НАЧАЛО » българия

ЧЕЗ инвестира 389 хил. лв. в 9 нови обекта в столицата

492 хиляди лева ще бъдат вложени в реконструкции на мрежата извън столицата

fb
3E news
fb
16-10-2014 10:00:00
fb

ЧЕЗ Разпределение България започна реализацията на 9 нови инвестиционни обекта в електроразпределителната мрежа на град София на стойност 389 хиляди лева.

През октомври в столицата започнаха изграждането на четири трафопоста, два от които в район „Витоша“ и по един в „Нови Искър“ и община Божурище, ще бъде реконструиран и трафопост в „Красна поляна“. Компанията ще изгради кабел ниско напрежение за електрозахранване на разширена детска градина в столичния  район „Оборище“.

17 инвестиционни обекта, в които ЧЕЗ ще вложи 806 хиляди лева, ще стартират извън столицата, където над 60% от сумата е за реконструкция на мрежата. Сред по-значимите проекти е реконструкция на мрежа ниско напрежение във врачанското село Софрониево за
155 хиляди лева и ремонт на 4,7 км мрежа в с. Глава, община Червен бряг.

За присъединяване на нови клиенти през октомври ЧЕЗ Разпределение България ще задели 265 хиляди лева, от които над 80% ще бъдат вложени извън София.

 „За съжаление, в резултат на регулаторните решения, приходите ни непрекъснато намаляват и ограничават възможностите ни за инвестиции до санитарния минимум. Затова сме принудени да приоритизираме инвестициите. Даваме приоритет на обществено значими проекти, както и за възстановяване на мрежата, пострадала от лошите метеорологични условия тази година”, каза Димо Петров, директор „Реализация на инвестициите“ в ЧЕЗ Разпределение България.

През годините делът на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията непрекъснато намалява – от 13% през 2006-2007 г. до по-малко от 0,7% през 2014 г. След последното ценово решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от 1 октомври от сметка на битов клиент 100,03 лв. за ЧЕЗ остават едва 68 стотинки. Подобно разпределение на дяловете по ценовата верига ощетява най-вече крайните клиенти, тъй като не позволяват да се инвестира в елекктроразпределителната мрежа с необходимите за нейното модернизиране и развитие темпове.

ЧЕЗ
реконструкция
кабели
подстанции
По статията работи:

Георги Велев