НАЧАЛО » българия

ЧЕЗ извършва извънреден отчет на електромерите, заради новата цена на тока

Компанията препоръчва на клиентите си да декларират сами показанията на средствата за търговско измерване към края на декември

fb
3E news
fb
30-12-2013 02:13:00
fb

Във връзка с новите цени на електроенергията, които влизат в сила от 1 януари 2014 г., „ЧЕЗ Разпределение България“ АД започва извънредно отчитане на електромерите на своите клиенти. Графикът на извънредния отчет ще бъде публикуван на сайта на дружеството www.cez-rp.bg. Информация може да се получи също в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на денонощната телефонна линия 0700 10 010.

 

С цел да се обезпечи бързото и качествено отчитане на електромерите, компанията ангажира допълнително 356 служители. Всички отчетници ще работят с удължено работно време, както и в почивните дни.

 

Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същи ден, месечните сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени.

 

С цел гарантиране на максимална коректност при таксуването на консумираната електроенергия клиентите имат възможност сами да отчетат показанията на електромерите си. Самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на дружеството.  

 

Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, трябва да направят своя отчет и да подадат данните към компанията между 1 и 5 януари на телефонната линия 0700 10 010(меню 2), на zaklienta@cez.bg, на факс (02) 8959 667, през уеб-сайта www.cez.bg и в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ. Те трябва да посочат данните от електромера по всички тарифи, клиентски номер, дата на отчитане, трите имена на титуляра и адреса на обекта, за който се декларират показания.

 

Фактурите за януари ще съдържат две стойности за използваната електроенергия – по стари и по нови цени, уточняват от компанията.

ЧЕЗ
ток
електроенергия
измерване
електромери
По статията работи:

Маринела Арабаджиева