НАЧАЛО » българия

Фактурите на ЧЕЗ за януари ще съдържат данни за два периода

Информация за съдържанието на месечните сметки може да бъде намерена на уебсайта www.cez.bg

fb
3E news
fb
02-01-2014 11:09:00
fb

Фактурите, които битовите клиенти на ЧЕЗ получават за консумираната енергия през януари, ще съдържат данни за два периода – от датата на предишното отчитане до датата на влизане в сила на Решение № 43 от 30.12.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), по старите цени и след датата на решението до края на отчетния период по новите, по-ниски цени. Със своето решение от 30.12.2013 г. ДКЕВР понижи крайните продажни цени на електроенергията за битовите клиенти на ЧЕЗ, както следва:

 

Тарифа Стара цена без ДДС Нова цена без ДДС Намаление
Дневна тарифа 0.15085 лв./кВтч 0.14949 лв./кВтч -0.90%
Нощна тарифа 0.09458 лв./кВтч 0.08508 лв./кВтч -10.04%

 

Считано от 30 декември 2013 г. дневната тарифа за клиентите на ЧЕЗ бе намалена с 0,90%, а нощната тарифа - с 10,04%. Понижението на сметката на всеки отделен битов клиент зависи от неговото индивидуално потребление по дневна и нощна тарифа. С новите цени средно статистическата сметка на битов клиент ще се намали с 2,51%.

„Наличието на данни за два периода в сметката за януари – преди и след влизане в сила на решението на ДКЕВР – се налага, за да се отрази коректно консумацията по старите и по новите цени. Фактурата през следващия месец - февруари, ще бъде изцяло по новите, по-ниски цени”, каза Зорница Генова, Директор на „Търговско управление и регулация“.

Моделът на ценообразуване и цените на електроенергията се определят от ДКЕВР. В резултат на ценовото решение на ДКЕВР, частта от крайната продажна цена на електроенергията, която остава в дружествата на ЧЕЗ в България, беше отново намалена. Това е поредното понижение на дела на ЧЕЗ в крайната цена – от 9,28% през юли 2012 г., до 2,49% от 1 август 2013 г., а след последното намаление на цените, делът на ЧЕЗ вече е 1,15%. Това означава, че от сметка на битов клиент на стойност 100 лв. за дружествата от групата на ЧЕЗ в България остават едва 1,15 лв. С такъв минимален обем от средства компанията ще се наложи да поддържа и подобрява клиентските услуги, да инвестира и обновява електроразпределителната мрежа в Западна България.

Повече информация за съдържанието на януарските фактури може да бъде получена на денонощната информационна линия на ЧЕЗ 0700 10 010, в Центровете за обслужване на клиенти и на корпоративния сайт www.cez.bg.

ЧЕЗ
фактури
По статията работи:

Георги Велев