НАЧАЛО » българия

ЧЕЗ инвестира 656 хил. лева за подмяна на 37 хил. метра повредени при кражби кабели в София

Компанията представи резултатите от годишната профилактика в Западна България

fb
3E news
fb
18-11-2014 01:46:00
fb


ЧЕЗ завърши подмяната на 37 000 метра увредени при кражба кабели в проходим колектор на подстанция “Орион“ в София. Инвестицията възлезе на 656 хиляди лева. За 2014 г. това е четвъртият голям принудителен ремонт в столицата, извършен заради посегателство над енергийни съоръжения.  От началото на годината кражби наложиха подмяната на общо 80 000 м кабели на стойност близо 1,5 млн. лева, съобщиха от дружеството.

„Кражбите сериозно ощетяват клиентите, като водят до чести прекъсвания на захранването, аварии и повреждане на електроуреди, а в някои ситуации дори застрашават човешкия живот. Възстановяването на щетите отнема от инвестиционния ни ресурс, който през последните две години значително намаля в резултат на регулаторните решения“, каза Димо Петров, директор „Реализация на инвестициите“ в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, при представяне на проекта в подстанция „Орион“.

От началото на 2013 г. делът на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията намаля с 90%. В момента от всеки 100 лева сметка на битов клиент на месец за поддържане и развитие на мрежата остават едва 68 стотинки.

От стъпването на ЧЕЗ на българския пазар през 2005 г. до 2013 г. щетите от посегателства над съоръжения на компанията възлизат на 44 млн. лева. Въпреки безспорните материални и нематериални щети, които нанасят, кражбите на енергийни съоръжения често остават ненаказани и ефективни присъди на практика почти липсват. ЧЕЗ осъзнава необходимостта от мобилизиране на обществената нетърпимост и по-ефективни законодателни мерки, за да се  противодейства на кражбите на съоръжения и те да не остават безнаказани. Тази есен компанията стартира инициатива „Не позволявай да те ограбват. Кражбите на съоръжения от инфраструктурата ощетяват всички нас“ и покани засегнати от проблема страни и компании да се включат в нея.

ЧЕЗ представи резултатите от приключващата през ноември ежегодна профилактика на съоръженията. Служителите на компанията са извършили профилактика на 4903 трафопоста, почистени са трасетата по мрежите ниско напрежение и е направена термовизионна диагностика на 4707 трафопоста.

„Ние сме направили всичко възможно с наличния ресурс и сме създали необходимата организация за посрещане на зимата, но опасността от аварии през отоплителния сезон не е изключена. За това сериозно допринасят и пиковите натоварвания по мрежата при рязък спад на температурите“, каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и поддържане“ в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Статистиката от предишни години показва, че потреблението на електроенергия през ноември и декември нараства средно с 28%-39% спрямо консумацията през септември.

При възникване на авария клиентите могат денонощно да се обадят на телефон 0700 10 010. От тази година ЧЕЗ предлага и достъп до мобилна версия на корпоративния си сайт m.cez.bg. Тя съдържа уникално уебприложение Планови ремонти и аварии, което  дава информация в реално време за планираните и непланираните прекъсвания на електрозахранването на обслужваната от ЧЕЗ територия в Западна България и очакваното време за възстановяване на захранването.

ЧЕЗ
инвестиции
повредени кабели
кражби на кабели
загуби
дял в крайната цена на тока
По статията работи:

Галина Александрова