НАЧАЛО » българия

Цените на енергийната борса растат, търгуваните обеми намаляват

fb
3E news
fb
11-10-2018 06:00:00
fb

Постигнатите цени на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през месец септември растат както в сегмента пазар „Ден напред“, така и при пазар „В рамките на деня“. В същото време търгуваните обеми и в двата сегмента намаляват. Това става ясно от отчетът на БНЕБ за предходния месец. В същото време от приложените графики става ясно, че цените са съпоставими с тези на регионалните борси.

 

Средната цена за базов товар през месец септември в сегмента пазар „Ден напред“ е била 92.43 лв. за MWh при 78.23 лв. за MWh месец по-рано. Увеличението е от 18.1% или 14.20 лв.

При средната цена за пиков товар увеличението е от 14.8 % до 105.95 лв. за MWh или ръст с 13.56 лв., сочат данните. С 22.8 % до 79.91 лв. за MWh нараства средната цена за извънпиков товар. За сравнение през август тя е била 65.08 лв. за MWh.

Значително е увеличението по отношение на най-ниската цена, регистрирана през септември. Според данните, ако през август най-ниската, регистрирана цена на енергийната борса е била 19.03 лв. за MWh, о през септември тя нараства до 31.47 лв. за MWh. Това е ръст от съществените 65.4 % - увеличение с 12.44 лв., сочат данните.

Най-високата цена през септември е била 244.24 лв. за MWh, при 181.93 лв. за MWh през август, или скок от 34.2 %.

Среднопретеглената цена съответно нараства с 15.8 % до 93.78 лв. за MWh през септември срещу 81.01 лв. за MWh през август.

Средните почасови цени остават под 100 лева само във времето до около 8 часа и след 23 часа. Най-високите ценови стойности през септември са регистрирани съответно на датите  17, 19 и 21, Всъщност ръстът на цените в сегмента пазар „Ден напред“ започват да се увеличават именно от 17 септември, ако не се смята по-високата стойност регистриран преди това на 10-то число от месеца.

Тенденцията за увеличение на среднопретеглените месечни цени е от миналия месец август. При предишни два месеца на спад. Спадът в цените е характерен за по-голяма част от предходната 2017 г.

Прави впечатление обаче, че докато цените при пазар „Ден напред“ растат, то търгуваните обеми намаляват. Така например ако  общо търгуваният обем през август е бил 581 891 MWh, то през септември е 547 594 MWh. Спадът, според данните е от 5.9 % или с 34 297 MWh по-малко.
Пиковият обем търгуван в сегмента се е свил с 10.1 % до 289 734 MWh през септември 2018 г., спрямо 322 364 MWh през август (минус 32 630 MWh).

При извънпиковият обем намалението е слабо – минус 0.6 % или с 1 667 MWh до 257 860 MWh през септември в сравнение с 259 527 MWh август.

Спад от (минус) 5.9 % има и при среднодневният търгуван обем – до 17 664 MWh през септември (18 771 MWh август) или с 1 106 MWh, както и при средночасовият – минус 2.8 % или до 761 MWh при 782 MWh за летния август.
Броят на търговските участници остава един и същ – 69.

Както става ясно от приложените статистически данни,  цените на БНЕБ са съпоставими с тези на регионалните енергийни борси. Сравнителните данни за цените за базов обем сочат отново единствено разлики за 17, 19 и в по-малка степен за 21 септември.

Почти същото състояние може да се отбележи и за пазар „В рамките на деня“ , където цените също растат, а търгуваните обеми намаляват.

Среднопретеглената цена за септември, според данните на БНЕБ нараства със значителните 28.1 % до 103.28 лв. за MWh спрямо 80.65 лв. за MWh месец по-рано. В цифрово изражение увеличението е в размер на 22.63 лв. за MWh.

Затова пък общо търгуваният базов обем при пазар „В рамките на деня“ се свива (минус) със съществените 54.8 % до 11 752.30 MWh. През август в този сегмент е регистриран общо търгуван базов обем от 25 995.60 MWh. (минус 14 243 MWh).

Пиковият обем намалява до 8 384.70 MWh или с (минус) 56.4 %, а извънпиковият спада до 3 367.60 MWh – минус 50.2 %.

При среднодневният търгуван обем понижението също е значително – (минус) 54.8 % до едва 379.11 MWh , докато през август, както става ясно от данните този обем е бил 838.57 MWh. Съответно с 53.3 %  през септември намалява и средночасовият търгуван обем – до 16.32MWh. През август той е бил 34.94 MWh.

Броят на пазарните участници обаче се увеличава с 8. От общо регистрирани 40 през август те са бли 20, докато през септември на пазар „В рамките на деня“ играчите нарастват до 28.

Прави впечатление, че в този сегмент датата 17 септември се отличава с най-висок търгуван обем.


При централизирания пазар за двустранни договори се наблюдава спад на доставените, а също и на изтъргуваните количества. При среднопретеглената цена за доставка разликата е несъществена – ръст от 1.0 % до 76.46 лв. за MWh. Затова пък общо доставените количества намаляват с (минус) 14.06 % до 1 615 561 MWh или минус 264 247 MWh. За сравнение през август общо доставените количества при „пазар на двустранни договори“  са били 1 879 808 MWh.

В частта изтъргувани количества, както става ясно сделки няма. По-рано в интервю пред БНР изпълнителният директор на БНЕБ Константин Константинов съобщи, че на тази платформа има доста компании със сключени двустранни дългосрочни договори, по които доставката приключва на 14 септември и ще се възобнови в края на октомври тази година. 

БНЕБ
Българска енергийна борса
търгувани обеми на БНЕБ
среднопретеглени цени
По статията работи:

Маринела Арабаджиева