НАЧАЛО » българия

ЧЕЗ: Редно е регулаторът да отчете новата роля на ЕРД-та на енергийната борса

Новите технологии, ВЕИ, енергийната ефективност и електромобилите ще отредят нова роля на електроразпределителните компании

fb
3E news
fb
14-06-2018 07:51:00
fb

Инвестициите на групата ЧЕЗ в България през 14-те години, откакто работи в България надхвърлят 2 млрд. лв. Сумата включва и инвестициите за придобиване на активите от страна на чешката компания. Това коментира регионалният представител на ЧЕЗ за България Карел Крал на семинар за журналисти, на който бяха разгледани настоящите норми в законодателството, възможностите на регулаторната рамка  и новата роля, пред която ще бъдат изправени електроразпределителните дружества с оглед на четвъртия енергиен пакет.  


Само вложените инвестиции от ЧЕЗ Разпределение за реконструкция, развитие и модернизация на мрежата  са малко над 1 млрд. лв. Досега от придобиването на активите в България платените данъци, такси и пр. от страна на дружествата на ЧЕЗ в страната ни са над 1,6 млрд. лв. Няколко са принципите, по които компанията работи в България и те са свързани със сигурност на доставките и прозрачност за клиентите, обясни Карел Крал.

Инвестиции

По-рано при откриване на новата възлова станция в Априлци, в която ЧЕЗ Разпределение България инвестира 200 хил. лв. главният изпълнителен директор на дружеството Петър Холоковски обясни, че изминалата година е рекордна по отношение на инвестициите в Западна България – над 130 млн. лв. По думите му, плановете на дружеството за 2018 г. са за вложения в мрежата от 90 млн. лв., като това е обем, рядко достиган през последните 10 години.

„Тази година отново стартираме обект от стратегическо значение за сигурността на електрозахранването в София – подмяната на близо 3 км ключов кабел - 110 kV Драгалевци. Стойността на инвестицията е 3,6 млн. лв. С неговата подмяна по-сигурно електрозахранване ще получават 120 000 клиенти в 12 столични района, сред които болници, офис сгради, градски транспорт и др. В резултат ще бъде намален рискът от възникване на аварии и ще се съкрати значително срокът за тяхното отстраняване“ отбеляза Холоковски.

Той уточни, че най-големият проект на ЧЕЗ Разпределение България през тази година е  свързан с реконструкцията на подстанция „Фестивална“ в София. Проектът е на стойност 4,5 млн. лв. и се очаква да приключи през 2019 г. Подстанция „Фестивална“ осигурява електрозахранването на 40 000 потребители в централна градска част на столицата, в кварталите Младост 1 и 2, Дружба 1 и 2, Гара Искър, Горубляне, Полигона, както и потребителите в района на 7-ми километър. С реконструкцията многократно ще се повиши надеждността на електрозахранването в тези столични райони.


Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България обърна специално внимание на стремежа на компанията да остане на установеното високо ниво на инвеститор в обществото, чрез сериозната програма за корпоративна социална отговорност. „Имаме няколко образователни и стипендиантски програми. За нас инвестициите в обучението, в образованието са много важни и свързани със сериозно предизвикателство“, каза Крал, като даде пример с доброто позициониране на компанията в българските университети, в които се обучават десетки стипендианти на ЧЕЗ. „Имаме нужда от обучени служители“, допълни той. В допълнение Карел Крал изрази очакване след кратък период да е готов подготвяният от тях етичен кодекс

Ще продължим политиката си на коректност и прозрачност и към медиите, за да имаме пряка връзка, допълни регионалният представител на ЧЕЗ за България.

„Дружествата на групата ЧЕЗ продължават работата си“, каза още Крал. Тази дейност ще продължи без прекъсване на настоящия темп и  „до прехвърлянето на акцията към новия собственик, но не мога да ви кажа на коя дата, кога“, допълни той.

„Няма никакво сътресение във връзка със сигурността на доставките на ток за клиентите ни. По принцип ние се стремим към гарантиране на сигурността на клиентите. От гледна точка на сигурността на доставката (на електроенергия) съм сигурен, че клиентите ни няма да разберат кога акциите ще бъдат прехвърлени, обясни още Карел Крал.

Регулаторни очаквания

„Ние със сигурност подкрепяме независимостта на регулатора. Очакваме след година той да е и финансово независим и да назначи достатъчно кадри, капацитет, защото нямаме интерес срещу нас на масата да стои слаб регулатор. Искаме силен регулатор“, каза още Карел Крал, като наблегна на предстоящите промени и предизвикателства, които се очертават както пред електроразпределителните, така и пред електроснабдителните дружества с новия четвърти енергиен пакет.  Той обърна специално внимание на факта, че ценовото заявление, подадено от групата на ЧЕЗ в България е изготвено от двете лицензирани  дружества  (ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро) на ЧЕЗ България.

„Много беше обсъждано исканото увеличение на нощната тарифа. ( припомняме, че според доклада на КЕВР искането за увеличение е малко над 22%). В основата на искането бе премахването на кръстосаното субсидиране. Втората крачка бе свързана с енергийната борса (БНЕБ)“, обясни Карел Крал като обърна внимание на това, че дружеството (както и другите електроразпределителни компании б.р.) вече имат нова роля – стават активен играч на енергийната борса, ще трябва да купува енергия от нея, но за разлика от търговците са с много по-сериозни задължения, които освен всичко друго касаят и лицензията.

Припомняме, че при обсъждането на ценовите предложения на дружествата по време на откритите заседания в КЕВР това бе един от основните въпроси, поставени и от ЧЕЗ, и от ЕВН и от ЕНЕГО-ПРО.  В рамките на заседанието Зорница Генова от ЧЕЗ обърна специално внимание на разликата между крайните снабдители и търговците.

Карел Крал наблегна на факта, че референтна цена няма, поради липсата на исторически данни, което поставя и въпроса за възможностите за корекция. Именно новите ангажименти на дружествата, свързани с енергийната борса очертават и връзката с необходимостта от прогнозиране за инвестиционните си програми. Това очертава от своя страна и необходимостта дружествата да купуват 70-80 % от енергията в началото на периода, което им гарантира сигурност.

„Говорим и за възможността за по-дълъг регулаторен период“, обясни   още Карел Крал, като напомни, че сега става въпрос за 3 годишен регулаторен е 1-годишен ценови период.

Стари норми и нови технологии

Предизвикателствата в четвъртия енергиен пакет, макар че все още се обсъждат вече задават нови норми не само за електроразпределителните дружества, но и за целия сектор. В тази връзка Карел Крал обърна внимание на бъдещето, свързано с ВЕИ, с енергийната ефективност и гъвкавостта на управлението. Всичко това е насочено към една силна инвестиционна програма, свързана с въвеждане на новите технологии, както  и привеждане в изпълнение на европейското законодателство. В тази връзка той коментира, че при задаващите се нови норми, а дори и сега вече цените за пренос и разпределение не могат да останат на настоящите нива. Още повече, че самият процес е свързан с инвестиционната програма. „Цената, която се плаща за пренос и разпределение е с 50 % по-ниска от другите страни. Но материалите за вложения в мрежата са на една и съща стойност в България и другите страни“, каза той, като обясни, че единствената разлика е тази за труда.  Това, както стана ясно от обясненията касае и цената за достъп.

Въпросът, който възниква от констатацията на Карел Крал, на практика остава открит и по него ще трябва да размишлява регулатора, но вероятно това няма да стане в този ценови период.

Компаниите имат и своите въпроси по управлението и съхранението на данни от гледна точка на новите изисквания за личните данни (GDPR). Електромобилите са новото предизвикателство за мрежата и отсега по този въпрос вече трябва да започне да се мисли. Как ще се уреди законодателството и нормативната рамка във връзка със зареждането на електромобилите, как ще става връщането на енергия в мрежата, кой и как ще фактурира. Това са въпроси, на които електроразпределителните компании вече започват да търсят решение, но е време и регулаторът да започне да взима отношение.
„Убеден съм, че енергийният сектор в света ще преживее една от най-големите промени“, изрази увереност Карел Крал. Той обърна внимание на значението на либерализацията на електроенергийния пазар  и от тази гледна точка, включително и значението на новите умни измервателни уреди и разбира се, нови тарифи. „Електроразпределителните предприятия инвестират и очакват възвръщаемост“, заключи още регионалният мениджър на ЧЕЗ за България.

Тази година ЧЕЗ Разпределение вече осъществява в различни области на Западна България – монтирането на дистанционно обслужвани електромери.

След предварителен обстоен анализ са избрани местата за изграждане на автоматизираната система, така че тя да донесе максимален ефект за повишаване на качеството и сигурността на електрозахранването на клиентите и процеса на обслужването им.  Според  Виктор Станчев, главен оперативен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ това е  модерен подход към мрежата, който ще даде възможност за поглед в реално време върху консумацията. По думите му по този начин компанията ще има много по-голям контрол. „Този много по-стриктен контрол ще ни даде възможност да реагираме незабавно при нужда. Така тази система рязко ще ограничи и  кражбите, а това ще повиши сигурността на електрозахранването на коректните клиенти“, кза той. Очакването е, че внедряването на тази технология пряко ще повлияе на очакванията от страна на клиентите. През 2018 г. в устройства и монтаж по проекта ЧЕЗ Разпределение ще инвестира 6 млн. лв., като ще бъдат монтирани 186 000 електромера.

Холоковски от своя страна обърна внимание и на стартиралият през тази година проект  съфинансиран от програма LIFE на Европейската комисия  за защита живота на застрашени видове птици, причинена от токови удари и сблъсък с въздушни линии. В момента текат теренни проучвания, в който експерти ще обхождат рискови за птиците електропроводи. Стойността на проекта е 2,6 млн. евро, като ЧЕЗ Разпределение участва със съфинансиране в размер на 800 хил. евро.

ЧЕЗ България
ЧЕЗ Разпределение България
ЧЕЗ Електро
Карел Крал
инвестиции на ЧЕЗ в Западна България
регулаторна рамка
БНЕБ
ВЕИ
електромобили
четвърти енергиен пакет
Петър Холаковски
Виктор Станчев
По статията работи:

Маринела Арабаджиева