ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в област Враца за периода 16 - 20 януари 2017 г.

Трафопост на ЧЕЗ

ОБЛАСТ ВРАЦА

Община Бяла Слатина  

На 21.02.2017 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Търнак Ален Мак 2, 3, 4, 5, 6, 8; Безименна 5; Васил Тодоров 1, 4, 5; Владая 1, 2; Вълю Симеонов 8; Гено Петров 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гео Милев 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8; Иван Бонов 31; Иван Ненов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Илия Станев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Крайбрежна 10, 12, 8; Крайна 10, 4, 72, 74, 76, 8; Септемврийци 37

На 24.02.2017 г. /09:00 - 12:30 ч./ - Козлодуй Орлин Василев 17б /по заявка на ЕСО/

На 24.02.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Бяла Слатина Търнавска 46 /по заявка на ЕСО/

Община Враца  

На 20.02.2017 г. /13:00 - 15:30 ч./ - Враца Дъбника бл С

На 21.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Враца Ген. Леонов 98

На 21.02.2017 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Враца Втори Юни 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ген. Леонов Трафо Възнесение, 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Давид Тодоров Димитраки Хаджитошев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Искър 1, 10, 6, 8; Кирил Буюклийски 18, 20, 7; Константин Фотинов 1, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; Мито Бояджиев 1, 2; Поп Боюклийски 14, 16, 7; Речка 1, 10, 2, 3, 4, 5, 8; Тодор Каблешков 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Търговска Касета Етнографски Комплекс, 26, 28; Хаджи Димитър 1, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христанчо Матов 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Христо Ботев 1, 4, 4 А, 8; Цвятко Бобошевски 10

На 22.02.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Враца Баба Йота 1, 3, 5; Булаир 1, 2, 3, 4, 5, 7; Грънчарска 8; Иван Замбин 1, 10, 3, 4, 5, 8; Иван Ст. Андрейчин 3; Никола Симов/Куруто/11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 7; Петропавловска 84, 94; Подбалканска 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 66; Река Лева 24; Рила 11, 13, 17, 19, 22, 3, 5, 7, 9; Тодор Балабанов Трафо Септемврийци, 10, 12, 2, 2 Гараж, 2 Гараж №27, 3, 5, 8; Червения Площад Гостилница; Юрий Венелин 15

На 22.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - гр. Враца ул. Бабуна 1

На 23.02.2017 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Враца Казашка 8; Кубадин 11, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Любен Каравелов 2; Мито Орозов 5; Петко Р. Славейков 1; Петропавловска 1, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 4, 6, 7; Река Лева Христо Ботев 36, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 77

На 23.02.2017 - 24.02.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Враца Втори Юни 60, 62, 64

На 24.02.2017 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Видин Хаджи Димитър 24а; Враца; 28-Ми Октомври 10, 12, 14, 15, 22, 24, 30, 32, 4, 6, 8; Ген. Скобелев 5, 6, 8; Георги Бенковски 6; Димитраки Хаджитошев 22; Иван Ангелов Кирил Буюклийски 14; Кръстьо Българията 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 47 Общо Осветление; Поп Боюклийски 12; Тунджа 2; Хаджи Димитър 12, 16, 19, 25, 27; Христанчо Матов 20, 20 Абонатна, 20 Гараж №6, 20 Гараж №2, 20 Гараж №4, 20 Гараж№7

Община Криводол  

На 20.02.2017 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Криводол Ангел Кънчев 12, 13, 14, 16, 3, 5, 6, 8, 9; Васил Левски 11, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 2а, 9; Ген. Глухов 1, 16, 18, 2, 7; Георги С. Раковски 31; Комсомолска 1; Ленин 1, 10, 12, 14, 18, 2, 22, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; Митко Палаузов 10, 12, 14, 22, 24, 8; Млада Гвардия 14, 18, 20, 22, 26, 3; Освобождение 1, 10, 11, 13, 14, 19, 2, 21, 23, 23а, 24, 25, 27, 27 2, 27а, 48; Спартак 3

