НАЧАЛО » българия

ЧЕЗ Разпределение България получи бронзово отличие от стандарта „Инвеститори в хората“

Компанията е първата у нас с тази степен на престижния стандарт

fb
3E news
fb
19-06-2014 12:28:00
fb

ЧЕЗ Разпределение България  получи сертификат за втора степен от стандарта „Инвеститори в хората“ (Investors in people) и едновременно с това спечели бронзовото отличие от престижния стандарт. Процесът стартира през 2013 г. с диагностика на мениджърските системи за управление на човешки ресурси в системата на ЧЕЗ. Всички служители от регионалните поделения на  ЧЕЗ Разпределение взеха активно участие в разпространение и прилагане на високите изисквания на стандарта в реалните условия на труд и почивка. От  2 до 6 юни британски експерти проведоха одит на стратегическия мениджмънт, системите за управление на човешки ресурси и работата с партньори и синдикати, както и интервюта с 88 служители, за да получат необходимия доказателствен материал, че дружеството прилага стандарта в своята дейност.

„Инвеститори в  хората“ е международно признат стандарт в 80 страни и е внедрен в над 40 000 организации с над 10 000 000 служители. Стандартът е създаден във Великобритания през 1991 г. като критерий за сравнение на добрите практики в областта на развитието на човешкия потенциал с оглед на подобряване на бизнеса и е под егидата на Британската комисия по заетостта. Днес той е разпространен във всички континенти, участниците в него говорят на 30 езика. Работата по него дава възможност на служителите да се идентифицират с корпоративните ценности и култура, да прилагат ефективно на работното си място  целите, мисията и принципите на компанията, поставяйки на първо място клиента и развитието на дружеството. Принципите му са насочени към повишаване на мотивацията и ангажираността на персонала. На свой ред това води до по-голяма удовлетвореност на клиентите и акционерите и осигурява стабилен ръст на приходите.

ЧЕЗ е една от малкото компании в България, получили подобен сертификат, и е първата с бронзово отличие по стандарта.

„Това беше най-сериозната школа за 2700 служители на ЧЕЗ Разпределение. Благодаря на колегите за положените усилия за установяване на стандарта в дейността на компанията. Гледам на този стандарт като на признание за нашите постиженията, но и като на ангажимент да продължим да се развиваме. Полученото отличие е международно признание, че работата ни с клиенти се подобрява и отговаря на утвърдени високи критерии“, каза Стефан Апостолов – Изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България.

ЧЕЗ непрекъснато инвестира в повишаване на квалификацията на своите служители и в подобряването на условията на труд. През април завърши проектът „ЧЕЗ Груп в България – инвеститор в знанието на своите служители“, в рамките на който за една година бе повишена квалификацията на 635 служители. През 2014г. 140 служители получиха професионален сертификат заварчик във вътрешния Учебен център сертифициран в НАПОО. 1700 средногодишно преминават обученията в системата на ЧЕЗ. 120 ключови служители се подготвят за кариерно развитие. 50 стажанти откриха лятната стажантска програма, а най-добрите от тях ще започнат трудовата си кариера в системата на ЧЕЗ.

ЧЕЗ
социална отговорност
награда
По статията работи:

Георги Велев