НАЧАЛО » българия

Централите на БЕХ смятат да продават по-скъп ток на бизнеса

Искането е за незабавно вдигане на цените на свободния пазар, фирмите ще се жалват заради злоупотреба с монопол

fb
3E news
fb
19-01-2014 09:04:00
fb

Държавните АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица Изток 2“ искат да се увеличат цените на електроенергията, която продават на свободния пазар. Това намерение обаче те не смятат да го правят за бъдещите доставки, а се иска предоговаряне на условията в сегашните контракти с потребителите. По този начин двете централи, работещи под шапката на БЕХ, искат да спечелят 3 млн. лв. допълнително след последните промени в цените на тока от 1 януари. Подобна печалба обаче ще доведе до увеличение на цената на тока с между 2 и 5% за всички компании, купуващи електроенергията на свободния пазар.

За проблемът алармираха в неделя през деня Българската федерация на индустриалните и енергетийни консуматори, Българската камара на химическата промишленост и Българската асоциация на металургичната индустрия.

Припомянме, че от началото на годината ДКЕВР намали с почти 5,60 лв./MWh таксата за пренос на електроенергия. От намалението, което позволи на бизнеса, да се възстанови и заработи отново, сега са решили да се възползват и двете държавни централи. Оттам са изпратили писма към своите контрагенти, че искат да доставя тока на по-високи цени. Ако пък контрагентите не се съгласят на промените след едномесечно предизвестие ще се прекратят договореностите. Обикновено договорите са сключват от началото на юли и сега са валдини до края на юни 2014 г., припомнят в писмото си от асоциациите. Те са категорични, че ще заведат жалба пред Комисията за защита на конукренцията и пред Генерална дирекция „Конкурентоспособност“ на ЕК, заради злоупотребата с монополно положение, което им налагат АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица Изток 2“.

Писмото е изпратено до енергийният министър, председателите на ДКЕВР и БЕХ, както и до директорите на двете централи. Ето и пълния текст на документа:

„Членовете на БФИЕК, БАМИ и БКХП – големи консуматори на електроенергия, ключови субекти на българската икономика, както и още 3,000 малки и средни предприятия са пряко и косвено засегнати от предлаганото преразглеждане на условията по съществуващите двустранни договори и категорично възразяват срещу това намерение на БЕХ. На пазара на електроенергия преобладават едногодишни договори за периода от 01.07.2013г. до 30.06.2014г.Редица договори са предмет на проведени обществени поръчки. Подкрепяме тезата, че не трябва да има промени без предварителен анализ на очакваното въздействие и против пазарната логика. Остават броени месеци до изтичане срока на договорите. Ревизията на сключени договори сериозно ще наруши крехкото доверие в пазара, включително и за тези близо 3,000 нови пазарни участници от средно напрежение, присъединени в последните месеци. Редица търговци ще изпаднат във финансово и репутационно затруднение и ще добавят още риск. Финансовият ефект от подобно преразглеждане на ценовите условия ще е около 3 млн. лева повече приходи за централите общо за 5 месеца, но за над 3,000 предприятия, работодатели и техните стотици хиляди служители в страната това означава повишаване цената на електроенергията за индустрията с между 2% до 5%. Доверието в електроенергийния пазар и държавната енергийна администрация ще бъде силно разклатено. Това е христоматиен пример за злоупотреба с монополно положение и санкцията на комисията за защита на конкуренцията и генерална дирекция „Конкуренция“ на ЕК ще е многократно по-голяма.

Големите потребители на електроенергия в развитите европейски страни сключват дългосрочни договори за доставка на енергия. В България този срок е едва от една година, а сега и това се отнема на индустрията, с произтичащото от това влошаване и непредсказуемост на бизнес средата. Още един факт, които ще доведе до отлив на инвестиции. Европейската комисия дебатира унифициране на правилата на дългосрочните договори, за да няма нарушение на конкуренцията.

Допълнително ще се генерира финансов риск и загуби в следствие на реализиране на по-малки количества електроенергия, администриране на предоговарянето, пропуснати приходи и ползи за всички по веригата на енергийните доставки и свиване на индустриалното производство.

С направеното предложение, БЕХ, чрез АЕЦ „Козлодуй“ и МИ2 засилва усещането, че финансовите дефицити в енергетиката ще се компенсират през цената на електроенергията за индустрията. Това по никакъв начин не кореспондира с предизборното обещание за предвидимост на средата и политиките.

продажба на ток
свободен пазар
цени
увеличение
злоупотреба с монопол
По статията работи:

Георги Велев