местност Еледжик, местност Шиндар, Мизия, Мусала, Пирин, Плиска, Пчелин, Рила, Роса, Странджа, Теменужка, Цар Освободител, Чайка, Шиндар, Явор, Янтра

На 12.02.2018 г. /08:15 - 09:15 ч.; 14:45 - 15:30 ч./ - Мирово, Общ. Ихтиман

На 12.02.2018 г. /08:15 - 09:15 ч.; 14:45 - 15:30 ч./ На 15.02.2018 г. /13:30 - 14:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Живково, Общ. Ихтиман

На 15.02.2018 г. /13:30 - 14:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Веринско

На 15.02.2018 г. /13:30 - 14:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Ихтиман: Божур, Братя Миладинови, Булаир, Васил Левски, Георги Раковски, Димитър Попов, Димитър Русинов, Егерика, Еледжик, Иван Вазов, Иглика, Извън Регулация, Йордан Балчев, Кирил и Методи, Кокиче, Липа, Люле Бургас, Люляк, Марица, Мизия, Михаил Сестримски, Мъти Вир, Парчевич, Пирин, Плиска, Предгарова, Преслав, Рила, Руен, Свети Княз Борис 1, Свети Патриарх Евтимий, Свети Софроний Врачански, Стефан Караджа, Стипон, Странджа, Съединение, Топик, Траянова Врата, Три Уши, Търново, УПИ -VII 27090, УПИ III-2061, Кв. 145, УПИ IV - 2853, кв. 191, Училищна, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Освободител, Цар Самуил, Черни Връх, Шести Септември, Шипка, Юрий Гагарин, Явор, Янтра

На 15.02.2018 г. /13:30 - 16:00 ч./ - Ихтиман: Предгарова

Община Костенец  

На 13.02.2018 г. /11:45 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Костенец, Общ. Костенец: Акация, Александър Стамболийски, Бачо Киро, Боровец, Бреза, Бузлуджа, Василишка, Върба, Екзарх Йосиф, Еледжик, Заря, Зорница, Иглика, Извор, Изгрев, Китка, Лайка, Липа, Люляк, Момина Сълза, Морава, Оборище, Очушница, Панайот Волов, Пердова, Перуника, Пчелинска, Райна Княгиня, Свети Георги, Стефан Караджа, Теменуга, Цар Калоян, Цариградско Шосе, Чайка, Шипка, Явор, Янтра, Ястребец

На 13.02.2018 г. /11:45 - 16:15 ч./ - Костенец, Общ. Костенец: Боровец, Василишка, Върба, Извор, Морава, Очушница, Панайот Волов, Пердова, Пчелинска, Янтра

Община Костинброд  

На 12.02.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Бучин Проход

На 12.02.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Костинброд: 4200, 4267, До кв. 20, 719030, VIII-3971. 4037. 4111. 4049 кв. 208, Антим I, Баба Тонка, Блато, Братя Миладинови, Бяло Море, Величко Величков, Велчова Завера, Възход, Генерал Влад. Заимов, Генерал Столетов, Гоце Делчев, Добри Чинтулов, Драва, Дравски Бой, Златен Век, Ивайло, Иван Асен II, Иван Вазов, Извор, Изгрев, Индже Войвода, Капитан Райчо, кв. 57 УПИ 3872, Клокотница, Ком, Константин Величков, Константин Преславски, Къпина, Ломско Шосе, Любен Каравелов, Люляк, Македония, Марица, Маслово, Места, Местн. Св. Тройца, местност Бачийте, местност Стубела, местност Твърдака, ПИ 4269, Мир, Могила, Момина Сълза, Мургаш, Мърфи, Обединена, Опълченска, Орлово Гнездо, Осми Март, Парижка Комуна, Петко Енев, ПИ 4379, Кв 59 А, Прохлада, Радецки, Рожен, Ручей, Сергей Румянцев, Славянска, Слана Бара, Софроний Врачански, Средорек, Стефан Стамболов, Страцин, Страцински Бой, Струма, Тополница, Трети Март, Турист, УПИ V-4395, Кв. 243, УПИ XI-4381, кв. 59 А, УПИ XV-3798 кв. 2, УПИ ХIХ - Общ, кв. 50, УПИ ХХХІ-3890, кв. 50, УПИ- I 736 кв. 57, УПИ/Парцел4155, Кв. 50, Хан Аспарух, Хан Крум, Цар Калоян, Черноризец Храбър, Шияковци, Шняковски Стопански Двор, Юрий Гагарин, Явор

На 12.02.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Петърч: Ален Мак, Априлско Въстание, Атанас Гълъбов, Блато, Бреза, Бузлуджа, Васил Левски, Виолина, Вит, Витан, Витоша, Детска Радост, Добруджа, Дравски Бой, Дунав, Еделвайс, Здравец, Иглика, Искър, Камчия, Кап. Петко Войвода, Кокиче, Ком, Кооператор, Липа, Мах . Хаджия, Мир, Мусала, Незабравка, Осми Март, Осъм, Пирин, Площада, Първи Май, Ракита, Рила, Родопи, Рожен, Синчец, Спортист, Средна Гора, Стара Планина, Струма, Тантил Стойчев, Теменуга, Тополница, Тракия, УПИ I- 574 кв. 39, УПИ LX, УПИ VII кв. 34, УПИIX-1009, Кв. 57, УПИ XXІ-211, 207 кв. 72, Хаджия, Хаджията, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Цветна, Шести Септември, Шипка, Шопска Комуна

На 12.02.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 13.02.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 14.02.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 15.02.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 16.02.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Костинброд: 1-737, Кв. 33, Бачо Киро, Иван Асен II, Индже Войвода, Княз Борис, Колю Фичето, Маслово, Обединена, ПИ 618159, Поп Богомил, Свобода, Сергей Румянцев, Стефан Стамболов, Цар Борис I, Цар Симеон, Шияковци

На 12.02.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Чибаовци: П-Л ІІ-224, кв. 27

На 13.02.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Чибаовци: XIV-204, Имот 111. 10, ПИ 038151

На 13.02.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Дреново, Общ. Костинброд: ПИ № 169

На 14.02.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Чибаовци

На 14.02.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Дръмша

На 17.02.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Божурище: Европа, Ктп Булет, Максим Горки, УПИ ІХ-75, 76, кв. 8, кв. Максим Горки, Хан Кубрат, Цар Борис Първи

На 17.02.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Гурмазово

На 17.02.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Божурище: Европа

Община Правец  

На 12.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ На 13.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ На 14.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ На 15.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ На 16.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Осиковица: махала Габрика, махала Гетовци, махала Цековци, махала Чифлика

На 12.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ На 13.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ На 14.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ На 15.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ На 16.02.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Осиковска Лакавица: махала Гроздене, махала Драйчовци, махала Рачовци

На 12.02.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ На 13.02.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ На 14.02.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ На 15.02.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ На 16.02.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ - Осиковска Лакавица: Луковешки Дол

На 12.02.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 13.02.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 14.02.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 15.02.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 16.02.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Осиковска Лакавица: М. Гайдарско, П-Л VI-61, кв. 5

На 14.02.2018 г. /10:30 - 15:30 ч./ - Правец

/Следва/Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари