НАЧАЛО » българия

Цената на тока за новия ценови период нараства средно с 2,79 процента

Цената на топлинната енергия за новия отоплителен сезон ще бъде по-ниска с 12,69 % спрямо предходния, а природният газ за месец юли спада с 6,05 процента

fb
3E news
fb
01-07-2020 04:07:06
fb

Средното изменение на цената на електрическата енергия за посочения ценови период нараства с 2,79 %. Това съобщи председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) след днешното закрито заседание на комисията и в рамките на онлайн излъчване.

Електроенергия

За клиентите на ЧЕЗ увеличението е с  2,72 %
За потребителите на EVN – с 4,12 %
За клиентите на ЕНЕРГО-ПРО – с 1,05 %

Увеличава се и цената на добавката задължение към обществото до 23 лв. 47 ст.

След доклада, който беше изготвен от работната група на КЕВР и приет на заседание на 29 май и разгледани на съответните открити заседания и обществени обсъждания настъпиха някои обстоятелства в предварително планираното изменени на цената на електрическата енергия, заяви председателят на енергийния регулатор.

Като цяло това увеличение се дължи от една страна на промените в Закона за енергетиката и включването на електроенергията от ТЕЦ „Марица Изток 2“ в регулирания пазар, както и промяната в предварителните намерения на други производители на ток за участието в регулирания пазар, стана ясно от думите на Иванов.

„На първо място Народното събрание прие промяна в Закона за енергетиката, с която промяна небитовите потребители от 1 октомври 2020 г. напускат регулирания пазар. Това означава, че количеството енергия, която се реализира на регулиран пазара намалява с 3 ТВтч и на регулиран пазар остават около 11,7 ТВтч.

На второ място някои енергийни дружества коригираха своите заявления, които бяха подадени до 31 март включително и в коригираните заявления  промениха параметрите така, че влязоха в изискванията на чл. 21 от ЗЕ, което означава че отговарят на изискването да участват с квота на регулирания пазар на електрическа енергия.

Третото обстоятелство произлиза от решение на Народното събрание на Република България от 30 януари 2020 г. Това е решението за бъдещето на въглищните централи в България и съдържа три точки, уточни Иван Иванов. По-специално отношение към днешното решение на КЕВР има значението на втората точка, с която се задължава Министерски съвет за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането на въглищните централи от групата на БЕХ. В частност става въпрос за работата на ТЕЦ „Марица Изток 2“., допълни председателя на КЕВР.

„В стриктно изпълнение на това решение (решенията на парламента са задължителни както законите) министъра на енергетиката на 25 юн излезе със своя заповед, с която възлага на ТЕЦ „Марица Изток 2“ да произведе за ценовия период от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2020 г. 2,6 ТВтч  електроенергия (2 млн. 600 хил. МВтч), като това произведено количество електроенергия подлежи на задължително изкупуване. Тоест ще участва като квота на регулирания пазар за указания ценови период.

Съвкупното действие на тези три обстоятелства доведоха до промяна в решението на КЕВР, уточни Иванов.

Поради включването на ТЕЦ „Марица Изток 2“ на регулирания пазар в добавката задължение към обществото, ТЕЦ-ът участва с 2,86 лв. на МВтч.

Като цяло добавката задължение към обществото се увеличава с 1 лв. и 90 ст. Така от 19 лв. 57 ст. - на 23 лв. 47 ст.

От друга страна се увеличава цената, по която НЕК в качеството на обществен доставчик продава цената на крайните снабдители. Тази цена от 89 лв. и 57 ст. Става 92 лв. и 93 ст.

В своите решения през последните 5 години КЕВР търси балансиран подход по начин да не бъдат натоварени сериозно българските потребители и в същото време да бъде стабилна работата на енергийните дружества, посочи Иванов, като увери, че и в този случай регулаторът остава верен на консервативните си решения.

Изменението, което се определя за ценовия период от 1 юли тази година до 30 юни е по-малко от годишната инфлация за 2019 година, така, както е било неизменно през тези изминали години. Обстоятелството, че нарастването на цената е по-слабо от нарастването на инфлацията има две основни предимства: от една страна това дава възможност българската индустрия да бъде конкурентоспособна, от друга страна българските домакинства, поради това, че доходите нарастват по-бързо от цената на електрическата енергия не са затруднени в изплащането на техните сметки.

Топлинна енергия

За разлика от цената на тока, цената на топлинната енергия за предстоящия отоплителен сезон (2020 – 2021 г.) намалява спрямо предишния (2019-2020 г.) с 12,69 %, съобщи Иванов като не пропусна да определи като „манипулативни“ изявления на „определени политици“ и „псевдо анализатори“, че цената на топлинната енергия ще се повиши през новия отоплителен сезон.

“Българските потребители ще плащат по-малко за топлоенергия през новия отоплителен сезон спрямо миналия (2019-2020 г.)”, категоричен бе Иванов. “Ако сравним двете ценови решения на комисията, това, което е прието на първи юли 2019 г. с това, което е прието сега на 1 юли 2020 г. , намалението на цената на топлинната енергия средно за страната е 12,69 %”.

Като пример Иванов даде „Топлофикация София“. На 1 юли 2019 г. цената която беше определена от комисията за „Топлофикация София“ бе 95 лв. 64 ст. на МВтч. Цената, която бе определена за следващия отоплителен сезон е 82 лв. 09 ст. Това е истината и всеки български гражданин ако сравни фактурите ще установи, че цената действително е по-ниска. Останалите твърдения за повишаване на цената на топлинната енергия преследват много нечистоплътни, по-скоро политически цели, отколкото да отговарят на изискването за строго професионален коментар.

В частност за клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД утвърдената годишна прогнозна цена на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на 82,09 лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 87,85 лв./MWh, за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 72,66 лв./MWh, за „Топлофикация Бургас” ЕАД – 71,06 лв./MWh, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД - 84,16 лв./MWh, „Топлофикация – Враца“ ЕАД - 79,15 лв./MWh, „Топлофикация ВТ“ АД - 87,26 лв./MWh, „Топлофикация-Разград“ ЕАД - 85,73 лв./MWh. За топлофикационните дружества, използващи за енергиен носител въглища, определените цени на топлинната енергия са : за „Топлофикация Русе“ ЕАД – 75,94 лв./MWh, за „Топлофикация - Перник“ АД - 73,30 лв./MWh, за „Топлофикация Сливен“ ЕАД - 75,34 лв./MWh , за „Топлофикация - Габрово“ ЕАД - 99,16 лв./MWh.

Определянето на  прогнозна цена на топлинната енергия за целия годишен регулаторен/ценови период за всяко топлофикационно дружество с основен енергиен носител природен газ се извършва от регулатора в съответствие с промените в Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия, които произтичат от измененията в Закона за енергетиката. Комисията извършва ценовото прогнозиране след анализ за икономическа обоснованост на прогнозните разходи на дружествата. Успоредно с това регулаторът изготвя прогнози за динамиката на цените на природния газ за година напред, след извършено проучване на цените и тенденциите на  международни газови пазари и ценовите нива въз основа на сключените фючърсни сделки. С Наредбата е регламентиран механизъм, който дава възможност по време на ценовия/регулаторния период Комисията да изменя цените на топлинната енергия, когато има съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за този период спрямо постигнатата и прогнозната цена за оставащия срок от периода.  

Природен газ

Цената на газа за месец юли, по последното от решенията на КЕВР взети днес е 19 лв. и 10 ст. за МВтч Това е намаление с 6,05 % спрямо цената за месец юни. Със същото решение са определени и цените за продажба от крайните снабдители към клиентите, присъединени към газоразпределителните мрежи.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния природен газ. Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества. При определянето на очакваните доставни цени във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи са отчетени общото количество природен газ за месец юли 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.

Иван Иванов
цена на природния газ
цена на електроенергията
цени на тока
цени на парното
КЕВР
По статията работи:

3E news