Община Мездра  

На 20.02.2017 - 24.02.2017 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Елисейна Георги Марков . 34, . 50, . 54, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 35, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 52, 52, 54, 54; Димитър Бояджиев 1, 1, 2, 4; Заводска . 13, 1, 11, 11, 13, 15, 15, 5; Иван Костов . 12, . 15, . 20, . 30, . 32, . 6, . 8, 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 2, 20, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 34, 5, 5 А, 5, 6, 7, 7, 9; Йордан Куртев . 10, . 22, . 3, . 7, . 8, 1, 10 А, 10, 14, 16, 18, 26, 28, 30, 5, 9; Стефан Трифонов . 37, . 39, 2, 25, 27, 31, 41; Стоян Коцов 7; Тотьо Георгиев . 19, . 23, . 5 А, 1, 12, 17, 19, 23, 25, 3, 5, 5 А, 8; Очиндол; Александър Стамболийски 1, 10, 14, 15, 18 А, 18а, 2, 20, 23, 4, 5, 6, 6а, 7, 8; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8; Иван Вазов 10, 14, 16, 2, 3, 4а, 6; Искър 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 8; Оборище 1, 2, 3, 4, 5, 6; Пършевица 1а, 2, 4, 5; Станке Димитров 1, 1а, 3, 5, 6; Тракия 2, 6; Хан Аспарух 10, 2, 4, 6, 8; Цар Асен 1, 11, 13, 2, 6, 8; Чапаев 1; Шипка 1, 3, 5

На 20.02.2017 - 24.02.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Елисейна Георги Марков . 34, . 50, . 54, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 35, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 52, 52, 54, 54; Димитър Бояджиев 1, 1, 2, 4; Заводска . 13, 1, 11, 11, 13, 15, 15, 5; Иван Костов . 12, . 15, . 20, . 30, . 32, . 6, . 8, 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 2, 20, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 34, 5, 5 А, 5, 6, 7, 7, 9; Йордан Куртев . 10, . 22, . 3, . 7, . 8, 1, 10 А, 10, 14, 16, 18, 26, 28, 30, 5, 9; Стефан Трифонов . 37, . 39, 2, 25, 27, 31, 41; Стоян Коцов 7; Тотьо Георгиев . 19, . 23, . 5 А, 1, 12, 17, 19, 23, 25, 3, 5, 5 А, 8; Очиндол; Александър Стамболийски 1, 10, 14, 15, 18 А, 18а, 2, 20, 23, 4, 5, 6, 6а, 7, 8; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8; Иван Вазов 10, 14, 16, 2, 3, 4а, 6; Искър 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 8; Оборище 1, 2, 3, 4, 5, 6; Пършевица 1а, 2, 4, 5; Станке Димитров 1, 1а, 3, 5, 6; Тракия 2, 6; Хан Аспарух 10, 2, 4, 6, 8; Цар Асен 1, 11, 13, 2, 6, 8; Чапаев 1; Шипка 1, 3, 5

За периода 20-24.02.2017 г. /08:45 - 09:00 ч./ - Елисейна Георги Марков . 34, . 50, . 54, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 35, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 52, 52, 54, 54; Димитър Бояджиев 1, 1, 2, 4; Заводска . 13, 1, 11, 11, 13, 15, 15, 5; Иван Костов . 12, . 15, . 20, . 30, . 32, . 6, . 8, 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 2, 20, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 34, 5, 5 А, 5, 6, 7, 7, 9; Йордан Куртев . 10, . 22, . 3, . 7, . 8, 1, 10 А, 10, 14, 16, 18, 26, 28, 30, 5, 9; Стефан Трифонов . 37, . 39, 2, 25, 27, 31, 41; Стоян Коцов 7; Тотьо Георгиев . 19, . 23, . 5 А, 1, 12, 17, 19, 23, 25, 3, 5, 5 А, 8; Очиндол; Александър Стамболийски 1, 10, 14, 15, 18 А, 18а, 2, 20, 23, 4, 5, 6, 6а, 7, 8; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8; Иван Вазов 10, 14, 16, 2, 3, 4а, 6; Искър 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 8; Оборище 1, 2, 3, 4, 5, 6; Пършевица 1а, 2, 4, 5; Станке Димитров 1, 1а, 3, 5, 6; Тракия 2, 6; Хан Аспарух 10, 2, 4, 6, 8; Цар Асен 1, 11, 13, 2, 6, 8; Чапаев 1; Шипка 1, 3, 5

Община Роман  

На 23.02.2017 г. /08:00 - 15:15 ч./ - с. Средни рътКоментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари