НАЧАЛО » българия

Фонд Сигурност за енергийната система ще бори финансовия дефицит в системата

Производителите ще бъдат обложени с такса от 5% от месечните приходи

fb
3E news
fb
03-07-2015 01:12:00
fb

Специален Фонд Сигурност за енергийната система ще бори финансовия дефицит в Националната електрическа компания (НЕК). Това решиха участниците в заседанието на Съвета по енергийна сигурност към Министерския съвет с участие на работодатели и синдикати. Най-голямата изненада е за производителите на електрическа енергия. Всички централи ще трябва да внасят във фонда 5% от месечните им приходи от продадена ел. енергия. Очаква се те да реагират остро на новия налог, който се въвежда с цел да не се вдига цената на тока за индустрията.

В спешен порядък правителството предприе мерки за стабилизиране на енергийната система. Целта е да се редуцира текущият дефицит в Националната електрическа компания, който е 1.3 млрд. лв. и да се създадат условия за либерализация на българския електроенергиен пазар. По думите на министъра на енергетиката Теменужка Петкова първоначалният анализ сочи, че тарифният дефицит ще се свие с около 400 млн. лв. 

Трябва да посочим, че намаляването на тарифния дефицит е условието за подписване от финансовия министър Владислав Горанов на държавната гаранция, за кредита, който трябва да изтегли БЕХ, но с който НЕК трябва да се разплати с двете американски централи - ТЕЦ "AES Гълъбово" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3". Излиза, че държавата с едната ръка дава, но с другата взема.

След срещата при премиера Бойко Борисов пакетът от мерки бе одобрен от синдикалните и работодателските организации. Реформата на енергийната система почива на принципа на справедливостта и цели да ограничи свърхподпомагнето, а системата да е балансирана и стабилна, съобщиха от правителствената пресслужба. Реакцията се наложи, след като енергийната регулаторна комисия одобри проект на цени на еленергията през новия регулаторен период, а от бизнеса реагираха остро на това заради очакваното 20% поскъпване на тока за индустрията.

Индустриалните фирми със сигурност ще са доволни от решението на съвета. Отсега обаче може да се прогнозира, че производителите на еленергия ще реагират остро на тази нова тежест.

Вноски вновия фонд ще правят всички производители на електрическа енергия – те ще възлизат на 5% от месечните им приходи от продадена ел. енергия. Освен това в него ще постъпват и приходите от продажбата на въглеродни емисии, както и събраните суми от такса "задължение към обществото". Новосъздаденият фонд ще се управлява от 7 членове, включително и представители на енергийните производители. Очаква се събраните приходи във фонда от новата вноска  да са над 200 млн. лв. на годишна база, по думите на министър Петкова. 

Фондът ще се управлява съгласно Наредба на МС, която  предстои да бъде издадена. В нея ще бъдат разписани функциите на фонда, реда на събиране на приходите в него и на разходите,  които той ще прави. 

Енергийният министър Теменужка Петкова обяви, че вече е издала заповед, с която Българският енергиен холдинг се задължава да предприеме действия за намаляване на административните си разходи с минимум 10%. Според предварителните разчети ще бъдат спестени около 20 млн. лв. само до края на настоящата година. 

Предвижда се с промяна в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) общественият доставчик да изкупува по преференциални цени само количествата електрическа енергия, които осигуряват приход на ВЕИ производителите. По този начин няма да се допусне завишаване на нормата на възвращаемост в сравнение със заложената при определяне на преференциалните цени. Положителният ефект за обществения доставчик от тази мярка по предварителни данни ще е около 50 млн. лв. Измененията предвиждат и количествата енергия, надхвърлящи определения от КЕВР праг, да не се изкупуват по преференциални цени, а по цена за излишък на балансиращия пазар.

Изцяло нова разпоредба в ЗЕВИ ще позволи на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да измени цените за изкупуване на ел. енергия от възобновяеми източници на база резултатите от извършените от Агенцията за държавна финансова инспекция проверки. Инспекциите следва да установят дали инвестициите, свързани с изграждането на енергийния обект и формиращи преференциалните цени, не надвишават действителните разходи.

Цялото количество енергия, което ВЕИ произвеждат над часовете, определени в ценовото решение на КЕВР, ще се изкупува вече не по цена на обществения доставчик, която сега е 125 лв. на мегаватчас, а по цена за излишък на балансиращия пазар, която в момента варира между 4 и 6 лв. за мегаватчас, каза Петкова. Другата промяна в законодателството предвижда от енергията, произведена от ВЕИ, която НЕК е задължена да изкупува по преференциални цени, да се приспада енергията за собствени нужди на централите като ще се намали и коефициентът на полезно действие на съответните мощности.

Постигнахме консенсус и по възможността КЕВР да се възползва от резултатите от проверката на Агенцията за държавна финансова инспекция във ВЕИ сектора и където бъдат установени отклонения между декларираните и реално извършени инвестиции да бъдат намалявани преференциалните цени на съответните централи, заяви още министър Петкова. Предприятия, които са изградили своите енергийни обекти с безвъзмездна финансова помощ по европейски проекти и това не е отчетено в ценообразуването, също ще бъдат с редуцирани цени на произвежданата електроенергия, обяви министър Петкова.

Предложенията на Съвета по енергийна сигурност ще трябва да се оформят като законодателни текстове и да бъдат одобрени от Народното събрание така, че на 24 юли да бъдат публикувани в Държавен вестник, стана ясно от обяснението на председателя на комисията по енергетика към парламента Делян Добрев.

Предложенията, около които се обединихме, ще бъдат внесени от името на народни представители следващата седмица", обеща той.

"В четвъртък другата седмица ще има Комисия по енергетика, където ще ги разгледаме. След това ще настояваме тези промени в Закона за енергетиката и Закона за ВЕИ-та да бъдат първа точка от дневния ред в сряда”, обясни Добрев. Той посочи, че срокът между първо и второ четене ще бъде съкратен, за да успеят на 22 юли отново като първа точка в сряда да гласуват на второ четене законопроекта, а на 24 юли в петък, той да бъде публикуван в Държавен вестник

 

 

фонд Сигурност на електроенергийната система
ВЕИ
ЗЕВИ
КЕВР
НЕК
Теменужка Петкова
По статията работи:

Маринела Арабаджиева