ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в София област за периода 14 - 18 август 2017 г. - 2 част

Източник: ЧЕЗ България

/Продължение от 1 част/

Община Самоков  

На 16.08.2017 г. /08:45 - 09:30 ч.; 09:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Самоков: Тинтява

На 16.08.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./, на 17.08.2017 г. /08:45 - 09:30 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Алино: П-Л Іі, Пл. №160, Кв. 48, УПИ I-345, Кв. 18

На 16.08.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./, на 17.08.2017 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Белчин: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 286, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, VI. Кв. 5, Витоша, Георги Димитров, Иван Вазов, С. Белчин, Пл. XI, Кв. 57, Община Самоков, УПИ 100592 и УПИ100606 до Крепост Цари Мали град, УПИ І-470, 471 Кв. 38А, Христо Ботев, Юрий Гагарин; Белчински Бани: П-Л V Кв, 21;Клисура, Общ. Самоков: Извън Регурация

За периода 14-18.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Ковачевци, Общ. Самоков: 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 18-та, 19-та, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 3-та, 30-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 40-та, 41-ва, 42-ра, 43-та, 44-та, 45-та, 46-та, 47-ма, 48-ма, 49-та, 5-та, 52-ра, 53-та, 55-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, БКТП Градина - Ковачевци

На 16.08.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./, на 17.08.2017 г. /08:45 - 09:30 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Ковачевци, Общ. Самоков: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 18-та, 19-та, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 31-ва, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 40-та, 41-ва, 42-ра, 43-та, 44-та, 45-та, 46-та, 47-ма, 48-ма, 49-та, 5-та, 50-та, 51-ва, 52-ра, 53-та, 54-та, 55-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, XVIII, Бктп Градина - Ковачевци, Пп II, Кв. 58

За периода 14-18.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Мала Църква: С. Мала Църква, Община Самоков

На 14.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./, на 15.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./, на 16.08.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./, на 17.08.2017 г. /08:45 - 09:30 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./, на 18.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Поповяне: ПИ 000368

На 16.08.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./, на 17.08.2017 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Рельово: №000527, Извън регулация, УПИ -I Кв. 65, УПИ VII- 82, Кв. 5

На 15.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Рельово: УПИ -I Кв. 65, УПИ VII- 82, Кв. 5, УПИ Vі-135, Кв. 10

За периода 14-18.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Самоков: 65231. 907. 178, Витоша, Македония, Преспа, Софийско шосе, Христо Йовевич, Черни връх; Самоков: Авксенти Велешки, България, Васил Стоин, Дим. Смрикаров, Захари Хаджигюров, Иван Шишман, Крали Марко, Любен Каравелов, Отец Паисий, Преслав, Станислав Доспевски, Стефан Караджа, ул. Софийско шосе 15, УПИ 65231. 911. 36

На 14.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Самоков: Булаир, Иван Вазов, Искър, Никола Драмалиев, Оборище, Пашеница, Петър Попангелов, Сини Вир, Цар Борис III

На 16.08.2017 г. /08:30 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч./, на 17.08.2017 г. /08:15 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ - Самоков: Гюрови градини, К. К. Боровец, ПИ №65231. 919. 110, Пред Квл, К. К. Боровец, ПИ №65231. 919. 86, Пред БЧК, Курорт Боровец

На 14.08.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./, на 16.08.2017 г. /09:30 - 14:30 ч./, на 17.08.2017 г. /09:30 - 14:30 ч./ - Самоков: Курорт Боровец

На 16.08.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./, на 17.08.2017 г. /08:45 - 09:30 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Ярлово: . УПИ Хіі-562, Кв. 55, 002159, Екатте 87552, 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, 19-та, 2-ра, 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 25-та, 26-та, 27-ма, 28-ма, 29-та, 3-та, 30-та, 32-ра, 33-та, 34-та, 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма, 39-та, 4-та, 42-ра, 43-та, 45-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Борова гора, М. Грамаге, ПИ 013001 Местност Св. Петка, ПИ №578, Стоп. Двор, УПИ XVI Пл. 260 Кв. 16

На 16.08.2017 г. /07:30 - 08:00 ч./ - Самоков: Местност Шишманово, Местност Язовир Искър;Стамболово, Общ. Ихтиман

Община Своге  

На 15.08.2017 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Бов, Общ. Своге: Бовска Габровница, Луково; Губислав; Дружево;Лакатник, Общ. Своге: Васил Левски, Венец, Георги Бенковски, Градище, Иван Вазов, Извора, Искър, Ковайски дол, Кокиче, Кръстат камък, Куленица, Мах. Радеж ТП Равнв кладенец, Махала Държанчовв кладенец, Пробойница, Първи май, Роза, Стара планина, УПИ V-68, Кв. 19; Левище; Миланово, Общ. Своге: Васил Левски, Ком, Мах. Кат, Мах. Мъжев Дел, Мах. Ръжища, Мах. Свражен, Мъжев Дел, Ропотамо, Стара планина, УПИ-XV-46; Оплетня: Парцел V-94, Кв. 3;София: Костенски Водопад/Васил Дим

Община Сливница  

На 14.08.2017 г. /10:30 - 11:00 ч./ - Алдомировци

На 17.08.2017 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Алдомировци: 242068, М. Слатина, 32-ра, 348, Кв. 62, 46-та, Алдомировска (Г. Димитров), Васил Левски, Вихър (Ант. Иванов), Мах. Слатина, Мах. Шишкова; Сливница, Общ. Сливница; Братушково: V-263, VII-299 Кв. 19, УПИ XVI-300; Гургулят: XVI-17 Кв. 9; Гълъбовци: 1 Ва, 10 Та, 17 Та, 20-та, 3 Та, 500179, 7 Ма, 8 Ма, XI-1. 3 Кв 8, Атанас Узунов, Васил Левски, Войводина Могила, Драганица, УПИ XIV-531 Кв. 26

На 14.08.2017 г. /10:30 - 11:00 ч./ - Костинброд: 1-737, Кв. 33, Бачо Киро, Иван Асен II, Индже войвода, Княз Борис, Колю Фичето, Маслово, Обединена, ПИ 618159, Поп Богомил, Свобода, Сергей Румянцев, Стефан Стамболов, Цар Борис I, Цар Симеон, Шияковци

На 14.08.2017 г. /10:30 - 11:00 ч./ - Петърч: 068032

На 17.08.2017 г. /09:45 - 10:15 ч.; 09:45 - 16:15 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Радуловци: Мах. Рейна река, ХІІІ-47, Кв. 19; Ракита, Общ. Сливница

На 14.08.2017 г. /09:15 - 16:00 ч./, на 15.08.2017 г. /09:15 - 16:00 ч./, на 16.08.2017 г. /09:15 - 16:00 ч./, на 17.08.2017 г. /09:15 - 16:00 ч./, на 18.08.2017 г. /09:15 - 16:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: Алеко Константинов, Иван Вазов, Максим Горки, Паисий Хилендарски

На 16.08.2017 г. /07:00 - 19:00 ч./, на 17.08.2017 г. /07:00 - 19:00 ч./, на 18.08.2017 г. /07:00 - 19:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: Васил Петлешков, Георги Бенковски, Иван Вазов, Капитан Атанас Узунов, Максим Горки, Нешо Бончев, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Пейо Яворов, Сливница, Стефан Караджа, Цар Симеон Велики, Юрий Гагарин

На 16.08.2017 г. /10:15 - 10:45 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Сливница, Общ. Сливница.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари