НАЧАЛО » българия

ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в област Благоевград за периода 13-17 юли 2015 г.

fb
3E news
fb
10-07-2015 07:01:00
fb

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Община Банско

На 13.07.2015 г. /16:00 -16:30 ч./ - Кратковременни прекъсвания за оперативни превключвания в следните райони:;Банско; 5-ти Октомври: 1, 10, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 31; Александър Буйнов: 1, 3; Ангел Балев: 1, 15; Баньо Маринов: 1; България: 18, 22, 24, 26, 33, 35, 37; Бъндерица: 8; Бяло Море: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Велян Огнев: 1, 10, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Възраждане: 1, 4; Ген. Стилян Ковачев: 1, 2, 4, 50, 8; Любен Каравелов: 5, 8; Места: 21; Местност Свети Иван: бл. Проби; Найден Геров: 11, бл. А; Неофит Рилски: 11, 12, 14, 16, 20, 9, 33, бл. 1; Никола Вапцаров: 1, 2, 3, 30, 4, 6, 6а, бл. Офис; Н. й. вапцаров: 3, 5; Опълченска: 1, 2, 3; Охрид: 1, 10, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 8; Победа: 5; Радон Тодев: 7; Синчец: 1; Сливница: 4; Стефан Караджа: 3; Стефан Стамболов: 1, 3, 4, 5, 60; Тома Вишанов: 5, бл. Обществена Тоалетна; Търново: 10, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев: 2; Христо Г. данов: 7, бл. А, невина; Христо Матов: 11а; Цар Симеон: 1, 4, 48, 52, 54, 56, 57, 58, 6, 61, 63, 67, 71, 75, бл. 1, кафе Диана-7; Шипка: 1, 10, 11, 12, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Яне Сандански: 10; Янтра: 1, 2, 4, 5, 6, 7;Белица, Общ. Белица; Васил и Сава Кокарешкови: 99; Владимир Поптомов: 47, 48, 49, 64, 95; Георги Андрейчин: 16; Иван Алексов: 16, 2; Илинден: 16; Места: 1, 3, 5; Неуточнен Адрес: бл. Павилион; Никола Вапцаров: 1, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 6, 8, бл. А - по заявка на ЕСО

На 13.07.2015 г. /12:00 -13:00 ч./ - Кратковременни прекъсвания за оперативни превключвания в следните райони:;Банско; Акад. Йордан Иванов: 1; Алеко Константинов: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Александър Буйнов: 1, 11, 2, 4, 5, 7, 9; Атон: 1, 10, 3, 4, 6, 7, 8; Братя Велеганови: 4; Бяло Море: 1; Васил Левски: 1, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Възраждане: 1, 11, 4, 2; Гарибалди: 1, 10, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ген. Стилян Ковачев: 11, 18, 2, 28, 16; Георги Бенковски: 1, 2, 3, 4; Георги Ковачев: 10, 20, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 4, 6, 7, 9; Гладстоун: 12, 16, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6; Глазне: 10, 2, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 6, 61, 8, 17, 38, 39, бл. 1; Гоце Делчев: 1, 10, 3, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 5, 7, 9, 19, бл. Сладкарски Цех; Даме Груев: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димчо Дебелянов: 5; Еделвайс: 2; Ел-тепе: 1, 10, 11, 13, 13 А, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Захари Зограф: 1, 2, 4, 6; Иван Вазов: 15, бл. Лавка; Иван Михайлов: 11, 16; Иконом К. чучулайн: 34, бл. Хотел; Кирил и Методи: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Минго Тодев: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Неофит Рилски: 1, 11, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 36а, бл. Тп Сст; Никола Вапцаров: 1, 1, 11, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Попфилипов: 1, 3; Н. й. вапцаров: 1, бл. Фонтан; Отец Паисий: 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 19, 28, 32; Пейо К. яворов: 1, 11, 2, 3, 4, 6, 8, 9; Петко Р. славейков: 1, 10, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пирин: 1, 10, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 19 А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 17, 19, 19а, 21, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 80, бл. магазин, магазин 1, механа, сфетофар, таван; Радон Тодев: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 3, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, бл. Хотел; Св. димитър Солунски: 14; Симеон Молеров: 11, 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16; Стара Планина: 1, 10, 13, 4, 5, 6, 7, 8; Стефан Караджа: 15; Тодор Александров: 1; Тодор Каблешков: 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8б, 9, 25; Тодорин Връх: 45, 5, 47, 49, 65, 67, 69, 71; Търново: 1, 2, 3, 4, 5; Хаджи Вълчо: 10, 11, 12, 14, 16, 20, 4, 6, 8; Хаджи Кандит: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Христо Ботев: 1, 15, 2, 20, бл. 2; Христо Чернопеев: 1, 2, 3, 4; Цар Асен: 1, 10, 12, 14, 2, 4, 8; Цар Иван Асен Ii: 43, 8; Цар Калоян: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 32, бл. магазин Еделвайс; Цар Симеон: 12, 5, 20, 32, 34, 36, 42, 43, 44, 46, 49, бл. 1, павилион; Яне Сандански: 1, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8;Якоруда; Христо Ботев: 2 - по заявка на ЕСО

На 13.07.2015 г. /16:00 -16:30 ч./ - Кратковременни прекъсвания за оперативни превключвания в следните райони:;Банско; Акад. Йордан Иванов: 1; Алеко Константинов: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Александър Буйнов: 1, 11, 2, 4, 5, 7, 9; Атон: 1, 10, 3, 4, 6, 7, 8; Братя Велеганови: 4; Бяло Море: 1; Васил Левски: 1, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Възраждане: 1, 11, 4, 2; Гарибалди: 1, 10, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ген. Стилян Ковачев: 11, 18, 2, 28, 16; Георги Бенковски: 1, 2, 3, 4; Георги Ковачев: 10, 20, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 4, 6, 7, 9; Гладстоун: 12, 16, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6; Глазне: 10, 2, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 6, 61, 8, 17, 38, 39, бл. 1; Гоце Делчев: 1, 10, 3, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 5, 7, 9, 19, бл. Сладкарски Цех; Даме Груев: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димчо Дебелянов: 5; Еделвайс: 2; Ел-тепе: 1, 10, 11, 13, 13 А, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Захари Зограф: 1, 2, 4, 6; Иван Вазов: 15, бл. Лавка; Иван Михайлов: 11, 16; Иконом К. чучулайн: 34, бл. Хотел; Кирил и Методи: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Минго Тодев: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Неофит Рилски: 1, 11, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 36а, бл. Тп Сст; Никола Вапцаров: 1, 1, 11, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Попфилипов: 1, 3; Н. й. вапцаров: 1, бл. Фонтан; Отец Паисий: 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 19, 28, 32; Пейо К. яворов: 1, 11, 2, 3, 4, 6, 8, 9; Петко Р. славейков: 1, 10, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пирин: 1, 10, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 19 А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 17, 19, 19а, 21, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 80, бл. магазин, магазин 1, механа, сфетофар, таван; Радон Тодев: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 3, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, бл. Хотел; Св. димитър Солунски: 14; Симеон Молеров: 11, 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16; Стара Планина: 1, 10, 13, 4, 5, 6, 7, 8; Стефан Караджа: 15; Тодор Александров: 1; Тодор Каблешков: 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8б, 9, 25; Тодорин Връх: 45, 5, 47, 49, 65, 67, 69, 71; Търново: 1, 2, 3, 4, 5; Хаджи Вълчо: 10, 11, 12, 14, 16, 20, 4, 6, 8; Хаджи Кандит: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Христо Ботев: 1, 15, 2, 20, бл. 2; Христо Чернопеев: 1, 2, 3, 4; Цар Асен: 1, 10, 12, 14, 2, 4, 8; Цар Иван Асен Ii: 43, 8; Цар Калоян: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 32, бл. магазин Еделвайс; Цар Симеон: 12, 5, 20, 32, 34, 36, 42, 43, 44, 46, 49, бл. 1, павилион; Яне Сандански: 1, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8;Якоруда; Христо Ботев: 2 - по заявка на ЕСО

На 13.07.2015 г. /09:00 -09:30 ч./ - Кратковременни прекъсвания за оперативни превключвания в следните райони:;Банско; 5-ти Октомври: 1, 10, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 31; Александър Буйнов: 1, 3; Ангел Балев: 1, 15; Баньо Маринов: 1; България: 18, 22, 24, 26, 33, 35, 37; Бъндерица: 8; Бяло Море: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Велян Огнев: 1, 10, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Възраждане: 1, 4; Ген. Стилян Ковачев: 1, 2, 4, 50, 8; Любен Каравелов: 5, 8; Места: 21; Местност Свети Иван: бл. Проби; Найден Геров: 11, бл. А; Неофит Рилски: 11, 12, 14, 16, 20, 9, 33, бл. 1; Никола Вапцаров: 1, 2, 3, 30, 4, 6, 6а, бл. Офис; Н. й. вапцаров: 3, 5; Опълченска: 1, 2, 3; Охрид: 1, 10, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 8; Победа: 5; Радон Тодев: 7; Синчец: 1; Сливница: 4; Стефан Караджа: 3; Стефан Стамболов: 1, 3, 4, 5, 60; Тома Вишанов: 5, бл. Обществена Тоалетна; Търново: 10, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев: 2; Христо Г. данов: 7, бл. А, невина; Христо Матов: 11а; Цар Симеон: 1, 4, 48, 52, 54, 56, 57, 58, 6, 61, 63, 67, 71, 75, бл. 1, кафе Диана-7; Шипка: 1, 10, 11, 12, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Яне Сандански: 10; Янтра: 1, 2, 4, 5, 6, 7;Белица, Общ. Белица; Васил и Сава Кокарешкови: 99; Владимир Поптомов: 47, 48, 49, 64, 95; Георги Андрейчин: 16; Иван Алексов: 16, 2; Илинден: 16; Места: 1, 3, 5; Неуточнен Адрес: бл. Павилион; Никола Вапцаров: 1, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 6, 8, бл. А - по заявка на ЕСО

На 13.07.2015 г. /12:45 -14:45 ч./ - гр. Банско, община Банско ; Местност Асаница: бл. 1, д; Комплекс Санара

На 13.07.2015 г. /12:00 -13:00 ч./ - Кратковременни прекъсвания за оперативни превключвания в следните райони:;Банско; 5-ти Октомври: 1, 10, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 31; Александър Буйнов: 1, 3; Ангел Балев: 1, 15; Баньо Маринов: 1; България: 18, 22, 24, 26, 33, 35, 37; Бъндерица: 8; Бяло Море: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Велян Огнев: 1, 10, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Възраждане: 1, 4; Ген. Стилян Ковачев: 1, 2, 4, 50, 8; Любен Каравелов: 5, 8; Места: 21; Местност Свети Иван: бл. Проби; Найден Геров: 11, бл. А; Неофит Рилски: 11, 12, 14, 16, 20, 9, 33, бл. 1; Никола Вапцаров: 1, 2, 3, 30, 4, 6, 6а, бл. Офис; Н. й. вапцаров: 3, 5; Опълченска: 1, 2, 3; Охрид: 1, 10, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 8; Победа: 5; Радон Тодев: 7; Синчец: 1; Сливница: 4; Стефан Караджа: 3; Стефан Стамболов: 1, 3, 4, 5, 60; Тома Вишанов: 5, бл. Обществена Тоалетна; Търново: 10, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев: 2; Христо Г. данов: 7, бл. А, невина; Христо Матов: 11а; Цар Симеон: 1, 4, 48, 52, 54, 56, 57, 58, 6, 61, 63, 67, 71, 75, бл. 1, кафе Диана-7; Шипка: 1, 10, 11, 12, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Яне Сандански: 10; Янтра: 1, 2, 4, 5, 6, 7;Белица, Общ. Белица; Васил и Сава Кокарешкови: 99; Владимир Поптомов: 47, 48, 49, 64, 95; Георги Андрейчин: 16; Иван Алексов: 16, 2; Илинден: 16; Места: 1, 3, 5; Неуточнен Адрес: бл. Павилион; Никола Вапцаров: 1, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 6, 8, бл. А - по заявка на ЕСО

На 13.07.2015 г. /09:00 -09:30 ч./ - Кратковременни прекъсвания за оперативни превключвания в следните райони:;Банско; Акад. Йордан Иванов: 1; Алеко Константинов: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Александър Буйнов: 1, 11, 2, 4, 5, 7, 9; Атон: 1, 10, 3, 4, 6, 7, 8; Братя Велеганови: 4; Бяло Море: 1; Васил Левски: 1, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Възраждане: 1, 11, 4, 2; Гарибалди: 1, 10, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ген. Стилян Ковачев: 11, 18, 2, 28, 16; Георги Бенковски: 1, 2, 3, 4; Георги Ковачев: 10, 20, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 4, 6, 7, 9; Гладстоун: 12, 16, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6; Глазне: 10, 2, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 6, 61, 8, 17, 38, 39, бл. 1; Гоце Делчев: 1, 10, 3, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 5, 7, 9, 19, бл. Сладкарски Цех; Даме Груев: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димчо Дебелянов: 5; Еделвайс: 2; Ел-тепе: 1, 10, 11, 13, 13 А, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Захари Зограф: 1, 2, 4, 6; Иван Вазов: 15, бл. Лавка; Иван Михайлов: 11, 16; Иконом К. чучулайн: 34, бл. Хотел; Кирил и Методи: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Минго Тодев: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Неофит Рилски: 1, 11, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 36а, бл. Тп Сст; Никола Вапцаров: 1, 1, 11, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Попфилипов: 1, 3; Н. й. вапцаров: 1, бл. Фонтан; Отец Паисий: 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 19, 28, 32; Пейо К. яворов: 1, 11, 2, 3, 4, 6, 8, 9; Петко Р. славейков: 1, 10, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пирин: 1, 10, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 19 А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 17, 19, 19а, 21, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 80, бл. магазин, магазин 1, механа, сфетофар, таван; Радон Тодев: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 3, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, бл. Хотел; Св. димитър Солунски: 14; Симеон Молеров: 11, 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16; Стара Планина: 1, 10, 13, 4, 5, 6, 7, 8; Стефан Караджа: 15; Тодор Александров: 1; Тодор Каблешков: 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8б, 9, 25; Тодорин Връх: 45, 5, 47, 49, 65, 67, 69, 71; Търново: 1, 2, 3, 4, 5; Хаджи Вълчо: 10, 11, 12, 14, 16, 20, 4, 6, 8; Хаджи Кандит: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Христо Ботев: 1, 15, 2, 20, бл. 2; Христо Чернопеев: 1, 2, 3, 4; Цар Асен: 1, 10, 12, 14, 2, 4, 8; Цар Иван Асен Ii: 43, 8; Цар Калоян: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 32, бл. магазин Еделвайс; Цар Симеон: 12, 5, 20, 32, 34, 36, 42, 43, 44, 46, 49, бл. 1, павилион; Яне Сандански: 1, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8;Якоруда; Христо Ботев: 2 - по заявка на ЕСО

На 14.07.2015 г. /09:15 -11:15 ч./ - гр. Банско, община Банско ; Страгите: 4; Комплекс , , Сидер"

На 14.07.2015 г. /09:30 -15:00 ч./ - с. Гостун, община Банско

На 14.07.2015 г. /12:45 -14:45 ч./ - гр. Банско, община Банско ; Местност Кошерината: бл. 1, а, б; Комплекс , , Косара"

На 15.07.2015 г. /09:45 -11:30 ч./ - гр. Банско, община Банско ; Гуровица: бл. 1; Местност Гуровица: бл. Апартаментен Комплекс

На 15.07.2015 г. /11:45 -12:00 ч./ - гр. Банско, община Банско ; Ангел Балев: 9; Братя Велеганови: 21, 22, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 60, 66, 68, 70, бл. 1; България: 69; Гуровица: бл. 1, бл. Строеж; Захари Стоянов: 24, 26, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 5, 54, 58; Иван Вазов: 5; Княз Ал. батемберг: 25, 3, 7, 8, бл. 1; Княз Борис I: 24; Местност Грамадето: бл. 1, а; Местност Гуровица: бл. Апартаментен Комплекс, бл. Жилище, жилищна Сграда; Местност Свети Иван: бл. Ф; Мозговица: 1, 17, 20, 3, 4, 5, 6, 8; Найден Геров: 1, 2, 30, 31, 35, 50, 52, бл. 1, а, работилница, хотел Елви Турс; Пирин: 15; Пирот: 2; Скопие: 10, 12, 13; Солун: 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 68; Хан Тервел: 4; Христо Г. данов: 3; Цар Иван Асен Ii: 18, 20, 27, бл. 1; Царица Йоанна: 14

На 15.07.2015 г. /09:15 -09:30 ч./ - гр. Банско, община Банско ; Ангел Балев: 9; Братя Велеганови: 21, 22, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 60, 66, 68, 70, бл. 1; България: 69; Гуровица: бл. 1, бл. Строеж; Захари Стоянов: 24, 26, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 5, 54, 58; Иван Вазов: 5; Княз Ал. батемберг: 25, 3, 7, 8, бл. 1; Княз Борис I: 24; Местност Грамадето: бл. 1, а; Местност Гуровица: бл. Апартаментен Комплекс, бл. Жилище, жилищна Сграда; Местност Свети Иван: бл. Ф; Мозговица: 1, 17, 20, 3, 4, 5, 6, 8; Найден Геров: 1, 2, 30, 31, 35, 50, 52, бл. 1, а, работилница, хотел Елви Турс; Пирин: 15; Пирот: 2; Скопие: 10, 12, 13; Солун: 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 68; Хан Тервел: 4; Христо Г. данов: 3; Цар Иван Асен Ii: 18, 20, 27, бл. 1; Царица Йоанна: 14

На 15.07.2015 г. /12:45 -15:00 ч./ - гр. Банско, община Банско ; Местност Грамадето: бл. Заведение; Найден Геров: 1, 14, 5, 8; Никола Вапцаров: 6; Пирин: 103, 105, 107, 115, 60, 7, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 97, 99, бл. А, б

 

    Община Благоевград

На 13.07.2015 г. - На 17.07.2015 г. /09:00 -16:30 ч./ - с. Церово

На 13.07.2015 г. - На 17.07.2015 г. /09:00 -16:30 ч./ - с. Церово

На 13.07.2015 г. - На 17.07.2015 г. /09:00 -16:30 ч./ - с. Покровник

На 13.07.2015 г. - На 17.07.2015 г. /09:20 -16:30 ч./ - Благоевград с. Зелен Дол

На 13.07.2015 г. - На 17.07.2015 г. /09:00 -16:30 ч./ - Благоевград Местност Бодрост: бл. БАР, вила, вила БЛИЗНАК, ВИЛНА СГРАДА, ЕКОЦЕНТЪР, ЕКОЛЕНД и ЗАОБИКАЛЯ, ЖИЛИЩЕ, КООПЕРАЦИЯ, СТАНЦИЯ; Местност Добро Поле: бл. ЖИЛИЩЕ; Местност Карталско Дере: бл. ЖИЛИЩЕ; Местност Мингингова Поляна: бл. вила, ЖИЛИЩЕ; Местност Септемврийче: бл. ЖИЛИЩЕ

На 13.07.2015 г. /09:00 -16:00 ч./ - Кратковременни прекъсвания за смяна на СТИ в района на: Благоевград; Васил Левски: 22, 24, 26, 28, 30

На 13.07.2015 г. - На 14.07.2015 г. /09:00 -16:30 ч./ - Благоевград м. Стара Гара ул. Покровнишко шосе Покровнишко Шосе: 18, бл. ПОМПА ЗА НАПОЯВАНЕ, бл. къща

На 13.07.2015 г. - На 14.07.2015 г. /09:00 -16:30 ч./ - Благоевград Антон Страшимиров: 13; Антон Чехов: 1; Бистрица: бл. ЖИЛИЩЕ; Броди: 2, 32, 36; Васил Левски: 65; Владо Черноземски: 3; Еленово: 173; Зеленка: 5; Илинден: 14; К. и Никола Хайдукови: 66; Липа: 2; Любен Каравелов: 6; Местност Пенков Чифлик: бл. "ЖИЛИЩНА СГРАДА С магазинИ", ЖИЛИЩНА СГРАДА-ВРЕМЕННО СТ-ВО, ПОМ. С-ВО, ПОМПА, ПОМПА ЗА НАПОЯВАНЕ; Местност Под Черквата: бл. ПОМПА ЗА НАПОЯВАНЕ; Местност Река Струма: бл. ПОМОЩНО СТ-ВО; Огражден: бл. ЖИЛИЩЕ; Панайот Хитов: 14; Пирин: бл. ЖИЛИЩЕ; Покровнишко Шосе: 14, бл. ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА-БЕТОНОВ ВЪ; Полковник Дрангов: 100; Прилеп: 28; Струма: 15, 17, 9, бл. ЖИЛИЩЕ; Струмско Център: 2, бл. ГАРАЖ;Покровник; Покровнишко Шосе: 1, 14, бл. РАБОТИЛНИЦА

На 13.07.2015 г. - На 14.07.2015 г. /09:00 -16:30 ч./ - Благоевград Александър Фон Хумболт: 1, 8, бл. Врем. с-во-магазин, жилище, партер; Генерал Тодоров: 12; Иван Михайлов: 56, 58, 60, бл. Клуб; Кръстьо Асенов: 31; Мусала: 10; Обзор: . 3, бл. Врем. с-во; Славянска: 1, 51, 81; Тодор Александров: 43;Бюро по труда Технически факултет и района около тяф фирма Емигел

На 13.07.2015 г. - На 14.07.2015 г. /09:00 -16:30 ч./ - Изгрев, Общ. Благоевград 00701: М. ЧУКАТА; Махала Деянци: бл. ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛНО ТАБЛО

На 14.07.2015 г. /15:30 -16:30 ч./ - Благоевград Александър Фон Хумболт: 1, 8, бл. Врем. с-во-магазин, жилище, партер; Андрей Ляпчев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 20а, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8; Ветрен: 5; Владо Черноземски: 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 5, 7, 9, 14, 16, 3, бл. Сервиз; Генерал Тодоров: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 12, 7, 9; Димитър Димов: 2, 3, 4; Драма: 2, 4, 6; Еленово: 203; Запад: 8; Иван Михайлов: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 1, 49, 51, 2, 3, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 43а, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 50, 52, 54, 62а Со 2, 56, 58, 60, 60, 60, 60 Со1, 62, 62а, 62а Со 2, бл. Клуб, бл. Книжарница, бл. Офис; Илинден: 18, 20, 21, 24, 26, 28; Кръстьо Асенов: 31; Майор Стефан Иванов: 1, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 1, 1-в, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Марица: 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 4, 6, 23; Мусала: 10; Обзор: . 3, бл. Врем. с-во; Полк. кирил Чамишки: 2; Сан Стефано: 2; Св. св. Кирил и Методий: 10, 12, 14, 18, 2, 2, 6, 8; Скаптопара: 10, 11, 13, 15, 17, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 21, 1, 11, 2, 3, 3а, 1, 24, 26, 29, 31, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 17, 23, 24, 25, 27, 31, бл. Баничарница, комплекс, платен Паркинг; Славянска: 1, 51, 81, 18, 79, 85, бл. Врем. с-во, жилище, обезпечения; Стефан Стамболов: 13; Стоимен Календерски: 7; Тодор Александров: 43; Христо Ценин: 2, 3, 4; Цар Симеон: 10, 12, 15, 17, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 30;София; Жеко Войвода: 8

На 14.07.2015 г. /09:00 -16:00 ч./ - Кратковременни прекъсвания за смяна на СТИ в района на: Благоевград;Петър Зографски: 6, 6Б

На 14.07.2015 г. /15:30 -16:30 ч./ - Кратковременни прекъсвания за оперативни превключвания в следните райони:;Благоевград; Антон Страшимиров: 1, 11, 3, 7, 9; Георги Попов: 42, 44; Грамада: бл. Бп Работилница, циркуляр, бл. Канцеларии, бл. магазин; Запад: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, пазар, 26, 53, 54, 55, бл. 10, 11, 12, 21, закусвалня, офис, пазар, бл. 2, 3, 4, 5, 8, офис; Иван Гарванов: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 42, 9, бл. Сервиз; Иван Михайлов: 3, 4, 49, 62, 53, 63, бл. Павилион; Илинден: 1, бл. Бърза Закуска До Входа На Езикова; Климент Охридски: 18; Люляк: 18, 2; Мир: 27, 6; Николай Петрини: 18; Обел: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Промишлена Зона: бл. Склад, цех; Св. Димитър Солунски: 1, 12, 16, 17, бл. Гараж, на Гарата, офис; Славянска: 95; Стефан Стамболов: 13, 13, 30, 39; Чакалица: 6

На 15.07.2015 г. /10:30 -13:30 ч./ - Благоевград Братя Миладинови: 1; Васил Мечкуевски: 6; Менча Кърничева: 1, 3

На 15.07.2015 г. /09:00 -16:00 ч./ - Кратковременни прекъсвания за смяна на СТИ в района на: Благоевград; Петър Зографски: 1, 13, 2, 3, 4, 5

На 15.07.2015 г. /08:30 -11:00 ч./ - Благоевград Братя Миладинови: 1 ул. Менча Карничева и района около тях.

На 15.07.2015 г. /13:00 -16:30 ч./ - Благоевград 14-ти Полк: 1; Александър Стамболийски: 33, 40, 52, 55, 57, 59, 61; Воден: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Грамада: бл. Склад; Димитър Кощанов: 1, 2, 3, 4, 5, бл. Кафе; Зарево: 1, 2, 3, 5, 6, 8; Калиманци: 1, 2; Полковник Дрангов: 1, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 2б, 30, 8; Струмица: 19; Ташко Малев: 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 16.07.2015 г. /09:00 -16:00 ч./ - Кратковременни прекъсвания за смяна на СТИ в района на: Благоевград;Петър Зографски: 1, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 6Б

На 16.07.2015 г. /09:15 -14:00 ч./ - Благоевград Арсений Костенцев: 9, бл. Дирекция; Братя Миладинови: 2, на Рзи; Георги Измирлиев: , , 1, 15, 2, 8, бл. Боулинг Център, книжарница, магазин; Крали Марко: 10; Стефан Стамболов: 13

На 17.07.2015 г. /09:00 -16:00 ч./ - Кратковременни прекъсвания за смяна на СТИ в района на: Благоевград; Петър Зографски: 1, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 6Б

 

    Община Гоце Делчев

На 13.07.2015 г. /15:30 -16:30 ч./ - Гоце Делчев Гоце Делчев: 22; Дунав: 14, 15, 28, 4, 6, 8, 9, бл. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, в

На 13.07.2015 г. /09:30 -14:30 ч./ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

На 15.07.2015 г. /00:00 -16:00 ч./ - гр. Гоце Делчев Неуточнен Адрес: бл. Складова База Отп; Никола Вапцаров: 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 А, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; Радецки: 3; Черна Гора: 10, 12, 14, 16, 4, 5, 6, 8; Юрий Гагарин: 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 4; Месност таверната землище Мосомище

На 15.07.2015 г. /09:30 -16:00 ч./ - СКРЕБАТНО

На 15.07.2015 г. /13:00 -16:00 ч./ - КРЕМЕН, общ. Банско

На 15.07.2015 г. /09:30 -12:30 ч./ - КРЕМЕН, общ. Банско

На 16.07.2015 г. /09:30 -16:00 ч./ - гр. Гоце Делчев - няма засегнат район Клиенти без захранване няма

На 16.07.2015 г. /09:30 -16:30 ч./ - Гоце Делчев Бяло Море: 10, 10 А, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 4, 5, 6, 7, 8, 8 А, 9, бл. Павилион, тото Пункт; Васил Левски: 13; Гоце Делчев: бл. Павилион; Илия Батаклиев: 4, 5, бл. Строителен Обект; Кавала: 2; Солун: 13, 16, 18, 5; Струма: 1, 2

На 16.07.2015 г. /09:00 -16:00 ч./ - Корница Ал. Стамболийски: 11, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Анещи Узунов: 1, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 2, 21, 4; Васил Левски: 3, 7, 9; Гео Милев: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 9; Георги Бенковски: 10, 14, 17, 17а, 2, 27, 29, 44; Гоце Делчев: 1, 13, 15, 23, 3, 33, 3а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 6; Димитър Талев: 3; Добри Чинтулов: 13, 15, 16, 22, 3; Дунав: 2, 3, 4; Еделвайс: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 5, 6, 7, 9; Здравец: 3, 7; Ивайло: 10, 11, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 5, 8, 9; Иван Вазов: 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 7, 9; Иван Козарев: 1, 10, 11, 12, 19, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Иглика: 1, 5; Климент Охридски: 14, 15, 16, 19, 2, 21, 23, 5, 9; Михаил Антонов: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 5, 7; Неуточнен Адрес: бл. Поща; Октомврийска: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 27, 3, 4, 5, 6, 8; Орляк: 3; Петър Берон: 2, 6; Пирин: 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 48, 5; Рила: 1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 32, 4, 9; Родопи: 10, 21, 3, 4, 6, 8, 9; Хаджи Димитър: 14, 3, 5; Христо Смирненски: 11, 17, 4, 6, 7, 9

На 17.07.2015 г. /09:30 -14:30 ч./ - Гоце Делчев Булаир: 3; Бяло Море: 1, 2, 3, 4, 5, 7; Милан Конев: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Сестри Дукови: 2; Солун: 2; Търговска: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 27, 31, 33, 35, 5, 9; Христо Ботев: 1, 15, 22, 3

 

    Община Кресна

На 14.07.2015 г. /09:00 -09:30 ч./ - Кратковременни прекъсвания на напрежението, за оперативни превключвания, в следните райони:;Микрево; 6-ти Септември: 1, 12, 13, 2, 4, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8; Александър Стамболийски: 1, 7; Берово: 1, 10, 11, 3, 5, 7, 9, 2, 22, 6, 26, 45, 28, 30, 45, 47; Будутел: 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Васил Априлов: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Васил Левски: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 4, 6, 8; Василево: 11, 13, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13; Георги Бенковски: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Голак: 1, 19, 3; Даме Груев: 2, 4, 6, 8; Десислава: 1, 2, 4, 6, 2; Димитър ПопГеоргиев: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 29; Димитър Талев: 1, 3, 6, 8; Дора Габе: 1, 11, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21; Елин Пелин: 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Елисавета Багрияна: 1, 23, 3, 5, 7; Иван Вазов: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 8; Йордан Йовков: 2, 3, 4, 6, 7; Крали Марко: 1, 10, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 3, 5; Кресненско-разлож.к.о Въстание: 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Криа Вриси: 1, 2, 4, 6, 7; Малешевска: 1, 11, 5, 7, 9; Митрополит Борис: 15; Неуточнен Адрес: бл. Склад; Нова Махала: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 7, 8, 9; Орфей: 1, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 5, 6, 13; Освобождение: 1, 2, 3, 8; Палат: 1, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Панайот Волов: 5; Патриарх Ефтимий: 2, 4; Пейо Яворов: 10, 11, 12, 13, 15, 3, 6, 7, 8, 9; Петър Берон: 2, 3, 4, 6, 3, 5; Победител: 10; Райна Княгиня: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Решково: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 2, 4; Рождество Христово: 1, 2; Св. Георги: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Св. паисий Хилендарски: 1, 3, 13, 15, 19, 2, 9; Сирма Войвода: 10, 4, 42, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Спартак: 2, 3, 5, 7, 9; Стефан Караджа: 1, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91; Стефан Стамболов: 1, 11, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 9; Стопански Двор: бл. Варово Стопанство, жилище, работилница, разсадник, цех; Струма: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Феникс: 15, 2, 4; Хан Аспарух: 1, 2, 3, 4; Хан Тервел: 2, 4; Цар Иван Асен Ii: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Цар Иван Шишман: 1, 3, 4; Цар Самуил: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3; Чинара: 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 8, 9, 2; Шипка: 2, 3, 7; Яне Сандански: 1, 13, 3, 4, 6;Рупите; Местност Тухларка: бл. Оранжерия;Сандански; Пресиян: 1; Стою Хаджиев: 1;Струмяни; 7-април: 1, 1, 2, 3, бл. Зала, кметство; Будител: 2, 7; Васил Левски: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 4, 5, 6, 7, 1, 10, 3; Врабче: 1, 14, 16, 2, 6, 7, 8, 9; Георги Сава Раковски: 1, 1, 2, 3, 5, 7; Главен Път Е79: 17, бл. Бензиностанция, заведение, ресторант, тренажорна, бл. Помпа, бл. Ресторант; Горемско Възстание: 1, 10, 11, 12, 15, 16, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Долна Белица: 10; Дончо Войвода: 1, 3, 5, 7, 8; Дядо Ильо Малешевски: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 7, 9; Княз Бориз I Михаил: 4; Любен Каравелов: 1, 15, 19, 25, 3, 4; Мрамора: 1, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 4, 6, 7, 8, 9, 5; Неуточнен Адрес: 1, бл. Улично Осветление; Нигрита: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Никола Вапцаров: 3; Пенчо Славейков: 1, 3, 5; Пирин: 4; Р-н Стопански Двор: бл. Склад, бл. Цех; Свети Георги: 1, 3; Св. св. кирил и Методи: 1, 2, 4; Струма: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12; Хан Крум: 1, 2, 3, 4, 5; Христо Ботев: 4; Цар Калоян: 1, 10, 15, 20, 22, 1, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 7, 8, 9, 51; Цар Симеон Велики: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - по заявка на ЕСО

На 14.07.2015 г. /11:00 -11:30 ч./ - Кратковременни прекъсвания на напрежението, за оперативни превключвания, в следните райони:;Долна Градешница; Втора: 10, 12, 14, 16, 2, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 47, 6, 8, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 5, 7, 9, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 49, 50, 51, 53, 59, 63, 65, 67, 69, 8; Главен Път Е79: 1, бл. Аптека, заведение, кафе, кафе-аперитив, комплекс, офис, ресторант, ресторант Воденичката, бл. Заведение, заведение Туборг, закуски, магазин, офис, склад; Двадесет и Втора: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Двадесет и Пета: 1, 3, 4, 6; Двадесет и Първа: 1, 3, 5; Двадесет и Трета: 11, 13, 3, 5, 9; Двадесет и Четвърта: 1, 3, 1, 7; Двадесет и Шеста: 11, 12, 2, 25, 27, 4; Двадесета: 1; Дванадесета: 1, 11, 12, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 2, 20, 4, 6; Девета: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Деветнадесета: 1, 11, 13, 3, 5, 8, 9, 4, 6; Десета: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Единадесета: 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Извън Регулацията: 13, 69, 8, бл. Времянка, бл. Жилище; Местност Градешка Гара: бл. Авторемонтна Работилница; Неуточнен Адрес: бл. Тп1, бл. Тп2, бл. Тп3; Осемнадесета: 1, 3, 5, 7; Осма: 2, 4, 6; Петнадесета: 1, 2; Първа: 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, бл. Параклис Пресвета Богородица; Седемнадесета: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Седма: 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Трета: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 26, 28, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; Тринадесета: 11, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 4, 5, 8, 9; Четвърта: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 4, 46, 5, 6, 7, 8, 3, 31, 33, 38, 40, 42, 44, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 6; Четиринадесета: 3; Шеста: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6; Шестнадесета: 2, 3;Илинденци; Белица: 2; Втора: 25; Двадесет и Втора: 2, 3, 4, 5; Двадесет и Девета: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 7, 8, 7; Двадесет и Осма: 1, 1, 2, 3, 5, 7; Двадесет и Пета: 12, 14, 16, 19, 4, 6, 8; Двадесет и Първа: 18; Двадесет и Седма: 1, 3; Двадесет и Трета: 10, 13, 2, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 6, 9; Двадесет и Четвърта: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 4, 7; Двадесет и Шеста: 1; Двадесета: 15, 17, 7, 9, 3; Дванадесета: 1, 4; Девета: 10, 13, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 8; Деветнадесета: 1, 10, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Десета: 3, 6, 8; Единадесета: 1, 2, 3, 5, 5; Извън Регул. /р. шашка/: бл. Жилище; Костур Махала: 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Местност Врабча: бл. вила; Местност Горно Поле: бл. Помпена Станция; Неуточнен Адрес: бл. Поща; Осемнадесета: 12, 6, 7, 8; Осма: 1, 10, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 22; Пета: 2, 4, 5, 7; Петнадесета: 1, 2; Първа: 17, 19, 23, 25, 27, 29, 4, 3, 5, 9; Св. Трифон: 10; Седемнадесета: 1, 10, 2, 3, 6, 8, 3; Седма: 2, 7, 9; Трета: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 6, 7, 9, 1, 4, 8, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 18, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 59, 61, 65, 66, 67, 8, 32; Тридесет и Втора: 1, 10, 12, 4, 6, 7, 8, 9, 8; Тридесет и Осма: 1, 2, 5, 6, 8; Тридесет и Пета: 11, 13, 15, 20, 22, 3, 5, 5. , 6, 9, 1, 9; Тридесет и Първа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9; Тридесет и Седма: 1, 5, 9; Тридесет и Трета: 2, 4, 5, 6, 61; Тридесет и Четвърта: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 6, 8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 48, 30; Тридесет и Шеста: 1, 10, 12, 18, 2, 5, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 1, 6, 2; Тридесета: 6; Тринадесета: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 8, 16; Черноризец Храбър: 6, бл. Жилище; Четвърта: 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 14, 16, 17, 18, 2, 21, 24; Четиридесет и Втора: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25; Четиридесет и Девета: 1, 1, 10, 12, 3, 5, 6, 8, 1, 3; Четиридесет и Осма: 12, 2, 3, 5, 6, 7; Четиридесет и Пета: 2, 3, 5; Четиридесет и Първа: 4, 6; Четиридесет и Седма: 1, 10, 11, 3, 36, 4, 5, 7, 8, 4; Четиридесет и Трета: 1, 10, 3, 4; Четиридесет и Четвърта: 1, 2, 3, 31, 42; Четиридесета: 1, 1, 14, 1, 14, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 3, 4, 5, 8, 27; Четиринадесета: 2, 3, 2, 3, 4, 5, 9; Шеста: 2; Шестнадесета: 1, 1, 10, 12, 14, 4, 6, 8, 4;Кресна; Местност Градешки Бани: бл. Обект, офис, станция; Неуточнен Адрес: бл. Баня;Струмяни - по заявка на ЕСО

 

    Община Петрич

На 13.07.2015 г. /11:00 -11:30 ч./ - Петрич, Общ. Петрич 22-ри Октомври: 11, 13, 15, 17; Вит: 1; Генерал Тодоров: 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 8; Д-р Колинс: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Екзарх Йосиф: 10; Калабак: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Търново: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Цар Борис III: 22; Янтра: 1, 3, 5, 7, 9

На 13.07.2015 г. /14:30 -15:30 ч./ - Петрич, Общ. Петрич 22-ри Октомври: 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 38; България: 31; Вит: 1, 2; Ильо Войвода: 1, 3, 4, 5, 6, 7; Полковник Дрангов: 1; Река Осъм: 1, 3, 5; Свети Климент Охридски: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Търново: 10; Христо Смирненски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Цар Борис III: 45; Цар Симеон: 10, 12, 14, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 6, 8; Янтра: 2, 4, 6

На 13.07.2015 г. /10:00 -12:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич Битоля: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9; Искър: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Капитан Никола Парапанов: 3, 30, бл. Тото Пункт; Княз Александър Батемберг: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Марица: 7; Места: 11; Мусала: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Полковник Дрангов: 1; Свобода: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 8; Серска: 15; Скопие: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух: 10, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 8, 9; Цар Борис III: 3; Цар Иван Шишман: 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9

На 13.07.2015 г. /10:00 -12:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич Ал. стамболийски: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 33, 34, 4, 6, 63, 8; Вардар: 9; Гладстон: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Гоце Делчев: 1, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, бл. магазин; Градска: 2; Лазар Маджаров: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 8, бл. 2; Люле Бургас: 4; Полковник Дрангов: 1; Славянска: 1, 10, 3, 4, 7, 8, бл. 4; Стоян Търнаджиев: 3; Христо Ботев: 1, 10, 12, 18, 3, 4; Цар Борис III: 24

На 13.07.2015 г. /13:00 -14:00 ч./ - Коларово, Общ. Петрич Драва: 12;Петрич, Общ. Петрич; Гео Милев: 10, 11, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Бенковски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги с. раковски: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Урумов: 10; Димитър Талев: 1, 11, 13, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Драва: 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8; Пейо Яворов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Полковник Дрангов: 1; Рокфелер: 108, 110, 112, 114; Свети Климент Охридски: 12, 13; Христо Смирненски: 14, 16; Цар Симеон: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Черноризец Храбър: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 13.07.2015 г. /08:45 -10:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич Места: 2, 3; Серска: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 5; Солунска: 89; Цар Борис III: 61, 63, 69, 71, 76, 82, 84

На 14.07.2015 г. /10:00 -12:00 ч./ - Първомай, Общ. Петрич Васил Левски: 1, 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Златарево: 10, 12, 2, 4, 6, 8; Македония: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 32, 4, 5, 6, 7, 8; Мануш Войвода: 1, 2, 3, 5, 7; Местност Чалията: бл. ПОМПА; Младост: 1, 5, 53; Неуточнен Адрес: бл. ПОЩА; Огражден: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Самуилова Крепост: 13; Спартак: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Хоризонт: 3; Яне Сандански: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 14.07.2015 г. /13:00 -14:30 ч./ - Беласица Местност Седми Километър: бл. ЖИЛИЩЕ, ОБЕКТ;Кавракирово; Антон Попов: 5, 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;Първомай, Общ. Петрич; Беласица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Васил Левски: 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 42, 43; Извън Регулацията: 2; Мануш Войвода: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 9; Маркови Кладенци: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 4, 5, 6, 8; Местност Моста: бл. СЪБЛЕКАЛНЯ; Младост: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Неуточнен Адрес: бл. СТАНЦИЯ БАЦ; Огражден: 7; Самуилова Крепост: 34; Хоризонт: 1, 10, 11, 2, 3, 35, 4, 5, 7, 9; Яне Сандански: 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52

На 14.07.2015 г. /14:30 -15:30 ч./ - Първомай, Общ. Петрич Златарево: 14; Македония: 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32; Москва: 1, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 4, 5, 7, 8; Опълченска: 2, 3, 6; Преслав: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рила: 10, 12, 2, 4, 6, 8; Яне Сандански: 13

На 14.07.2015 г. /09:00 -10:00 ч./ - Общ. Петрич, с. Първомай

На 14.07.2015 г. /10:00 -12:00 ч./ - Кулата Антон Попов: 35, 37; Брегалница: 14, 15, 16, 23, 25, 29, 30, 31; Васил Левски: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 8; Връх Китка: 14; Гео Милев: 10, 12; Ел-тепе: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Кожух: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Кочо Мавродиев: 2, 4, 5, 6; Люле Бургас: 7; Максим Горки: 9; Отец Паисй: 14, 16, 18, 3

На 14.07.2015 г. /14:30 -15:30 ч./ - Петрич, Общ. Петрич Ал. стамболийски: 2; Атанас Лютвиев: 12, 1

ЧЕЗ
планирани прекъсвания на електрозахранването
област Благоевград
По статията работи:

Галина Александрова